11 januari 2017

Vacature voor CD&V-fractiemedewerker

 

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement wenst over te gaan tot de aanwerving van een adviseur voor de beleidsdomeinen landbouw, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening.
Het betreft een voltijdse opdracht.

Taakomschrijving:
  - opvolgen van de evoluties op het vlak van de  regelgeving  en het beleid in de domeinen landbouw,  dierenwelzijn,  plattelandsbeleid,  leefmilieu,  natuur  en  ruimtelijke  ordening
en hierover rapporteren aan de fractie;
  - beleidsvoorbereidend werk verrichten en teksten interpreteren;
  - ondersteunen van de parlementsleden in de commissies van het Vlaams Parlement;

Profiel:
  - u beschikt over einddiploma  universitair onderwijs  of hiermee gelijkgesteld, bij voorkeur (bio-)ingenieur, master in de economie, rechten of een vergelijkbaar diploma;
 -  een brede algemene ontwikkeling;  redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk voor te stellen;
-   zelfstandig en flexibel in teamverband kunnen werken; zin voor initiatief; een  perfecte  kennis  van  het  Nederlands  en  een  goede  kennis  van  het  Frans  en  het Engels;
  Vertrouwdheid met de landbouwsector en ruimtelijke ordening is een pluspunt.

Zij  verwachten  dat  de  kandidaat  overtuigd  is  van  de  meerwaarde  van  de  christen democratische visie op de ontwikkeling van de samenleving.

Zij bieden:
  een voltijds contract van onbepaalde duur;
  een  aantrekkelijk  loon  en  een  statuut  op  universitair  niveau,  met  inbegrip  van  onder andere een hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, enz.;
  een bevoorrechte werkomgeving in het Vlaams parlement;

De  selectie  zal  gebeuren  op  basis  van  uw  gemotiveerde  CV  en  enkele  mondelinge gesprekken.

Sollicitaties, vergezeld van een CV, per mail voor 20 januari 2017 richten aan Yves De Graeve, fractiesecretaris CD&V-fractie, yves.degraeve@vlaamsparlement.be.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter