12 januari 2017

"Oversubsidiering moet ten allen tijde worden vermeden"

 

Via een brief aan de commissievoorzitter Bedrijfsleven heb ik inzage gevraagd in een recent CREG-rapport en vraagt hierover een hoorzitting. Volgens een studie van VRT Nieuws blijkt  immers daaruit dat de Belgische offshore windparken overgesubsidieerd zouden zijn: gelijkaardige parken in Nederland zouden twee miljard minder kosten. Het parlement moet deze studie onderzoeken. De consument heeft recht op transparantie en verdient dus te weten waar die mogelijke oversubsidiëring vandaan komt.

 In juli 2016 werd reeds een wetsontwerp goedgekeurd om oversubsidiëring in te dijken voor de twee Noordzeeparken Norther en Rentel. Hierdoor wordt een bedrag van 986 miljoen euro niet meer afgewenteld op de consument. Toen reeds wees ik erop dat de Minister waakzaam moest zijn en dat ze het Belgisch subsidiemechanisme voor de nog te bouwen parken kritisch moest bekijken en zeker rekening houden met de situatie in de buurlanden. (Zie plenaire vergadering, 14 juli 2016, http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip120.pdf)

CD&V roept nogmaals de minister Marghem op om het huidige subsidiemechanisme kritisch te bekijken en om oversubsidiëring bij onze windmolenparken te vermijden. Er worden in België nog drie windparken bijgebouwd. Dit moet gebeuren met behulp van een steunmechanisme dat moet herbekeken worden op basis van de evoluties in onze buurlanden. Het kan niet zijn dat de belastingbetaler deze oversubsidiëring moet betalen.

België moet de transitie maken naar hernieuwbare energie. Windenergie kan hierin een belangrijke rol spelen. Na de oversubsidiering van de zonnepalen, moet een oversubsidiering van de windmolens op zee absoluut worden vermeden. De consument kan niet nog eens de dupe zijn, oversubsidiering moet ten allen tijde worden vermeden.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter