31 maart 2017

Oplossing voor enqueteurs in de maak

 

Er kwam mij ter ore dat enquêteurs voor de Algemene Directie Financiële en Economische Informatie (vroeger NIS) met een probleem zouden kampen dat al 6 jaar zou aanslepen. Hun vergoeding was namelijk steeds belastbaar geweest en er werd een voorheffing ingehouden. Ondanks beloofde oplossingen zijn nu ruim 6 jaar verder en was er nog steeds niets geregeld.

Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag antwoordde minister Peeters dat er contacten hebben plaatsgevonden tussen de diensten van de FOD Economie en die van de FOD’s Werkgelegenheid en Beleid en Ondersteuning met het oog op het zoeken naar de beste oplossing voor het probleem van de vergoedingen voor enquêteurs. Vervolgens hebben de diensten van de FOD Economie een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld. Dit ontwerp verwijst naar de regelgeving inzake toelagen en vergoedingen, die momenteel wijzigingen ondergaat. Het wijzigingsproces zit in zijn laatste fase. De FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning) heeft dan ook aangeraden om de effectieve wijziging van deze regelgeving af te wachten. Zodra de regelgeving waarvan hierboven sprake gewijzigd is, kan het ontwerp van koninklijk besluit dat het probleem van de vergoedingen voor enquêteurs regelt, de administratieve en budgettaire procedure (inspecteur van Financiën, Ministers van Ambtenarenzaken en Begroting, vakbondsonderhandeling, Raad van State) volgen. Een oplossing is dus niet meer veraf !

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter