29 augustus 2012

Werken aan de Bogaerdbrug starten maand later dan voorzien

 

De bouw van de nieuwe Bogaerdbrug zal pas begin oktober van start gaan. Waterwegen en Zeekanaal NV kan de werken aan de nieuwe brug over de Oude Dender in de binnenstad van Dendermonde pas aanvangen nadat de nutsmaatschappijen voorafgaande werkzaamheden hebben afgerond.

Onder de Bogaerddam lopen verschillende nutsleidingen. Om de bevoorrading van de verschillende nutsmaatschappijen te verzekeren tijdens de werken aan de nieuwe Bogaerdbrug is het noodzakelijk dat de nieuwe nutsleidingen al operationeel zijn. Een eerste boring in juli om de nutsleidingen te verplaatsen werd na technische moeilijkheden gestaakt. Voor de nieuwe boring is apparatuur nodig die krachtiger en dieper kan boren. Na de boring worden de nieuwe leidingen zo snel mogelijk aangesloten. De werken van de nutsmaatschappijen zullen enkele weken in beslag nemen. De nieuwe boring zal vooral achteraan in de Veerstraat (kant Noordlaan) de meeste hinder veroorzaken. De booropstelling en bijhorende vrachtwagens en containers nemen zoveel plaats in dat de straat volledig dient afgesloten te worden gedurende de eerste 2 weken van september. Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer ingevoerd. In de Bogaerdstraat wordt een gedeelte van de parkeerstrook en het voetpad ingenomen.

De bouw van de nieuwe Bogaerdbrug en de eerder aangekondigde wegomlegging in de binnenstad zullen aansluiten op de werken van de nutsmaatschappijen en kunnen ten vroegste begin oktober 2012 van start gaan. Stad Dendermonde en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen een definitieve startdatum nog communiceren. De inhoud van de vroegere gevoerde communicatie blijft behouden, maar is pas van toepassing vanaf de start van de werken aan de Bogaerdbrug. Vanaf dan dient de omlegging gevolgd te worden. De gecommuniceerde contactpersonen voor de werf blijven ondertussen behouden.

Meer informatie?

Claudia Van Vooren – communicatiedeskundige Waterwegen en Zeekanaal NV
0499-94 99 17
claudia.vanvooren@wenz.be

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter