Realisaties tot 2012

Nieuwe straat houdt vrachtwagens weg uit Hunnenberg

Vrachtwagens hoeven voortaan de Hunnenbergstraat in Oudegem niet meer in om papierfabriek VPK te bereiken. Zaterdagnamiddag, op de dag van Oudegem Jaarmarkt, werd een parallelweg met de Hunnenberg, tussen de fabriek en de Varenbergstraat geopend. Het is een eerste stap in een reeks werken die het verkeer rond de papierfabriek veiliger moeten maken.
 
De nieuwe weg kondigt meteen echt het begin van de ontsluiting van papierfabriek VPK aan. De aanleg ervan heeft 240.000 euro gekost. Het hele plan om VPK op een zodanige manier te ontsluiten dat het verkeer in Oudegem een stuk veiliger wordt, heeft een prijskaartje van om en bij de 3.500.000 euro. Meteen de grootste investering van de stad. De investering moet ervoor zorgen dat er nu geen vrachtwagens meer zullen rijden in de Hunnenbergstraat en in het stuk van de Varenbergstraat tussen de parallelweg en de Hunnenbergstraat. Dat zal het voor de mensen die daar wonen alvast een heel stuk leefbaarder maken.

 

Oude straatnaamborden werden vervangen

 
 

 

 

De oude straatnaamborden waren dringend aan vervanging toe. Ze waren oud, versleten en vaak onlaasbaar geworden. Daarom werden zij vervangen door nieuwe, duidelijke straatnaamborden.

 

Muzieklokaal werd verbouwd

Het leslokaal slagwerk in de SAMWD van Dendermonde kreeg een opknapbeurt. Vooral de akoestiek van het lokaal moest aangepakt worden. Het stadsbestuur trok hiervoor 181.202 euro uit.
 
Het lokaal was niet goed geïsoleerd en veroorzaakte lawaaioverlast in de andere leslokalen. De renovatie van de slagwerkklas is een volgende stap in een volledige renovatie van de academie. Eerder werd ook al de danszaal aangepakt.

 

Muzieklokaal wordt verbouwd (foto Piet Hermans)

 

Feestelijke inhuldiging parking Molenberg in Baasrode

 
De parking aan de Molenberg, gelegen vlakbij de sportinfrastructuur van Baasrode en de gemeentelijke basisschool De Schakel, wordt steeds druk gebruikt door leden van voetbalclubs, kaatsers, krachtbalclubs, gebruikers van de sporthal en supporters. Ook ouders die hun kindjes afzetten en oppikken in de gemeenteschool, parkeren zich daar .
 
Omdat het terrein nu nog een onaantrekkelijke, grijs-ogende vlakte van kiezelsteentjes en freesasfalt is, bezaaid met putten en oneffenheden met grote plassen bij regenweer, besliste het stadsbestuur het plein heraan te leggen in 2010.
 
Bedoeling was dat de huidige grijze vlakte een comfortabel parkeerterrein wordt, en dat het zodanig ontworpen wordt dat er ook een aangenaam en waardevol plein ontstaat als er geen wagens geparkeerd staan. Op die manier is het ook aangenaam voor buurtbewoners, of wandelaars en fietsers die er passeren. Het zou ook gebruikt moeten kunnen worden voor evenementen.
 
En nu is de parking aan de Molenberg afgewerkt. De voorbije maanden was een aannemer er aan het werk om een degelijke parkeerruimte voor 133 wagens aan te leggen. De parking werd aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Ook de wegen naar het kaatsplein en de gemeenteschool werden aangepakt en kregen een asfaltverharding. Bovendien is er nu ook een kleine parking om fietsen te stallen en werd de volledige verlichting van het terrein helemaal vernieuwd.
 
Samen met de heraanleg, werden ook de nodige rioleringen gelegd, want die ontbraken nog. De nieuwe parking aan de Molenberg werd op 16 september 2011 feestelijk ingehuldigd. Dat gebeurde vlak voor de start van het kermisweekend en de Scheldefeesten in Baasrode, in het bijzijn van de omwonenden van de nieuwe parking.
 


Feestelijke opening Molenberg Baasrode (16 september 2011)

 

Feestelijke opening Molenberg Baasrode (16 september 2011)

 

Feestelijke opening Molenberg Baasrode (16 september 2011)

 

Feestelijke opening Molenberg Baasrode (16 september 2011)

 

Feestelijke opening Molenberg Baasrode (16 september 2011)

 

De Heerlijkheidsstraat in Schoonaarde krijgt een grondige facelift.

 
De weg, die triest oogde en uitnodigde om te snel te rijden, is nu een aangename laan geworden met meer groen, voetpaden en wegversmallingen. De werkzaamheden startten in september 2010. De bewoners, die zelf vragende partij waren voor een heraanleg, reageren tevreden.
 
Meer dan een jaar lang waren in de dorpskern van Schoonaarde grote wegen- en rioleringswerken aan de gang. De doortocht werd volledig heraangelegd en is heel wat veiliger geworden. Alleen het deel van de Heerlijkheidsstraat tussen de Schoonaardebaan en het kruispunt met de Constabelstraat werd nog niet meegenomen. Bewoners van de straat waren zelf vragende partij om ook deze weg een opknapbeurt te geven. Deze straat kreeg tijdens de werken aan de doortocht immers heel wat hinder te slikken. De riolering is er, op slecht een tiental meter na, nog in goede staat, zodat eigenlijk alleen de weg heraangelegd moet worden.
 
De stad wou ook de aanblik van de nu wat trieste straat verfraaien. Er was haast geen groen, alles was grijs en grauw. De weg was ook breed en recht, wat uitnodigde om te snel te rijden. Bovendien lagen de rioolroosters hoger dan de rijweg, zodat zich bij regen plassen vormden.
 
Daar is nu allemaal verandering in gekomen. Studiebureau SWBO tekende een plan uit om alle knelpunten een oplossing te geven. De rijweg in de hele straat zal voortaan 5,4 meter breed zijn en aan beide kanten komen voetpaden. Waar nog ruimte over is, zijn nu afwisselend links en rechts plantvakken. En er is ook ruimte genoeg over om te parkeren. De straat kreeg ook twee asverschuivingen, ter hoogte van huisnummers 33 en 44. Telkens is hier een middenberm gekomen. In rode beton, maar niet verhoogd. Zo blijven de opritten van de bewoners wel vlot toegankelijk. Een extra remmend effect creëren we door in plantvakken ook bomen te planten, die het wegbeeld versmallen.
 
De eerste werken voor dit project zijn al op 6 september 2010 gestart. Eandis heft dan de nutsleidingen gelegd of verlegd. Eind september 2010 werd het slechte deel van de riolering hersteld, en midden oktober startten de effectieve wegenwerken.
 
Dit project kostte de stad ongeveer 360.000 euro. De inhuldiging van de vernieuwde Heerlijkheidsstraat vond plaats op 20 augustus 2011. Het stadsbestuur nam de kosten van de receptie voor zijn rekening. De burgemeester en ikzelf kwamen langs om het lintje te knippen en om de mensen te bedanken voor de goede samenwerking tijdens de werken.
 


De vernieuwde Heerlijkheidsstraat

 

Vernieuwde Zeelsebaan in Grembergen

 
Omdat de rijweg op verscheidene plaatsen serieuze gebreken vertoonde, besliste het Vlaams Gewest om herstellingswerken aan de Zeelsebaan te laten uitvoeren. Bovendien was het fietspad van de Zeelsebaan ronduit gevaarlijk en dit moest zo snel mogelijk worden aangepakt. Deze werken zijn nu achter de rug.
 
Het hele dossier begon aanvankelijk als een veel kleiner project rond de fietspaden van de Zeelsebaan in Dendermonde. Maar dat was na een tijd een zeer complex dossier geworden. De srad wou immers onder meer de riolering, voetpaden en fietspaden integraal aanpassen, in samenwerking met Zele én met een maximum aan subsidies. En waar het aanvankelijk slechts over een stuk van de Zeelsebaan ging, evolueerde het dossier naar een ruimer kader waarin het hele gebied beneden de Scheldebrug richting Zele werd gesaneerd en verfraaid.
 


Een zicht op de Zeelsebaan zoals ze was

 

Een zicht op de Zeelsebaan zoals ze was

 

Een zicht op de Zeelsebaan zoals ze was

 

De vernieuwde Zeelsebaan

 

De vernieuwde Zeelsebaan

 

Kruispunt Grootzand - Zeelsebaan - Martelarenlaan

De tijdelijke vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV3V) heeft van het Vlaamse gewest de opdracht gekregen om een aantal gevaarlijke kruispunten en wegvakken op ons grondgebied weg te werken. In Dendermonde werden in dit kader al het kruispunt Dokter Haekstraat-Rootjensweg-Groeneweg en het kruispunt N41-Vlassenhout heringericht en veiliger gemaakt.
 
Sedert 6 maart 2010 was het de beurt aan het kruispunt Grootzand-Zeelsebaan-Martelarenlaan. Nu de werken afgelopen zijn, heeft de rotonde plaatsgemaakt voor een kruispunt met verkeerslichten en vrijliggende fietspaden. De richting centrum Grembergen werd uit de lichtenregeling gehaald, en het is nu mogelijk om de verkeerslichten af te stellen op de vereiste capaciteit en op de omliggende kruispunten. Hierdoor verhoogt zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid op deze plaats.
 

Door de werken is het kruispunt een pak veiliger geworden. De aansluiting van de Bakkerstraat op het Grootzand was vroeger erg breed en daardoor niet echt efficiënt en veilig. Het plan om zowel de rijbaan van de Bakkerstraat als het kruispunt te versmallen, zodat het verkeer beter geleid wordt, heeft zijn vruchten afgeworpen. De Bakkerstraat sluit nu haaks aan op het Grootzand. Op die manier zullen minder bestuurders de neiging hebben om de Bakkerstraat in te rijden en als sluipweg te gebruiken én kan invoegen vanuit de Bakkerstraat naar Grootzand veiliger.
 
De resterende ruimte tussen de rijweg en de spoorweg is een parking geworden met ongeveer acht extra parkeerplaatsen en groenbeplanting.
 


 
De nieuwe Martelarenlaan

 

 

Het vernieuwde kruispunt Martelarenlaan - Grootzand - Zeelsebaan

 

Vernieuwde Kroonveldlaan

De Kroonveldlaan in Dendermonde ging op 30 maart 2011 weer open voor het verkeer. De werken aan de fiets- en voetpaden zijn achter de rug.
 
Een aannemer heeft de fiets- en voetpaden vernieuwd. De werkzaamheden vonden plaats in het gedeelte van aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg tot aan de Pijnderslaan.De fietspaden kregen nieuwe, rode asfalt. De voetpaden werden vernieuwd met betonstraatstenen.

 

De vernieuwde Kroonveldlaan

 

Bouw van de nieuwe bibliotheek

De bib is af ! Iedereen is trots op het gebouw. En dat heeft Dendermonde geweten. Twee dagen washet feest in en rond de bib.
 

Woensdag 1 september 2010 om 14 uur opende de nieuwe Dendermondse bibliotheek haar deuren. De werken hebben jaren aangesleept en kenden vele onverwachte tegenslagen. De verhuis van de oude naar de nieuwe bib is wel goed verlopen, mede dankzij het vele werk van het personeel van de bib.
 
Heel fijn is ook dat de gloednieuwe bibliotheek internationale erkenning krijgt. Het complex is uitgekozen tot één van de 69 mooiste en meest innovatieve bibliotheken van over de hele wereld. De nieuwe, langverwachte bib belandt daarmee in hetzelfde rijtje als Tokyo, Bilbao en Berlijn. Dit is echt fantastisch nieuws, want van in het begin wilden we een nieuwe bib realiseren die ook bepalend was voor het uitzicht van Dendermonde, en die ons op bibliotheekvlak op de kaart zou zetten in de regio.
 
Maar nu staan we zelfs op de wereldkaart. De Dendermondse bib is dan ook ontworpen naar een uniek concept, met een bibliotheeklandschap op de gelijkvloerse verdieping en een daklandschap met vergader- en leeszalen, parking, spel-o-theek en terras erboven op. Ook binnenin is dit complex uniek, met heel veel lichtinval en door lage en verzonken boekenrekken altijd een gevoel van openheid.
 
Ik som nog even de chronologie op van de meest besproken bouwwerf van Dendermonde:
 
Bij de eerste grondwerken  zijn er op de volledige site verschillende “vervuilde grondlagen” vastgesteld ondanks de vooraf uitgevoerde (en wettelijk verplichte) grondonderzoeken. Hierdoor heeft de werf stilgelegen van einde maart 2006 tot na het bouwverlof van 2006.
 
Een volgende onvoorziene hindernis was de bouwput aan de kant van het Sas, die volledig onder water liep, dit door ondergrondse (en niet gekende) waterkanalen en éénmaal door vandalisme (sabotage van de bronbemaling). Hierdoor (expertise, droogzuigen pompput, alternatieve funderingsysteem, …) heeft de werf - ruw geschat - twee maanden vertraging opgelopen.
 
Ten gevolge van een werfongeval heeft de bouw van de bib ongeveer 6 weken volledig stilgelegen (expertise, verzegeling van de werf, opmaken schade, afbraak van alle beschadigde vloerplaten en kolommen).  De heropbouw van de ingestorte onderdelen gaf opnieuw een aanzienlijke vertraging. We kunnen stellen dat dit schadegeval de werken minimaal 3 maanden heeft gehinderd.
 
Alsof dit nog niet genoeg was, gingen verschillende onderaannemers failliet. Het faillissement van de onderaannemer die verantwoordelijk was voor het buitenschrijnwerk in het voorjaar van 2008 zorgt voor enorme problemen die tot op vandaag nog steeds niet opgelost zijn. Doordat  het gebouw niet regen- en winddicht is kunnen andere werken (afwerking technieken, interieurafwerking, …) niet voortgezet worden. Daarbovenop kwam dan nog het faillissement van de aannemer van de gevelafwerking. Beide faillissementen hebben uiteraard negatieve gevolgen voor de planning. De vertraging dat dit euvel met zich meebrengt is momenteel niet meer te overzien.
 
Ondertussen werd de bib ook nog eens geplaagd door vandalisme en brandstichtingen tijdens de afgelopen zomermaanden. Hierdoor werd uiteraard heel wat schade aangebracht in diverse lokalen :
 
- De polybeton in de bibliotheek vertoont enorme (esthetische) schade door brandstichtingen en het uitgieten van recipiënten op de betonvloer. Momenteel is het bouwteam aan het uitzoeken welke oplossing het meest efficiënt is gezien de omstandigheden.
- Eén vergaderlokaal is volledig uitgebrand waardoor de wanden, schrijnwerk, plafond en vloeren evenals de technische uitrusting volledig vernield zijn. In de aanpalende lokalen is er rook en waterschade.
- Rook en roetschade in de polyvalente zaal en aanpalende lokalen berging, sanitairen.
- In het gebouw is er zowat overal schade wegens vandalisme en pogingen tot brandstichting.
 
 
 
Ondanks al deze tegenslagen heeft het bouwteam er naar gestreefd om de nieuwe bibliotheek voltooid te krijgen in 2010, en dat is gelukt !

 

 

 

 Stand van zaken (december 2008)

 

Stand van zaken (oktober 2009)

 

Nieuwbouw opvang De Rakkertjes in gebruik

 
Sinds 9 augustus 2010 wordt de nieuwbouw van het Initiatief Buitenschoolse Opvang (Ibo) De Rakkertjes in gebruik genomen. Ik ben dan ook blij dat we de vooropgestelde planning gehaald hebben.
 
De bedoeling is dat eerst alles rustig in gebruik genomen wordt. Later wordt er zeker nog een officiële opening gehouden, maar wanneer die zal plaatsvinden weten we nog niet.
 
Het nieuwe gebouw van De Rakkertjes is 460 vierkante meter groot, op een terrein van 1.500 vierkante meter. De kinderen kunnen spelen in een tuin van driehonderd vierkante meter en er is ook in een parking voorzien.
 
Het stadsbestuur van Dendermonde ging voor de bouw van dit project scheep met een gespecialiseerde firma. Er werd een modulair bouwsysteem gebruikt. Binnenin is er een zee van licht en ruimte. De muren werden geverfd in frisse kleuren, die door de kinderen zelf gekozen werden. Het spreekt vanzelf dat wij heel veel aandacht besteden aan de veiligheid. Wie aan de balie zit ziet heeft een zeer goed overzicht van wie naar het gebouw toekomt en wie het verlaat. Verder zijn er verschillende leefruimtes, een keuken en aangepaste sanitaire ruimtes.
 
Bekijk hierhttp://www.tvoost.be/nl/2010-08-09/rakkertjes-opent-op-nieuwe-locatie/">hier> het filmpje op TVOOST, hierhttp://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/100809_Rakker...">hier> het interview op het Journaal op VRT en hierhttp://iwatch.be/nieuws/het-nieuws-2010-08-09-laat?teaser=true&autoStart...">hier> het interview op VTM (scrollen naar 6:58).
 
 
 

 De nieuwe locatie van De Rakkertjes

 

Cultuurcentrum De Mespel heeft opknapbeurt achter de rug

Cultuurcentrum De Mespel heeft een grondige opknapbeurt achter de rug. Er werd onder andere een nieuwe vloer voorzien in de grote en de kleine zaal, en een apart sanitair blok. Ook het vochtprobleem werd aangepakt.

 

Klasjes van De Schakel steken in een nieuw jasje

De kleuterklasjes van gemeentelijke basisschool De Schakel aan de Molenberg in Baasrode steken in een nieuw jasje. Iedereen kan die binnenkort bewonderen. Het oude gebouw van de school was dringend aan een opknapbeurt toe. Nu de werken gedaan zijn, voelen de kleuterjes zich duidelijk meteen goed in de nieuwe omgeving.
 
Alle muren kregen een nieuwe laag verf, ook in de gangen van het gebouw. En waar nodig werden herstellingen uitgevoerd en kwamen nieuwe kasten bij. Ook de snoezelruimte en lerarenklas werden aangepakt. Allemaal op een heel kindvriendelijke manier, met vrolijke kleuren.
 
In de toekomst staat ook nog een volledige restauratie van buitenschrijnwerk en gevels van de gemeenteschool op het programma.

 

Doortocht Schoonaarde feestelijk gevierd

In het centrum van Schoonaarde vond gisterenmorgen een volksfeest plaats om de officiële inhuldiging van de vernieuwde dorpskern te vieren. De heraanleg van de doortocht door Schoonaarde en het kerkplein duurde anderhalf jaar. Al het stof van de voorbije maanden werd nu doorgespoeld tijdens een gezellige receptie.
 
Jaren geleden, in 2002, lanceerde Aquafin het project om de doortocht door Schoonaarde, vanaf Wichelen tot de Eegene, van een gescheiden riolering te voorzien. Het stadsbestuur van Dendermonde koppelde daar meteen een volledige herinrichting van de dorpskern aan. We kozen voor een veiligere weg, fiets- en voetpaden. De verkeerstoestand in het centrum van Schoonaarde moest echt veiliger worden.
 
Uiteindelijk startten de werken in het voorjaar van 2008 en die duurden anderhalf jaar. Het traject tussen Schoonaarde en Dendermonde was hierdoor afgesloten voor doorgaand verkeer terwijl de Steenweg naar Wetteren, de Schoonaardebaan, Eegene, delen van de Heerlijkheidsstraat, de Constabelstraat en de Oude Brugstraat en het kerkplein werden heraangelegd.
 
Nu het project is afgerond, is de dorpskern een pak veiliger. We weten dat er hinder is geweest tijdens de werken, maar we hebben altijd geprobeerd die te beperken. We moeten de plaatselijke middenstand bedanken voor hun constructieve medewerking tijdens dit project. Bij elke nieuwe fase van de werken pasten zij de speciale signalisatieborden aan en gaven ze opbouwend advies.
 
Om de vernieuwde dorpskern te vieren had de dienst Toerisme en stadspromotie een heel feestprogramma uitgewerkt. Er was muziek van de blaaskapel Die Fidelen Scheldeländer Musikanten, de Ierse folkmuzikant O’Brien en folkgroep Noria. Voor kinderen was er Clown Poppy, een grimestand en een springkasteel. En plaatselijke verenigingen hadden rond het kerkplein allerlei standjes met hapjes en drankjes opgesteld. Het resultaat was een gezellig volksfeestje.

Werken in de Koning Albertstraat

 

 

In juni 2009 zijn de wegen- en rioleringswerken, na jaren plannen en dossiers in orde maken, gestart. In een eerste fase pakte de aannemer ondertussen al het deel van de Koning Albertstraat tussen de Sint-Gillislaan en basisschool De Bijenkorf aan. Naast nieuwe gescheiden riolering voor het apart afvoeren van afval- en regenwater, werden daar ook de voetpaden heraangelegd en het hele wegdek van de rijweg vernieuwd.
 

Midden april 2010 begon de aannemer met de voorbereidende werken voor het aanbrengen van de eindlaag asfalt in de Koning Albertstraat. Dit hield het zuiver maken van voetpaden en rijbaan en het aanbrengen van een kleeflaag in.
 
Buurtbewoners werden tijdens de werken op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken met bewonersbrieven.
 
Het hele project, dat 589.400 euro kost, zorgt voor een veiligere Koning Albertstraat, met een gescheiden rioleringsstelsel én deftige voetpaden.
 

Vlasmarktbrug krijgt facelift

Op 26 maart 2010 werd de nieuwe Vlasmarktbrug in Dendermonde geopend. Samen met de renovatiewerken van de Vlasmarktbrug had het schepencollege beslist om ook de omgeving te verfraaien. Zo werd het voetpad van de Vlasmarkt heraangelegd : vanaf de Vlasmarktbrug zelf tot aan de ingang van de Abdij der Benedictijnen is er nu een breder voetpad.
 
Dit project kostte 11.000 euro.

 

Het gemeentehuis van Sint-Gillis kreeg een nieuw dak en een gerestaureerd torentje.

 
Sinds begin deze zomer prijkt op het oude gemeentehuis van Sint-Gillis-Dendermonde een nieuw torentje. Dat zal misschien niet meteen opvallen, want het uitzicht bleef hetzelfde. Het dak van het gemeentehuis was in zeer slechte staat, zodat een volledige renovatie nodig was.
 
Het gebouw is gebouwd in neo-Vlaamse renaissancestijl en waardevol. Het oude torentje werd naar een atelier gebracht en daar volledig nagebouwd, zodat je het verschil niet zou mogen merken.
 
Het gemeentehuis in Sint-Gillis kwam er toen het in de tweede helft van de negentiende eeuw een sterke bevolkingsgroei kende. Het toenmalige gemeentebestuur liet in 1883 architect Alexis Sterck het gemeentehuis ontwerpen. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor zware schade, die pas in 1923 hersteld was. Eind jaren zestig, net voor de fusie, volgde nog een verbouwing. Het bood toen plaats aan de burgemeester, de secretaris en de commissaris. Op de eerste verdieping was de trouwzaal en huisde de burgerlijke stand, hoger waren de raadszaal en lokalen voor agenten. Vandaag is er onder andere een afdeling van de openbare bibliotheek en een bureau voor de wijkagenten. In de achterbouw kunnen recepties gehouden worden en vindt het strijkatelier tijdelijk onderdak.
 
Het stadsbestuur trok voor de renovatie zo’n 182.000 euro uit.
 

 

 

Werken te Schoonaarde

 

Vanaf 11 mei 2009 is het station te Schoonaarde terug bereikbaar vanuit de richting Berlare via de Schoonaardebrug. De aannemer heeft de asfalttoplaag aangebracht vanaf het begin van de werken tot aan de Schoonaardebrug, in de Oude Brugstraat en de Heerlijkheidsstraat. Ook in de Constabelstraat werd deze toplaag aangebracht en werd de pompput in het begin van de straat voorlopig gedicht.
 
 
 

 

 

Werken aan de dorpskern te Grembergen

 

De Dr. Haekstraat en de Hamsesteenweg in het dorpscentrum van Grembergen werden in de loop van 2008 en begin 2009 volledig vernieuwd.

Fiets- en voetpaden werden overal voldoende breed, middenbermen moeten bestuurders trager doen rijden en het voetgangers makkelijker maken om over te steken. De scherpe bocht ter hoogte van het kruispunt met de Rootjensweg is verbreed. En de aansluiting van de Smidsestraat op de Dr. Haekstraat tot slot is een pak smaller.
 
Het stadsbestuur dankt TV3V voor deze investering in Grembergen en voor de constructieve houding tijdens de voorbereidingen en uitvoering van dit project. Ook dank aan de aannemer voor de vlotte samenwerking.
 
Tevens bedank ik ook natuurlijk graag de inwoners, middenstanders en weggebruikers voor het begrip voor de hinder die deze werken met zich meebrachten.
 


Voortgang van de werken aan de dorpskern (december 2008)

Voortgang van de werken aan de dorpskern (december 2008)

 

Begin van de werken aan de dorpskern (augustus 2008)

 

 

 

 

Onderhoud van gebouwen van het kunstonderwijs

Na zeven jaar werken heeft Dendermonde in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans weer een prestigieuze danszaal. De zaal moet een stimulans geven aan het dansgebeuren in de stad en ver daar buiten.
 
Het was dus eigenlijk een erezaak voor de stad dat deze danszaal er opnieuw zou komen, omdat de Academie altijd het prestigieuze uithangbord geweest is van wat leeft rond schone kunsten.
 
En ik denk dat ook nu de zaal weer een belangrijk uithangbord voor onze stad wordt. Vooral in een tijd waarin dansen steeds populairder wordt - onder meer door het succes van enkele tv-programma’s - is het belangrijk dat wij dansers kansen bieden om dat te doen in goede infrastructuur.
 
Een eerste vergadering over de nieuwe zaal werd al in 2002 belegd. Men moest belangrijke knopen doorhakken, maar toch keurde de gemeenteraad een maand later al een voorontwerp goed.
 
Uiteindelijk duurde het echter tot februari 2005 tot het definitief ontwerp goedgekeurd werd. In totaal ging het om een investering van 281.000 euro, waarvan het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) ruim 100.000 euro zou subsidiëren.
 
Het grote werk begon echter pas in 2007. Er diende vanalles te gebeuren, zoals het veranderen van wandtegels en radiatoren in de doucheruimte én de installatie van een dubbele vaste dansbarre. En ook de spiegel, het pleisterwerk, tussendorpels en de schouw werden onder handen genomen.
 
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de goede samenwerking: de stedelijke administratie, de kunstacademie, directrice Van Kemseke, aannemer VMG De Cock en architect Luc Van Severen. Dankzij hen verliep alles uiteindelijk toch op wieltjes.

 

Put in de Sint-Ursmarusstraat

De wegverzakking aan de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode is na maanden werken eindelijk hersteld. Sinds gisterennamiddag kan het verkeer er weer door in beide richtingen en is de dorpskern van Baasrode weer vlot bereikbaar.
 
Door het bouwverlof en de traag draaiende administratieve molen, duurde het tot eind oktober eer de herstelwerken startten. Aanvankelijk werd gevreesd dat leidingen van nutsmaatschappijen in de weg zouden zitten, maar een sondering wees uit dat dit niet het geval was. Daardoor kon de herstelling toch vrij vlot verlopen. En sinds gisteren is de Sint-Urmarusstraat weer open. Plaatselijk en doorgaand verkeer hoeft dus geen omleidingen meer te volgen om de dorpskern van Baasrode te bereiken. De inwoners van het dorp halen dan ook opgelucht adem. Vooral de smalle woonstraten rond Baasrode hadden flink te lijden onder het verkeer dat al die maanden moest omrijden. Maar de ellende lijkt nu dus voorbij.
 
Ikzelf ben uiteraard ook blij en tevreden dat de werken achter de rug zijn. Ze hebben inderdaad lang geduurd, maar er was spijtig genoeg niets aan te doen. Ik dank nogmaals iedereen voor z’n geduld en begrip.

 

Zo zag de put er uit ...

 

De put in de St-Ursmarusstraat is hersteld

 

Inspectie van de werken aan de put in de St-Ursmarusstraat te Baasrode

 

 

Dendermonde heeft een nieuwe informatiegids

 
Alle inwoners van de stad krijgen binnenkort de nieuwe informatiegids in de bus. De bedoeling is de mensen op een objectieve en accurate manier wegwijs maken in het kluwen van dienstverlening. Zowel de lokale als de belangrijkste regionale en nationale dienstverlening krijgen er een plaats in.
 
De praktische informatie wordt geordend volgens een alfabetische trefwoordenlijst. Door middel van een index kan bovendien eenvoudig opgezocht worden bij welke dienst je moet aankloppen voor een bepaalde vraag.
 
Ik vind het belangrijk dat de gids gratis huis aan huis wordt bedeeld: dit werkt een vlottere communicatie en een laagdrempelige dienstverlening in de hand.
 
De redactie van de gids was in handen van onze stedelijke informatiedienst. De contactgegevens van de verschillende diensten die in de gids zijn opgenomen werden extra gecontroleerd. Het actualiseren en verzamelen van de gegevens was een niet te onderschatten taak, maar het resultaat mag absoluut gezien worden!
 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de gids een vaste plaats zal krijgen bij vele Dendermondse gezinnen.
 

 

 

Rosstraat in Baasrode

Het einde van de noodzakelijke werken in de Rosstraat in Baasrode werden feestelijk gevierd!

 

 

Voetpaden in de Theodoor Vermylenstraat

De voetpaden in de Theodoor Vermylenstraat in Baasrode waren hoogdringend aan vernieuwing toe.

 

 

Heraanleg Mandekensstraat

De Mandekensstraat was dringend toe aan vernieuwing. Door de werken in de Mandekensstraat is de leefbaarheid er aanzienlijk verhoogd.

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan de belforttoren

Een realisatie die de grandeur van de Grote Markt alleen maar ten goede komt!

 

 

 

Nieuwe danszaal in het KASK

De nieuwe danszaal is een pareltje geworden! Jong en minder jong danstalent kan er zich naar hartelust uitleven ...

 

Heraanleg Beurzestraat

De mensen die in de Beurzestraat, de Zwarte Zustersstraat en de Emiel Van Winckellaan wonen of werken, hebben lang problemen gehad met de wegenwerken. Die duurden veel langer dan voorzien. De stad gaf in 2005 opdracht de Beurzestraat en de Zwarte Zustersstraat her aan te leggen. Er doken echter problemen op met de riolering en de ondergrond.
 
Het gevolg laat zich raden: het hele dossier kreeg met vertragingen af te rekenen en de heraanleg gebeurde pas in oktober vorig jaar. Niets te vroeg voor, bijvoorbeeld, de mensen uit de Zwarte Zustersstraat, die al van november 2006 moesten ondergaan dat hun straat er een was voor uitsluitend plaatselijk verkeer en dat het wegdek niet eens was afgewerkt.
 
Om de buren te bedanken voor hun geduld, werden ze uitgenodigd op de heropeningsreceptie. Burgemeester Piet Buyse wees de aanwezigen op de veel veiligere weg en de flinke verbetering van het kruispunt met de Emiel Van Winckellaan. Door de aanleg van een middeneiland kunnen automobilisten de bocht niet meer afsnijden, zoals vroeger al te veel gebeurde.
 
Ook het parket had redenen om te vieren. Aan de gevel van het parketgebouw hangt al een hele tijd het kleurrijke kunstwerk ‘Touched’ van kunstenares Ingrid Rosschaert uit Stekene. Het kunstwerk bestaat uit samenvallende puzzelstukken, die slechts juist gezien worden van op één bepaald punt in de Emiel Van Winckellaan. Dat punt wordt nu aangeduid door een focuspunt.

 

Tienersites in Grembergen, Appels, Schoonaarde

Tieners hebben ruimte nodig om zichzelf te zijn. Ze zijn te “oud” om naar de speelpleintjes te gaan, en nog te “jong” om naar jeugdhuizen te gaan. Toch hebben ze behoefte om met hun vrienden samen te komen, een eigen plekje te hebben. Uit een onderzoek bleek dat er vooral nood aan ruimte voor tieners was in Grembergen, Appels en Schoonaarde. Via enquêtes onder de tieners kwam ik te weten wat de tieners wensten. Ze mochten zelf “hun” tienersite kiezen! Ziehier het resultaat…

 

 

De Grembergse tieners kozen voor een skatepiste achter het gemeentehuis

 

In Appels wensten de tieners een plek om rond te hangen en te zitten, en vooral met een dak boven hun hoofd in blitse kleuren.

 

Tijdelijke skateinfrastructuur in Baasrode en Schoonaarde

Vrij frequent kreeg ik mails en brieven van jongeren die vroegen om locaties om te skaten, vooral in Baasrode en Schoonaarde. Na enig zoekwerk naar een geschikte locatie en overleg met de buren, worden er tijdens de zomervakanties skatetoestellen geplaatst op het dorpsplein in Baasrode en de gemeenteschool in Schoonaarde. In Schoonaarde wordt dit reeds een 4-tal jaar gedaan, dit jaar was het een proefopstelling in Baasrode. De Baasroodse tieners zijn alvast enthousiast!

 

 

In Baasrode was het een onvergetelijke zomer voor de skaters!

 

Speelpleintjes

Het stadsbestuur is eigenaar van heel wat speelpleintjes. Het is dan ook een hele opdracht om deze te onderhouden. Door een nieuwe wetgeving waren we verplicht om alle speelpleinen en speeltuigen aan een strenge controle te onderwerpen. Vele toestellen voldeden niet meer aan de nieuwe reglementering waardoor we beslist hebben om ze te laten verwijderen. De veiligheid van de kinderen staat immers centraal. Systematisch trachten we alle speelpleinen te verbeteren en nieuwe speeltuigen te plaatsen. Op sommige plaatsen worden ook nieuwe pleintjes aangelegd zoals in Mespelare. Wist je trouwens dat er ook een heus ruimtenet staat op het grasperk voor Olympos?

 

De Tettergazet

Er bestaan heel wat initiatieven voor de kinderen: speelplein, jeugdverenigingen, grabbelpas, sportkampen… Voor elk initiatief was er een aparte folder. De ouders zagen op de duur het bos door de bomen niet meer, en voor de kinderen was het al helemaal niet meer duidelijk. Weg ermee!

Dendermonde heeft de eerste échte kinderkrant ontworpen nl. De Tettergazet! De Tettergazet wordt gratis bedeeld in alle Dendermondse scholen aan alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Kindjes die in Dendermonde wonen maar die hier niet naar school gaan, krijgen de Tettergazet opgestuurd naar huis. Deze krant is een krant voor en door de kinderen. Ze mogen zelf tekeningen insturen, artikels schrijven… Alle info wordt gebracht op een kindvriendelijke manier. De Harige Bende begeleidt de kinderen doorheen de krant. Ik ben er zeker van dat Haarbal, Rinocco en Kleine Moes menig kinderhart doen sneller slaan. Oh ja, vele andere steden volgen ons voorbeeld van kinderkrant…

 

 

Aankoop terrein voor speelpleinwerking

Een degelijke speelpleinwerking is een must voor Dendermonde en zijn deelgemeenten. Er waren 3 speelpleinwerkingen actief, allemaal privé-initiatieven. Helaas is de speelpleinwerking in Grembergen verdwenen. Persoonlijk een dossier dat me enorm geraakt heeft. Ik ben zelf een Grembergenaar, en heb zelf kunnen vaststellen hoe goed de speelpleinwerking in Grembergen was. Verschillende pogingen heb ik ondernomen om Grembergse jongeren te vinden die zich willen inzetten voor het speelplein. Maar allemaal tevergeefs. Ik hoop dat er ooit wel nog Grembergse jongeren bereid zijn om terug een speelplein te hebben in Grembergen: de lokalen zijn er nog, de intresse van de ouders ook, …alleen vrijwilligers ontbreken.

De overige 2 speelpleinwerkingen nl. ’t Broek in Baasrode en De Speelplaneet in Dendermonde doen het wel goed. Dankzij een samenwerkingsverband tussen de 2 speelpleinen en het stadsbestuur, kunnen ze rekenen op heel wat logistieke en financiële ondersteuning. De Speelplaneet kampt echter met een groot probleem nl. ze hebben geen geschikte locatie. Om dit probleem te verhelpen werd er enerzijds een overeenkomst afgesloten dat de Speelplaneet terecht kon in de Gemeenteschool De Boonwijk tot en met 2006. Anderzijds hebben we ook gezocht naar een lange termijn oplossing nl. de aankoop van een terrein in de Galleidestraat. Een prachtig stuk recreatiezone, aan de arm van de Dender. Op dit terrein kan een mooie jeugdsite komen waar zowel de speelpleinwerking alsook KSJ Dendermonde hun stek kan vinden. Dit moet the place to be worden voor de Dendermondse jeugd en kinderen!

 

Renovatie of nieuwe jeugdlokalen in Grembergen, Oudegem,…

Sommige jeugdverenigingen kampten met serieuze problemen inzake lokalen. Chiro Grembergen was reeds jaren te krap gehuisvest. Via het Buitengewoon Jeugdwerkinfrastructuurfonds kregen ze maar liefst 20 000 EUR! Dankzij deze financiële stimulans en hard werken door de leden, ouders en sympathisanten is het oude VP-lokaal volledig opgeknapt en wordt het wekelijks gebruikt door de chiro. Proficiat Chiro!

Ook voor de scouts in Oudegem is er een oplossing. Na lang zoeken is er uiteindelijk een nieuw terrein gevonden, mits een overeenkomst tussen stadsbestuur, scouts, kerkraad en Volkswelzijn. Dit dossier ziet er goed uit!

 

De Toemaetroute

De Toemaetroute is een wandel- of fietsroute langsheen diverse land- en tuinbouwbedrijven in Dendermonde. Langsheen deze route zijn verschillende educatieve borden geplaatst, hierdoor leert de toerist meer over het platteland, de landbouw e.d. Aanvullend is er ook een brochure samengesteld speciaal voor de kinderen. Via leuke invulbladen, proefjes, en wist-je-datjes leren ze spelenderwijs meer over de land- en tuinbouw.

 

 

Wandelpad Grembergen Broek Beleven

In het polderlandschap van Grembergen zijn er zowel de buitendijken als de binnendijken. De binnendijken lagen er de laatste jaren nogal verkommerd bij, overal groeide er onkruid. Ze werden immers niet meer onderhouden. Terecht kreeg ik hier veel opmerkingen over. Door een verstrengde wetgeving mogen de distels niet meer vernietigd worden met pesticiden. Vandaar dat we op zoek gegaan zijn naar een andere milieuvriendelijke manier nl. begrazing met schapen. Samen met schaapherder Herman Verberckmoes en de stadsdiensten hebben we een wandelpad uitgestippeld in het Grembergse broek. Men kan letterlijk tussen de schapen lopen. Langs deze wandelroute staan educatieve borden die meer vertellen over het landschap, de schapen, de polderwerking etc.

 

 

Herwaardering Jaarmarkten

Elke deelgemeente heeft zijn jaarmarkt. Vroeger kwam er veel volk naar de jaarmarkt, toen nam men er nog verlof voor. Dit is helaas nu niet meer het geval. Vandaar dat we uitgekeken hebben om sommige jaarmarkten naar het weekend te verplaatsen. Dit is in vele gevallen een succes.

Schoonaarde, Sint-Gillis en Oudegem leven terug tijdens hun jaarmarkt. Op de jaarmarkt zelf waren er ook nog zelden of nooit runderen te zien. Dankzij een aanpassing aan het reglement voor de veehouders, zijn er nu opnieuw terug veel runderen te aanschouwen op de jaarmarkt. De oubollige wandtegeltjes die de kinderen kregen op de jaarmarkt, zijn vervangen door stenen diertjes. Elk jaar kies ik een ander diertje, zo heeft elk kind na enkele jaren, een leuke collectie van stenen diertjes.

 

Voor de kinderen is een ritje op een ezel een onvergetelijke gebeurtenis.

 

Fuifdraaiboek

Uit de grootschalige fuifenquête bleek dat jongeren het steeds moeilijker vinden om een fuif te organiseren omwille van de administratieve rompslomp. Vaak weten ze niet waarmee ze allemaal rekening moeten houden, kennen de wetgeving niet en zien bepaalde dingen over het hoofd. Om de jongelui een helpende hand te bieden, hebben we in overleg met de lokale politie, de stedelijke brandweer en de jeugddienst een fuifdraaiboek opgesteld. Een draaiboek waarin alle nuttige info staat voor het organiseren van een fuif. Dit draaiboek werd gratis ter beschikking gesteld aan alle verenigingen die aangesloten zijn bij een stedelijke adviesraad.
 
Fuifcharter

Fuiven moet kunnen in Dendermonde! Althans niemand wil het in zijn achtertuin. Nochtans kunnen er via goede afspraken tussen organisator, stadsbestuur en lokale politie heel wat problemen vermeden worden. Dergelijke afspraken zitten in het fuifcharter. Het fuifcharter is een document waarin afspraken staan tussen stadsbestuur, lokale politie en organisator.
Zo wordt de organisator erop gewezen om o.a. de nodige verzekeringen af te sluiten, de buren te verwittigen, afval op te ruimen … De lokale politie komt op voorhand preventieve geluidsmetingen doen. Het stadsbestuur verbindt zich ertoe om een fuifvriendelijk klimaat te voeren. En last but not least, als de organisator het fuifcharter ondertekend heeft én hij voldeed aan alle afspraken, dan krijgt hij gratis logistiek materiaal van de stad.

Is dat geen faire deal?

Website www.dendermonde.be

“De burgers op een correcte manier informeren” is de belangrijkste doelstelling uit mijn informatiebeleid. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: via bewonersbrieven, infovergadering, stadsmagazine, stedelijke website…

In 2001 was ik fier als de website www.dendermonde.be online ging, op deze site vind je werkelijk een stroom aan informatie. Wist je trouwens dat deze site samen met die van Oostende het hoogst scoort in een recent onderzoek van Het Nieuwsblad? Proficiat aan de webmaster Gina! Achter de schermen van de stadsdiensten zijn we eigenlijk al volop bezig aan de opbouw van een nieuwe site..en die belooft nog beter te worden!
 
Hou dus zeker www.dendermonde.be in de gaten.

 

Nieuw Stadsmagazine "Dendermonde"

Herinnert u zich nog de oude stadskrant? U weet wel, dat flinterdunne krantje dat samen met De Streekkrant werd bedeeld? Dit oubollige krantje hebben we vervangen door een modern, eigentijds stadsmagazine Dendermonde. Maandelijks ontvangt u dit magazine gratis in uw brievenbus. Via dit magazine komt u alles te weten over het stadsbestuur en zijn diensten. U kan er dossiers op de voet volgen, en u verneemt de belangrijkste beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege.

 

Stadstelevisie Dendermonde

“Beelden zeggen meer dan woorden”… Inderdaad! Vandaar dat we ook beslist hebben om aan stadstelevisie te doen. Elke vrijdag wordt er op TV Oost (het vroegere Kanaal 3) een stukje Dendermonde uitgezonden. De onderwerpen zijn zeer divers: toelichting over belangrijk dossier, een blik achter de schermen van stadsdiensten, aankondiging van evenementen…

Diegenen die de uitzending gemist hebben, kunnen vanaf ’s maandags de uitzending op de website www.dendermonde.be bekijken.

 

Nieuw Logo Jeugddienst

Jongeren verdienen een aparte communicatie vanuit de stadsdiensten. De jeugddienst is hun dienst, ze moeten zich hier thuis voelen. Vandaar dat we voor de jeugddienst een nieuw logo hebben laten ontwikkelen, een logo dat cool, tof en jeugdiger is dan het stadslogo. Een gedurfde peper!

 

Speelstraten

Kinderen moeten terug op de straat kunnen spelen. Helaas kan dat niet altijd. Om de kinderen toch de kans te geven om dit tijdens de vakantie te doen, worden er speelstraten georganiseerd. De bewoners zelf kunnen een aanvraag indienen om tijdens de vakantie hun straat af te bakenen als speelstraat. De jeugddienst zorgt voor randanimatie. Dit jaar waren er maar liefst 10 speelstraten, in verschillende deelgemeenten. Een succes!

 

Speelbos Robin Woet te Grembergen

Ravotten, in bomen klimmen, een kamp maken…deden/doen we dat niet allemaal graag als jongere? In het speelbos Robin Woet kan het allemaal. Dit bos is speciaal aangelegd voor jeugdverenigingen om er bosspelletjes, zoektochten, of survivaltochten te organiseren.

 

Speelbos Robin Woet

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter