Realisaties vanaf 2013

2016


Make-over van de begraafplaats in Oudegem

 De begraafplaats van Oudegem zal er binnen afzienbare tijd helemaal anders uitzien. Het stadsbestuur plant een grondige make-over tot parkbegraafplaats. De site wordt bovendien uitgebreid met een kinderbegraafplaats. Ook het ereperk voor de oud-strijders krijgt een opwaardering. En dat allemaal in een meer groene omgeving.

 Eén voor één pakt het Dendermondse stadsbestuur de begraafplaatsen in de stad onder handen. Volgende in het rijtje is dat van Oudegem. We willen in de eerste plaats dat het groenonderhoud - nu we geen pesticiden meer mogen gebruiken - efficiënter en duurzamer wordt. Door een goede inplanting van verschillende zones en meer gras krijgt onkruid minder kans. Dat is de basis van een volledige herinrichting van het kerkhof.

 Voor Oudegem is de make-over alleszins vrij ingrijpend. Momenteel bevinden zich daar 243 gewone graven en 140 urnengraven. Omdat het steeds meer voorkomt dat overledenen in urnen begraven worden, moeten we daar zeker voldoende plaats voor voorzien. Voordeel van deze manier van begraven is evenwel dat die urnen wel minder ruimte in nemen. Voor Oudegem zitten we in totaliteit nog voor minstens tien jaar goed, zonder dat hier ontgravingen door plaatsgebrek nodig zouden zijn.

 De toegang tot het kerkhof zal er helemaal anders uitzien. Er wordt, samen met de heraanleg van de Hunnenbergstraat binnenkort, een toegangsplein voorzien aan het kerkhof. In betonstraatstenen leggen we een mooie ingang aan, die helemaal in de straat zal passen. Op het kerkhof zelf worden de centrale middengang en de omliggende hoofdpaden heraangelegd, allemaal in hetzelfde materiaal van de Hunnenbergstraat. Zo ontstaat een mooi geheel met het autoluw voorplein. De heraanleg is dringend nodig, want de paden verkeren in erg slechte staat. Op de rest van het kerkhof gebruiken we grastegels om de begaanbaarheid te garanderen, maar toch ook een groen karakter te creëren.

 Het stadspersoneel bouwt in 2017 een afscheidsruimte, centraal op het kerkhof, met bijhorende rustplaats voor wie het kerkhof bezoekt. Het kerkhof wordt ook groter. Achteraan rechts moet een kinderbegraafplaats komen. Net zoals dat ook in Grembergen is, komen daar een elfenboom en urnenpaddestoel te staan als extra herdenkingsmogelijkheid voor ouders die hun kindje verloren. In Oudegem liggen op dit ogenblik een paar kindergrafjes. We gaan de ouders vragen om die te herlocaliseren op de nieuwe kinderbegraafplaats.

 Meer groen wordt voorzien door extra bomen, vaste planten, bolgewassen en meer gras. Naast een grotere strooiweide voorziet de stad ook een opwaardering van het ereperk voor de oud-strijders. We willen al die graven uniformiseren. Alleen de rechtopstaande zerken blijven behouden, de liggende elementen verdwijnen en in de plaats komt gras. De paar graven van oud-strijders die elders op het kerhof verspreid liggen, zullen gecentraliseerd worden bij de rest. Het stadsbestuur trekt 88.000 euro uit voor het project. De eerste werken starten in 2017.


 

  

Carnavals- en bloemencorsogroepen krijgen nieuwe werkhal

 De carnavals- en bloemencorsogroepen uit Dendermonde mogen een loods op het Hoogveld als nieuwe werkhal gebruiken. Daarmee biedt de stad een oplossing voor hun slechte huisvesting. Maar dat is nu verleden tijd, want de stad heeft een oplossing. De carnavals- en bloemencorsogroepen kunnen samen terecht in een loods op het industrieterrein Hoogveld. De huidige gebouwen renoveren zou te duur uitvallen. Daarom hebben we DDS gevraagd om een geschikte loods op het Hoogveld te zoeken. Het werden de terreinen van Interwheels. Die liggen ideaal, centraal tussen Baasrode, Dendermonde en Sint-Gillis en vlak bij onze andere technische centra.

 De loods is 2.500 vierkante meter groot, een derde van een voetbalveld. De carnavalisten en wagenbouwers van de bloemencorso krijgen 1.500 vierkante meter ter beschikking. Op de gemeenteraad werd de huurovereenkomst voor de nieuwe huisvesting met DDS goedgekeurd. Jaarlijks betaalt de stad 45.000 euro aan de intercommunale. De stad levert een loods in goed staat met elektriciteit en sanitair. 

  

 
 

Nieuw aandenken voor kinderjaarmarkten

 Er komt een nieuw aandenken voor deelnemertjes aan de kinderjaarmarkten in Dendermonde. De leden van de Dendermondse kindergemeenteraad hebben dat tijdens hun slotzitting gekozen, op mijn vraag. Al enkele jaren krijgen de deelnemers aan kinderjaarmarkten een beeldje van een dier, elk jaar een ander. De stad kreeg echter verschillende vragen om eens iets anders te voorzien. Het leek ons een goed idee om de leden van de kindergemeenteraad hierover te laten oordelen. Twee voorstellen werden gewikt en gewogen. Uiteindelijk werd beslist om vanaf dit jaar een bloempotje met zaadjes te voorzien. De kinderen nemen het potje mee naar huis en zullen dan thuis zelf een plantje kunnen kweken waaruit een zonnebloem, petunia of een paprikaplantje groeit. Aangezien het potje bovendien biologisch afbreekbaar is, dragen we zo bij aan het verminderen van de afvalberg en bewijzen de kinderraadsleden dat ze bekommerd zijn om het milieu.

 

Kalendijk krijgt gescheiden riolering en nieuw wegdek

 De Kalendijk in Sint-Gillis krijg nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek. Het afvalwater van de straat wordt opgepompt door een nieuw pompgemaal.

 De straat ligt aan de vroegere wallen van de stad Dendermonde en is in slechte staat. Dat is een reden waarom we ze grondig willen aanpakken. Het is een smalle straat en er waren bij de vorige plannen opmerkingen over het parkeren. Toen werden er parkeervakken getekend, maar daar wijken we nu van af. Er zou ook een draaipunt komen aan het einde van de doodlopende straat, maar ook dat is weggelaten. Veel mensen parkeren aan de oever van de wallen waardoor die minder stevig wordt. Om dat te vermijden, zal er een trottoirband worden ingekapseld die tegen een stootje kan.

 Om het project te kunnen uitvoeren waren ook enkele grondverwervingen nodig. De Kalendijk krijgt niet alleen een nieuw wegdek in betonstraatstenen, er komt ook een gescheiden riolering. Een groot deel van de bestaande riolering is nog in goede staat, zo bleek na camera-inspectie. Daarom blijven we die gebruiken voor het afvalwater. Voor de afvoer van het regenwater worden nieuwe buizen aangelegd. Het vuile water dat nu nog in de Vondelbeek stroomt, wordt opgepompt naar de Leopold II-laan, naar de parking van de Olympos. Daarvoor wordt een nieuw pompgemaal geplaatst, net voorbij de laatste woning. De werken kunnen vermoedelijk in 2017 starten.

 

 

Fietsen op Hoogveld wordt veiliger

 

 Fietsen op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde moet in de toekomst veiliger en comfortabeler. Het stadsbestuur heeft daarvoor een stappenplan klaar. Niet alleen afwatering en verzakkingen aan de betonnen fietspaden worden aangepakt. Ook het kruispunt met de Wolvenstraat en Vlassenhout wordt volledig heringericht, zodat zwakke weggebruikers er veilig kunnen oversteken.

 In eerste instantie laten we de huidige haagbeplantingen verwijderen waar nodig. Waar de haag de afwatering van het fietspad belemmert, wordt overtollige grond afgegraven. En waar het fietspad afhelt naar de graszone aan de bedrijventerreinen, zal het gras afgegraven worden. Dat moet plasvorming op het fietspad verminderen. Tegelijk laten we ook de kapotte rioolkolken en verzakkingen herstellen.

 Eens die klus geklaard plant het stadsbestuur een volledige heraanleg van het kruispunt van het Hoogveld met de Vlassenhout. Bij de make-over hoort ook een vernieuwing van de fietspaden. Terwijl op de andere plaatsen de ingrepen vooral het comfort van de fietsers moeten verhogen, zijn deze werken bestemd om de veiligheid te vergroten. In het midden van het Hoogveld komt een middenberm. Fietsers moeten dan telkens maar één rijstrook in het oog houden als ze het drukke kruispunt oversteken en in het midden kunnen ze wachten om het tweede deel van de weg over te steken. Door de middenberm worden ze bovendien beschermd tegen het drukke verkeer in het Hoogveld.

 Door de aanleg van deze middenberm ontstaat er ook ruimte om een linksafslagstrook te voorzien voor wie vanop het Hoogveld de Vlassenhout wil opdraaien. Dan zal het afslaand verkeer het doorgaand verkeer minder ophouden en verbetert de doorstroming. Met de heraanleg van dit kruispunt creëren we een fietsvriendelijke verbinding tussen Baasrode en Dendermonde. Dat is onder andere van groot belang voor de vele jonge fietsers die vanuit Baasrode in Dendermonde naar school gaan.

 De herinrichting van het kruispunt van het Hoogveld met Vlassenhout en Wolvestraat is gepland in augustus. Dat zal 268.700 euro kosten. Na de vakantieperiode van 2016 buigt de gemeenteraad zich over het dossier voor het vernieuwen van de fietspaden en opritten op plaatsen waar de betonplaten gebroken of gescheurd zijn. Vermoedelijk kunnen de werken in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.

   Werken in Van Langenhovestraat gestart

 In de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde is de heraanleg van de voetpaden gestart. De ingrepen moeten de straat veiliger en leefbaarder maken. Zo verdwijnen de huidige overrijdbare boordstenen aan de voetpaden, net als de anti-verkeerspaaltjes die moesten voorkomen dat automobilisten over het voetpad reden. Er komen ook maatregelen om de snelheid van bestuurders te drukken als ze de Van Langenhovestraat inrijden aan de kant van de kerk. Het voetpad aan het kruispunt met de Frans Van Schoorstraat, ter hoogte van café Drie Klokken, wordt daarvoor verbreed. De uitstulping moet ook voorkomen dat er nog in de bocht geparkeerd wordt. Aan de overkant wordt het voetpad verbreed. Hierdoor wordt de flauwe bocht iets scherper. Aan het kruispunt van de Van Langenhovestraat met de Weggevoerdenstraat en de Binnestraat worden de voetpaden over de zijstraten heen doorgetrokken.

 

 Kasseien Veldstraat krijgen opknapbeurt

 De Veldstraat in Sint-Gillis-Dendermonde krijgt een opknapbeurt. De verzakte riolering, slecht wegdek en losliggende voetpadtegels zullen tot het verleden behoren. Als primeur in Dendermonde krijgt de Veldstraat ledlampen als straatverlichting.

 Normaal wachten we op een subsidie voor deze wegen- en rioleringswerken, maar zo'n dossier duurt al gauw acht jaar. En die tijd van wachten hebben we niet voor de Veldstraat. Een camera-inspectie van de riolering wees uit dat die tot de naad versleten is. Hoewel een heraanleg niet gepland was, maken we hier nu toch centen voor vrij. Het is onverantwoord de Veldstraat er op deze manier bij te laten liggen, ook al is het uitzonderlijk dat de stad zo'n klussen klaart zonder subsidie.

 Een voorontwerp voor een totaalrenovatie voor de hele straat is klaar. Bij de heraanleg komt een volledig nieuwe riolering. Een rijweg in asfalt van vier meter krijgt langs beide kanten een degelijk voetpad van anderhalve meter. Afwisselend aan de ene en andere kant van de weg worden ook parkeerstroken voorzien van twee meter beter. Door die te laten wisselen van kant, ontstaan asverschuivingen. Dat remt de snelheid van de bestuurders in de straat af. Aan het begin en einde van elke parkeerstrook zorgt een boom voor een groenaccent. Het resultaat moet een mooie, groenere een veiligere straat worden. We pakken meteen ook de verlichting aan. De straatverlichting wordt vervangen door ledlampen die bovendien gedimd kunnen worden. Dat is duurzamer en spaarzamer. Nu werkt het systeem 's nachts met één lamp aan en één uit. Alle lichten samen dimmen is veiliger en zuiniger. Ook de verlichting van de Hogeweg wordt tegelijk mee vernieuwd op deze manier.

 Bedoeling is dat tegen september 2016 de bouwvergunning aangevraagd wordt en in oktober een aannemer aangesteld. In de tweede helft van 2016 gaan nutsmaatschappijen aan het werk voor voorbereidende werken. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken zullen in het najaar van 2016 of voorjaar van 2017 starten en ongeveer vier maanden duren. De kostprijs van het project bedraagt 380.000 euro.

  

 
 

Eerste werken rond papierfabriek VPK bijna van start

 De stad Dendermonde heeft de gronden verworven die nodig zijn om de verkeerssituatie rond papierfabriek VPK in Oudegem te verbeteren. Daarmee is de laatste hinderpaal voor de start van de ingrijpende werken weggewerkt.

 De stad plant al jaren werken om de verkeersafwikkeling rond papierfabriek VPK in de dorpskern van Oudegem vlotter te maken. Daarvoor moesten gronden en gebouwen verworven worden. Na jaren onderhandelen, werden de laatste gronden nu gekocht. Op de gemeenteraad wordt de afbraak van twee woningen goedgekeurd. In een vorige fase van het project werd de parallelweg met de Hunnenbergstraat als voorlopige maatregel aangelegd en ook de asfaltverharding van de Oude baan werd vernieuwd.

 

 

 Scheepvaartmuseum in nieuw jasje

  De gevels van het Scheepvaartmuseum in Baasrode zien er weer als nieuw uit. De restauratie is volledig achter de rug. Aanvankelijk waren we alleen van plan om de voorgevel van het Scheepvaartmusuem op te frissen. Maar toen die wat nader bekeken werd, bleek dat een likje verf niet zou volstaan. De gevelbepleistering was in heel slechte staat. En dus moest ook die vernieuwd worden. Meteen werd dan maar beslist ook de zijgevels en achtergevel aan te pakken. Vervolgens nam de aannemer ook de gevelelementen in natuursteen en het houten en metalen buitenschrijnwerk onder handen. En een dichtgemetselde deur in de achtergevel werd vervangen door een raam. Het gebouw is nu dus weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

 De voorgevel kreeg een okerkleurige tint, omdat uit onderzoek bleek dat het gebouw er oorspronkelijk ook zo uitzag. De achtergevel is lichtgrijs. Dit restauratieproject heeft zeker zijn belang, want de scheepswerfsite wordt een toeristische trekpleister voor Dendermonde en is toegankelijk voor het publiek. De restauratie kostte 141.752 euro. Het stadsbestuur ondersteunt overigens ook de inhoudelijke werking van het Scheepvaartmuseum. Daarvoor is een deal gesloten met de vzw. De overeenkomst, die tot 2019 loopt, houdt een jaarlijkse toelage van 3.600 euro in voor de museumwerking rond maritiem erfgoed.

  

Sporthallen krijgen grondige opknapbeurt

  De kleedkamers en het sanitair van de sporthallen in Appels en Oudegem worden in het nieuw gestoken. Geen overbodige luxe volgens de vele sportclubs die er gebruik van maken. Plafonds, verlichting, vloeren, deuren, sanitair en riolering worden allemaal aangepakt. Goed voor een prijskaartje van meer dan 500.000 euro.

 De sporthallen van Appels, Oudegem en Grembergen dateren allemaal van begin jaren 80. Daardoor zijn renovatiewerken dringend nodig. Het is dus niet voor niets dat het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Dendermonde deze legislatuur gepland heeft om de sporthallen volledig in orde te zetten. Zo werd twee jaar geleden de gevel van de sporthal van Oudegem al aangepakt. Daar staat deze zomer ook nog een stookplaatsrenovatie op het programma. En vorig jaar werd de stookplaats van de sporthal Appels volledig vernieuwd.

 Maar er is nog een pak meer werk aan de winkel. De kleedkamers en het sanitair van de sporthallen van zowel Appels als Oudegem moeten gerenoveerd worden. Stadsbestuur en het AGB werken hiervoor samen. Voor de sporthal van Appels zal ook de inkom worden gerenoveerd. Bij de sporthal van Oudegem gebeurde dat al eerder, samen met de gevelrenovatie. Alles gebeurt met één groot doel: onze sporthallen te laten voldoen aan de wettelijke vereisten en noodzakelijkheden voor sporters. We hebben ook overleg gepleegd met de verschillende gebruikers van de sporthallen om tot een ontwerp te komen. Na de nodige werken zullen onze sporthallen opnieuw voldoen aan de hedendaagse normen voor sporters.

 Een hele reeks werken staan op het programma. De indeling van de ruimte wordt geoptimaliseerd. Er komen nieuwe plafonds en verlichting, vloeren worden gerenoveerd en binnendeuren vervangen. Ook nieuwe wandbetegeling is voorzien, net als nazicht en vervangen van riolering en vernieuwen van sanitaire toestellen. De werken in de sporthallen van Appels en Oudegem worden respectievelijk geraamd op 260.500 euro en 216.500 euro. De definitieve plannen zijn klaar, zodat de werken in 2017 uitgevoerd kunnen worden.

 


 

Heraanleg Hamsesteenweg start in het najaar van 2016

 Nog dit najaar zullen de eerste werken starten in het kader van de heraanleg van de Hamsesteenweg. Van in Grembergen tot het centrum van Hamme moeten nieuwe, veiligere fietspaden komen. Op het kruispunt met de Zogsebaan wordt bovendien een rotonde voorzien.

 Terwijl heel wat wegen- en rioleringswerken serieuze vertraging oplopen of uitgesteld worden door de moeilijke financiële tijden bij de stad, is er wel goed nieuws voor het dossier van de Hamsesteenweg. Het Dendermondse stadsbestuur zet alles op alles om het project nog dit najaar te laten starten.

  En dat is niet te vroeg, want de Hamsesteenweg is één van de onveilige wegen in de stad. Door het rechte traject rijden chauffeurs er te snel en fietspaden liggen er allesbehalve goed bij. Een opknapbeurt en verkeersveiliger traject is dus meer dan welkom, in de eerste plaats met veiligere en betere fietspaden.

 De stad plant samen met het agentschap Wegen en Verkeer de aanleg van die nieuwe, veiligere fietspaden langs de Hamsesteenweg, van in Grembergen tot het centrum van Hamme. De plannen zijn al lang klaar, maar liepen al een pak vertraging op, deels omdat er heel wat onteigeningen nodig zijn voor dit project. Toch willen wij er absoluut voor gaan om de wegen- en rioleringwerken in de Hamsesteenweg ten laatste in het voorjaar 2017 te laten aanvangen. Alles wordt nu in voorbereiding gebracht en de bouwaanvraag wordt binnenkort ingediend. Dan kunnen de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen na het jaarlijks bouwverlof 2016, in het najaar dus, starten. Aansluitend volgt de vernieuwing van fietspaden.

 De nieuwe fietspaden zullen verhoogd, en volledig vrij van de rijweg, aangelegd worden. Daardoor kunnen fietsers veel veiliger, weg van het autoverkeer, hun traject afleggen. In een eerste fase pakt het stadsbestuur het deel van de Hamsesteenweg tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan aan. Daar hoort ook de aanleg van een grote rotonde op het kruispunt met de Zogsebaan, Vijfbunderstraat en Oude Molenstraat bij.

 Deze ingreep moet het huidige onoverzichtelijke kruispunt van Hamsesteenweg met Zogsebaan veiliger maken, zowel voor fietsers als voor wagens. Omdat de fietspaden buiten die rotonde gelegd worden, komt dit de veiligheid van zwakke weggebruikers ten goede. Met deze heraanleg zullen vrachtwagens bovendien ontmoedigd worden om de Oude Molenstraat, wat eigenlijk een woonstraat is, in te draaien.

 

Een derde minder slib in de Wijzerbeek dankzij bacteriën

 Het project waarbij het Dendermondse stadsbestuur bacteriën inzet om de Wijzerbeek in Oudegem op een ecologische manier schoner te maken, levert resultaat op. De sliblaag in de beek is sinds de start van het project vorig jaar een derde minder dik. Het water is ook helderder en de geurhinder is in het algemeen sterk gereduceerd en op vele plaatsen zelfs verdwenen.

 
Nieuwe website

 Het stadsbestuur van Dendermonde lanceerde in maart 2016 twee nieuwe websites waarmee ze haar digitale communicatie wil versterken. We kozen voor een eenvoudige lay-out met korte en duidelijke teksten. We investeerden in een krachtige zoekfunctie om alle informatie makkelijk bereikbaar te maken. Nieuw is ook onze digitale nieuwsbrief waarmee je makkelijk op de hoogte blijft. Alle toeristische informatie van de stad Dendermonde is nu terug te vinden op een volwaardige deelsite met een eigen structuur. Zowel voor de inwoners als bezoekers valt er heel wat te ontdekken over de Ros Beiaardstad.

  

 

 

2015Een nieuwe locatie voor IBO Baasrode

De meerjarenplanning voorziet een herlokalisatie van het IBO-Baasrode. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk diensten en gebouwen clusteren binnen het eigen stadspatrimonium. Daarom werd op 3 november 2014 beslist om te onderzoeken of het IBO kan geherlokaliseerd worden in leegstaande lokalen van de kleuterafdeling van stedelijke basisschool Baasrode in de Kloosterstraat. De bestaande capaciteit van 47 kinderen blijft behouden. Op 12 januari 2015 werd het bouwprogramma vastgelegd in samenspraak met het IBO en de dienst gebouwen.
 

Het studiebureau Artex ingeniers & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld om een voorontwerp op te maken. Vier bestaande lokalen van de school worden verbouwd tot inkom met onthaal, EHBO-lokaal en speel- en verblijfsruimtes. De verbouwing van de bestaande lokalen omvat onder andere een volledige vernieuwing van de technieken, renoveren en isoleren van de vloeren en het vernieuwen van het oude houten schrijnwerk in de voorgevel. We voorzien tevens een uitbreiding met een nieuwbouw voor de refter, personeelsruimte en keuken. De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 480.000 EUR, incl. btw.

 De nieuwe locatie beschikt na verbouwing over ongeveer 490 m² binnenruimte, waarvan 213 m² effectieve speelruimte en 680 m² buitenruimte. Ter info: het bestaande IBO-gebouw in Baasrode beslaat een bruto vloeroppervlakte van 386,63 m².

 Het college keurde het voorontwerp goed op 7 december 2015. Het voorontwerp werd voorgelegd aan Kind en Gezin. Kind en Gezin sprak zich op 21 januari 2016 positief uit over de realisatie van een IBO in de stedelijke basisschool in de Kloosterstraat.

 Op basis van deze gegevens besliste het college van 8 februari 2016 definitief om IBO Baasrode te herlokaliseren naar de Kloosterstraat. Het college besliste dat aan het studiebureau Artex ingeniers & Architecten uit Dendermonde de verdere studie- en projectopvolging zal toegewezen worden en in 2016 zal instaan voor de opmaak van de documenten voor de aanvraag stedenbouwkundige vergunning en het lastenboek. Na goedkeuring van het lastenboek en het aanstellen van een aannemer kunnen de verbouwingswerken in 2017 aangevat worden, zodat de buitenschoolse opvang in 2018 hun nieuwe locatie in gebruik kan nemen.

 Eén van de te verbouwen ruimtes op de site van de kleuterschool wordt momenteel gebruikt door de vereniging Helpende Handjes. Zij gebruiken een klaslokaal om binnenschoolse opvang te organiseren. Een alternatief voor deze binnenschoolse opvang werd reeds besproken met de directie. Een ander leegstaand klaslokaal, het voormalige SAMWD-lokaal, kan in gebruik genomen worden door de vereniging Helpende Handjes.

 

 

 Renovatie Huis van Winckel

 Het Huis van Winckel in Dendermonde krijgt een totaalrenovatie. Het stadsbestuur wil het hele pand laten opknappen, zodat het ook beter benut kan worden. Voor de make-over zet het stadsbestuur anderhalf miljoen euro opzij. Aan Onroerend Erfgoed wordt een premie gevraagd omdat Huis van Winckel een beschermd monument is.

 In 2003 verwierf het Dendermondse stadsbestuur het Huis van Winckel. Het werd te koop aangeboden en omdat het pand vlak naast Cultuurcentrum Belgica een meerwaarde zou kunnen betekenen, besliste de stad het te kopen. De monumentale burgerwoning in de Kerkstraat werd gebouwd in 1924 en kort nadien beschermd als monument. Het gebouw bestaat uit een overvloed aan kamers. Smeedwerk, glasramen, schoorsteenmantels, een immense hal en een fraaie trapleuning geven het huis iets unieks.

  Tot nu toe deed het Huis van Winckel vooral dienst als tentoonstellingsruimte en vonden er kleinschalige producties plaats. “aar met het pand valt veel meer te doen. Het heeft enorm veel potentieel. Maar om dat ten volle te benutten, moet het wel eerst eens grondig opgeknapt worden. Onder andere het dak is in slechte staat, ramen zijn aan vernieuwing toe, de gevel moet gerenoveerd en muren worden op diverse plaatsen geteisterd door muurzwam. Sanitair is niet aanwezig. Om een totaalrenovatie van Huis van Winckel mogelijk te maken, hertekent het Dendermondse stadsbestuur zijn meerjarenplanning. We moeten voorzichtig omspringen met onze financiële middelen. Daarom is beslist om alle geplande budgetten voor werken aan beschermde monumenten te clusteren voor één prioritair project. Dat doen we niet zomaar. De wachttijd voor erfgoedpremies bedraagt tegenwoordig immers zeven jaar. Maar voor Huis van Winckel kunnen we een premie bij hoogdringendheid aanvragen. Daar willen we van profiteren om deze legislatuur toch één beschermd monument volledig te kunnen restaureren.

 De stad Dendermonde wil volgend jaar een ontwerper aanduiden die een totaalvisie moet opmaken. Tijdens de renovatie wil de stad ook eindelijk werk maken van een doorgang in de tuin van Huis van Winckel. Die moet een makkelijke voetgangersverbinding geven tussen de parking aan de Hollandse Kazerne en de Grote Markt, en zo ook Cultuurcentrum Belgica en het stadscentrum vlotter bereikbaar maken vanop de parking.

  

 

Plan voor openbare verlichting klaar

 Dendermonde heeft samen met Eandis de voorbije twee jaar een masterplan voor haar openbare verlichting uitgewerkt. Eerst werd het huidige verlichtingspark doorgelicht. Daarna bepaalde de stad een duidelijke toekomstvisie rond openbare verlichting. Daarin staan vooral energie- en kostenefficiëntie voorop. Openbare verlichting kost jaarlijks zo'n 620.000 euro aan energieverbruik. Dat is zo’n veertig à vijftig procent van de totale factuur van het energieverbruik van de stad. Die bedraagt 1.120.000 euro.

 Het stadsbestuur vindt het dan ook belangrijk om hier op te besparen. Al moet daarbij vermeld dat Dendermonde op dit vlak al voorloper is op andere steden en gemeenten. Zo wordt aangeraden om ‘s nachts slechts zestig procent van de openbare verlichting te laten branden. Dat gebeurt in Dendermonde al. Als je rekent dat op het hele grondgebied 8.570 verlichtingspalen staan en je kan er daar al bijna de helft ‘s nachts niet laten branden, dan daalt het energieverbruik al flink. Vanaf 22 uur ‘s avonds worden de lichten ook nog eens tot de ochtend erop gedimd. Ook dat levert een besparing op.

 Het grondgebied van Dendermonde is nu opgedeeld in twintig deelruimten. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen onder andere schoolomgevingen, pleinen, bedrijfscentra, stadscentrum, woonwijken en verbindingsbanen. Elk van die ruimten krijgt een eigen specifieke verlichting. Op de ene plaats sterker, op de andere minder. Ook de uren kunnen verschillen. Dat is allemaal bepaald op basis van een hele resem criteria zoals veiligheid, leefbaarheid, enzovoort. Die bepalen het verbruik, design en kleur van de verlichting op een specifieke plaats.

 Het stadsbestuur gaat voor wit warm licht voor alle openbare verlichting en voor de goedkoopste standaard verlichtingspalen. Behalve in winkelstraten, openbare pleinen, aan monumenten en de stationsomgeving kan een uitzondering op gemaakt worden. Daar kunnen duurdere verlichtingspalen om de omgeving beter tot zijn recht te laten komen.

 Bij elke nieuwe wijk of straat die (her)aangelegd wordt in de toekomst, zal het masterplan bij de hand genomen worden. De stad vraagt nu al prijzen op om zo snel mogelijk de eerste aanpassingen te kunnen doorvoeren. Hoe sneller we werken, hoe sneller we beginnen besparen. Vallen de prijzen wat mee, wachten we zelfs niet tot de heraanleg van straten. We trekken jaarlijks 167.000 euro uit om dit masterplan waar te maken.

 


Nieuwe afscheidsruimte in Appels ingehuldigd

 Op de begraafplaats van Appels kon de nieuwe afscheidsruimte worden ingehuldigd.  Voor de begraafplaats Appels werd een volledig visieplan uitgetekend met het oog de begraafplaats om te vormen naar een parkbegraafplaats.  Er werden extra groenelementen voorzien en ook de stille kinderweide werd verfraaid met een elfenboom en een paddenstoel voor urnen.

 In de  middengang en de zijgangen werden de silexdallen vervangen door gebakken kleiklinkers. Het plaatsen van de afscheidsruimte gebeurde volledig in eigen beheer. Een volledig team van gebouwen van de Technische Uitvoeringsdienst heeft ingestaan voor de uitvoering van de werken. De muur van de afscheidsruimte werd voorzien van een troostend gedicht van Annie De Paepe (Zinspiratie). Zo is de begraafplaats ook een plek geworden waar men tot rust kan komen.

 


Nieuwe voetpaden in Heidepark

 Het Heidepark in Appels krijgt nieuwe voetpaden. De werken in de Heidestraat zouden nog deze maand beginnen. De exacte aanvangsdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werken moeten normaal beëindigd zijn net voor de winterperiode. Tijdens de werken kunnen woningen en garages in de werfzone even moeilijk bereikbaar zijn. Een eventueel parkeerverbod wordt aangeduid met bordjes.

 

 Fietspaden op Gentsesteenweg worden aangepakt

 De fietspaden op de Gentsesteenweg in Dendermonde worden aangepakt, in afwachting van de volledige herinrichting van de weg. Klinkers ruimen er vanaf 4 augustus plaats voor asfalt.

 De Gentsesteenweg krijgt een volledige opfrisbeurt en een nieuwe gescheiden riolering, maar de Vlaamse overheid heeft er nog niet meteen geld voor uitgetrokken. Het stadsbestuur wil in afwachting van dat geld wel de veiligheid van de fietsers en voetgangers al verbeteren op en langs de weg. Nu laat de toestand van de fietspaden te wensen over, door de vele verzakkingen. Mede daarom worden de twee middeneilanden ter hoogte van de Donckstraat weggehaald. Het asfalt wordt daarna over de volledige breedte van de rijweg vernieuwd vanaf de Lodewijk Dosfelstraat.

 Ook de betontegels van het fietspad op de Gentsesteenweg langs de kant van de Donckstraat worden verwijderd en vervangen door asfalt. Zo wordt het comfort van de fietsers verhoogd. Aan de overkant zal het parkeervak verschoven worden naar het midden van de rijweg, zodat een smallere rijwegbreedte ontstaat van 5,50 meter. Het huidige fietspad in betontegels wordt het voetpad. Tussen de nieuwe parkeerstrook en het voetpad wordt een nieuw fietspad gecreëerd van 1,75 meter breed. Het voetpad ter hoogte van Belgica bis in de Kerkstraat wordt ook nog verbreed in functie van de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

 Tijdens de uitvoering van de werken kunnen de woningen en de garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer.

  

 

Nieuw jeugd- en dienstencentrum in Appels

 Het definitief ontwerp voor de bouw van het nieuwe jeugd- en dienstencentrum in Appels is klaar voor aanbesteding. Het nieuwe centrum zal gebouwd worden naast de stedelijke basis- en freinetschool De Appelbloesem, Heirstraat 61. Aan de rechterzijde van de school wordt een hoofdzakelijk ondergronds gebouw ingeplant voor de speelpleinwerking, de lokale verenigingen, repetitieruimte voor Jeugdkoor Jeko en de schoolgemeenschap.

 Sinds de Speelplaneet een aantal jaren geleden tijdens de zomer een vaste stek kreeg op de stedelijke basisschool, bezorgden ze er jaarlijks honderden kinderen een onvergetelijke zomervakantie. Deze nieuwe ruime polyvalente zaal geeft hen echter extra kwaliteitsvolle ruimte om deze zomer onze kinderen nog beter te kunnen opvangen in een aangepaste omgeving.

 In het ondergrondse deel komt ook een polyvalente zaal met keuken en foyer. In het bovengrondse deel zal plaats zijn voor de wijkagent.

 Qua materiaalgebruik baseren de ontwerpers zich op de richtlijnen van het Nederlands instituut voor bio-ecologisch bouwen. Er wordt onder meer volop geïnvesteerd in groendaken. De lokalen worden verwarmd door middel van een warmtepomp en er wordt geventileerd met warmterecuperatie.

 Het gebouw is geraamd op 797.575 EUR exclusief btw. In de loop van de volgende maanden wordt de openbare aanbesteding afgerond. Vervolgens worden de bouwwerken gegund aan een algemeen aannemer. De uitvoeringstermijn is 200 werkdagen. De stedelijke uitvoeringsdienst zal daarna zorgen voor de binnenafwerking (schilderwerken, keukeninrichting...). Bij de verdere uitwerking van de buitenaanleg zullen de partners betrokken worden.

 Het nieuwe jeugd- en dienstencentrum is vermoedelijk gebruiksklaar in 2017.

 

  Verbouwing van de kleedkamers en de verkeerdienst in het politiegebouw van Dendermonde

 Het politiegebouw van Dendermonde voldoet niet meer aan de huidige noden. Enerzijds zijn de verkeersdienst en de kleedkamers te klein gehuisvest, anderzijds is er een gebrek aan verhoorlokalen en een advocatenconsultkantoor (Salduz-wetgeving).

 In 2013 werd TV ontwerpatelier Peter Jannes – A2O architecten belast met de studie en projectbegeleiding van de verbouwing. De werken beperken zich tot het gelijkvloers. Achteraan het gebouw wordt een aanbouw gerealiseerd om plaats de bieden aan een nieuwe kleedruimte. Mits interne verbouwingen en reorganisatie worden extra verhoorlokalen, een advocatenconsultkantoor en een uitbreiding van de verkeersdienst gerealiseerd. Om budgetvriendelijk te verbouwen wordt het sanitair zo goed als ongewijzigd gelaten.

 De uitvoering van de werken wordt gegund bij wijze van open aanbesteding. Aan de werken hangt een kostenplaatje van zo'n 431.467 euro.

 

 

Renovatie van de platte daken

 In 2008 werd Artex ingenieurs en architecten uit Dendermonde aangesteld voor de studie en projectbegeleiding voor de renovatie van de platte daken van de kleuterschool in de Kloosterstraat te Baasrode. De hellende daken werden in de jaren er voor gerenoveerd.

 Na opmaak van het voorontwerp vroeg het stadsbestuur in 2009 subsidie aan bij AGIOn. De werken kunnen voor 70% van de kostprijs gesubsidieerd worden. Nu, in 2015, kreeg het stadsbestuur bericht dat het dossier opgenomen is op de prioriteitenlijst en vraagt AGIOn het uitvoeringsdossier te bezorgen voor definitieve goedkeuring en vastlegging van het subsidiebedrag.

 De renovatie van de platte daken omvat het verwijderen van de oude dakbedekking, aanbrengen van isolatie, plaatsen van nieuwe dakbedekking, vernieuwen van de daklichten, regenwaterafvoeren en aanpassen van de dakranden. Ook de houten  structuur van de overdekte speelplaats wordt hersteld.

 Na goedkeuring van het dossier door AGIOn zal de procedure van open aanbesteding doorlopen worden om een aannemer aan te stellen.

  


Restauratiewerken aan het interieur van de Sint-Aldegondekerk in Mespelare

 Voor de kerk in Mespelare lopen er verschillende restauratie- en renovatiedossiers. Het vooronderzoek inzake de muurschilderingen is ondertussen reeds afgehandeld. Nu kunnen ook de restauratiewerken aan het interieur starten.

 Er staan een pak werken gepland, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de elektrische installatie, branddetectie en inbraakbeveiliging, en het vervangen van de  gebrekkige en verouderde luchtverwarming.

 De kerkfabriek van Sint Aldegonde heeft voor alle dossiers de restauratiepremie aangevraagd.

 De interrieurrestauratie omvat ondermeer: het droogmaken van de muren, het herstellen van de kalkbepleistering, de restauratie van muurschilderingen, van het beschilderd kerkmeubilair, van beelden en textiel (antependium, koorkap, ..). Er zullen ook binnenschilderwerken uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook de onderbouw van de altaren hersteld worden.

 De interieurrestauratie is geraamd op 921.841 EUR excl. btw. De uitvoeringstermijn bedraagt 420 kalenderdagen.

 


Riolering Gentsesteenweg hersteld

  De riolering op de Gentsesteenweg werd gisteren hersteld met een speciaal 'pipe-bursting systeem'. Dankzij het systeem kan er in een mum van tijd een nieuwe riolering geplaatst worden zonder hinder voor het verkeer en zonder de weg helemaal open te breken. De riolering van de Gentsesteenweg is er al langer slecht aan toe. Een grondige heraanleg wordt echter op de lange baan geschoven omdat de subsidies uitblijven. Omdat ter hoogte van de huisnummers 13, 15 en 17 het voetpad verzakte, moest er nu toch ingegrepen worden. Een camera-inspectie wees uit dat de overwelving van de waterloop onder het fietspad gebroken was. Dit moest meteen opgelost worden om geen verder schade te veroorzaken. De firma Sewer-tec uit Geel bracht daarvoor een speciale machine vanuit Duitsland naar Dendermonde. Het is pas de tweede keer in Vlaanderen dat deze techniek wordt toegepast. De machine trekt als het ware een nieuwe rioolbuis in de oude. Groot voordeel is dat de straat daardoor niet volledig opengebroken moet worden. De werken zullen slechts drie weken duren, met het klassieke systeem is dat het dubbele.

 

Middeneilanden De Dammenlaan worden vernieuwd

 De middeneilanden in de De Dammenlaan in Dendermonde kregen een opknapbeurt. Het stadsbestuur liet de voetpaden vernieuwen. Maar omdat de toestand van de middeneilanden verkeerden te wensen overlaat, is beslist die ook meteen aan te pakken. De boordstenen zijn vernieuwd. In de middeneilanden komen bovendien siergrassen in de plaats van de verharding. De aankoop van die plantjes kost 1.100 euro.

 

 

 Voetpaden en asfalt in centrum worden vernieuwd

 De voetpaden in het stadscentrum van Dendermonde werden vernieuwd. Het stadsbestuur gaf een aannemer de opdracht om de voetpaden op de hoeken van Kerkstraat en de Prudens Van Duysestraat en op de hoek van de Kerkstraat en de Beurzestraat aan te passen. Ook in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk worden voetpaden heraangelegd.

 

 

 Hof ten Rode in Baasrode feestelijk ingehuldigd

 Hof ten Rode is een woonwijk aangelegd in 1953, waarvan een deel van de woningen privéwoningen zijn en een deel worden beheerd door de huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn. Hof ten Rode is een woonwijk met een eigen, niet al te gemakkelijk karakter, en dan heb ik het niet alleen over de karakteristieken van de straten en de woningen. Sinds 1953 was er behoudens wat oplappingen, niet veel meer gedaan aan het wegdek en het onderliggende rioleringsstelsel. Zowel het wegdek en de onderliggende rioleringen waren duidelijk aan vernieuwing en vervanging toe.

 Het stadsbestuur had daarom 2 doelen voor ogen: een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en van die gelegenheid gebruik maken om de hele wijk aantrekkelijker, overzichtelijker, aangenamer en veiliger te maken, zeg maar een complete make-over. Een beetje de Jani-toets van op Vijf TV toepassen op Hof ten Rode.

 Dat zowel een nieuw rioleringsstelsel als een volledige herinrichting uiteraard een ganse klus was en heel wat voeten in de aarde had en heel wat centen uit onze portemonnee heeft gekost, staat buiten kijf en dat tonen volgende facts and figures aan:

 - maar 5 jaar geleden zijn we gestart met dit dossier door de aanduiding van het studieburo Lobelle uit Jabbeke.

- 3 infovergaderingen hebben we georganiseerd, tot 2 maal toe werden de plannen aan jullie voorgesteld en aan jullie opmerkingen aangepast. Telkens was er enorm veel volk aanwezig en was de sfeer constructief. 

- Bijna 4 000 000 eur was het gunningsbedrag aan de aannemer nv Lareco. 

- Circa 2 000 000 EUR krijgen we als subsidie van de VMM en nog eens 600 000 EUR van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

- 100 000 EUR was de kostprijs die de stad betaalde voor de studies en de opvolging die gebeurde door de afkoppelingsdeskundige Talboom. 

- Voor 428 435 EUR zijn er afkoppelingswerken op privaat terrein bij particulieren uitgevoerd, en dit volledig ten laste van de stad. 

- Een tiental bewonersbrieven zijn verstuurd naar alle bewoners van de wijk 

- Maar liefst 7 fases waren er voorzien voor deze werf 

- Het aantal paar schoenen dat hier versleten is door en het aantal telefoontjes, mailtjes, bezoeken ter plaatse dat onze toezichter Davy Spiessens heeft gedaan heb ik helaas niet kunnen tellen. 

- En tenslotte, de voorziene uitvoeringstermijn was 1.5 jaar. Het feit dat we die timing kunnen halen hebben is een verdienste van iedereen!

 Al deze cijfers wijzen erop dat dit een gigantische werf en een gigantisch werk was. En ik hoop dat u het allen met mij eens bent: dankzij al dit werk is Hof ten Rode na haar facelift een totaal andere wijk geworden.

 Geen wirwar van straten meer, maar er is nu een duidelijke herkenbare hoofdstraat en diverse nevenwegen. Hof ten Rode is een soort ringweg geworden met snelheidsremmers, vernauwingen door groenelementen en kruispunten met asverschuivingen die de veiligheid moeten garanderen.  De Meirgatstraat is als het ware een groene laan door de wijk, met mooie pleintjes en groenelementen. Alle andere straatjes zijn smaller en takken hierop aan en zijn als het ware woonerven. 

Ik ben ervan overtuigd dat al wie vroeger ooit in Hof ten Rode komt, en nu er terug voor het eerst eens komt, werkelijk zal versteld staan van de complete make-over. Al wie er nu eens komt, zal Hof ten Rode nooit vergeten, niet omdat het een grijs doolhof is, maar wel omdat het zo een mooie, karaktervolle en eigentijdse wijk is geworden!

 Ik wil hierbij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om naast mijn collega’s van het stadsbestuur in het bijzonder de medewerkers van de stadsdienst wegen en waterlopen te bedanken. Onze toezichter Davy Spiessens, een echte Baasrodenaar, heeft zich de benen vanonder zijn lijf gelopen, hij was zelfs bereid om zijn bed hier te zetten zodat hij ook ‘s nachts de werken kon opvolgen maar dat zou ons teveel gekost hebben qua overuren. Ik dank natuurlijk ook de aannemer Lareco uit Bornem en ontwerper Lobelle en de afkoppelingsdeskundige Talboom voor hun goede zorgen voor dit project. Maar naast de aannemer en de ontwerper wil ik vooral de inwoners bedanken voor hun begrip tijdens de uitvoering van de werken.

 

 

Stad laat stapelplaats saneren

 De stad Dendermonde laat de voormalige stapelplaats van de technische dienst op de Vier Septemberlaan saneren. De afgegraven grond wordt gebruikt voor de werken aan het overstromingsgebied in Vlassenbroek.

 Er is al een flatgebouw in de buurt en er komt op termijn nog eentje. En we wensen die mensen niet het zicht te bezorgen op een vuile stapelplaats. De stapelplaats wordt al een tijdje niet meer gebruikt. Maar er liggen nog heel wat kasseien en bergen zand. Door ze weg te nemen, verandert het zicht en is de weg waar ze eigenlijk op liggen ook opnieuw toegankelijk.

 Er werden al grondstalen genomen. Ondertussen weten we dat die negatief zijn, het gaat dus om zuivere grond. We kwamen met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) overeen dat de grond wordt afgevoerd naar Vlassenbroek, waar hij kan dienen voor de werken van het Sigmaplan.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter