29 mei 2018

Sterke stijging van het aantal vastgestelde inbreuken bij garagehouders

 

Het aantal inbreuken dat de Economische Inspectie van de FOD Economie vaststelt bij garagehouders is de afgelopen jaren gestegen van 547 in 2015 tot 917 in 2017. Dit resulteerde ook in een toename van het aantal pro justitia's van 392 in 2015 tot 604 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters op mijn schriftelijke vraag.

De meeste inbreuken hadden betrekking op de wetgeving met betrekking tot Car-Pass, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de prijsaanduiding, verboden contante betalingen en de garantie. Ook het aantal klachten dat de Economische Inspectie ontving, steeg de voorbije jaren van 509 in 2015 tot 689 in 2017. Vooral frauduleuze praktijken, het niet toekennen van de wettelijke garantie, veroorzaakte schade, het niet leveren van producten en ongevraagde reclame kwamen hierbij aan bod.

Ook het aantal controles, dat de Economische Inspectie in deze sector uitvoert, nam overigens toe van 547 in 2015 tot 794 in 2017. 2014 was overigens een piekjaar wat het aantal controles (en inbreuken betreft). Toen werden 1.289 garagehouders gecontroleerd, hetgeen resulteerde in 1.447 inbreuken en 879 pro-justitia's.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter