22 mei 2018

Stijgend aantal ontvankelijke klachten over bpost

 

Er bereiken ons verschillende klachten over poststukken die nooit of te laat aankomen. Ook in het verleden werden reeds klachten gesignaleerd over foutieve of laattijdige postuitreikingen.

De Ombudsdienst ontving een stijgend aantal ontvankelijke klachten.

 

 

2014

2015

2016

2017

Ontvankelijke klachten

7.428

7.536

9.362

9.632

 

 Vooral bij de pakjes (zie rood) zijn opvallende stijgingen in het gebrek aan dienstverlening merkbaar:

 

POSTZENDINGEN: BRIEVEN

2014

2015

2016

2017

fouten bij de uitreiking

806

829

1079

770

verdwijningen

644

700

779

626

vertragingen

106

193

263

190

adreswijzigingen

174

244

372

204

beschadigingen

63

45

61

54

uitreiking opgeschort

164

292

523

210

vraag om schadevergoeding

124

101

169

165

overige

68

81

77

180

TOTAAL

2149

2485

3323

2.399

 

  

POSTZENDINGEN: AANGETEKEND

2014

2015

2016

2017

fouten bij de uitreiking

211

287

352

340

verdwijningen

132

150

188

205

vertragingen

28

40

52

81

adreswijzigingen

9

10

26

12

beschadigingen

15

11

5

7

vraag om schadevergoeding

109

126

141

138

overige

77

69

242

118

TOTAAL

581

693

1006

901

  

PAKJES

2014

2015

2016

2017

fouten bij de uitreiking

310

393

502

598

verdwijningen

334

301

446

696

vertragingen

105

133

167

242

beschadigingen

72

61

87

125

vraag om schadevergoeding

336

367

472

536

douane-agentschap

177

140

190

220

track & trace

39

48

94

142

overige

63

117

97

177

TOTAAL

1442

1560

2055

2.736

 

 In een vergelijking tussen 2016 en 2017 zien we een daling van het aantal klachten omtrent brieven en aangetekende zendingen. De Ombudsdienst ziet hier 2 verklaringen:

 

-              Daling van de brievenmarkt.

 -              Vanaf 2017 heeft de Ombudsdienst haar manier van coderen (registreren van aantal klachten) gewijzigd.

 

Toch blijft ook in 2017 het aantal klachten over postzendingen hoog, 40% van het aantal klachten dat de Ombudsdienst bereikt, betreffen postzendingen (deze cijfers worden uitvoerig beschreven in het Jaarverslag 2017, publicatie voorzien midden mei 2018).

  

Samen met het stijgend aantal pakjes dat vervoerd wordt (nationaal, inbound en outbound) stijgt ook het aantal klachten omtrent pakjes. Vooral het aantal klachten om pakjes die verdwenen zijn, kent een sterke stijging.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter