25 oktober 2016

Noodzaak om etikettering op voedsel te blijven controleren

 

Controle op etikettering van voedingsproducten blijft een permanent aandachtspunt. Uit het antwoord van minister Borsus op mijn vorige parlementaire vragen over deze problematiek, bleek al eerder dat de operatoren nog onvoldoende inspanning geleverd hadden inzake de allergeneninformatie van onverpakte levensmiddelen en dat verdere opvolging noodzakelijk was.

Wat betreft de niet-voorverpakte levensmiddelen en de controles met betrekking tot etikettering onderworpen, geven volgende ciffers het aantal controles weer evenals het percentage niet-conformiteiten m.b.t. allergenen voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Niet-voorverpakte levensmiddelen : 2015 en 2016 (tot midden september)
Aantal controles m.b.t. allergeneninformatie: 23.617 en 20543
% niet conform allergenen: 59,7 en 56,3

Het aantal controles weer inzake etikettering (aantal ingevulde checklisten etikettering) voor voorverpakte levensmiddelen evenals het percentage niet-conformiteiten verhoudt zich als volgt:

Voorverpakte levensmiddelen: 2015 en 2016 (tot midden september)
Aantal controles
m.b.t. etikettering: 8.413 en 5.669
% niet conform: 14,6 en 13,1

De volgende cijfers geven het aantal controles weer van de specifieke items m.b.t. de allergenen (vragen opgenomen in de voornoemde checklist etikettering) in voorverpakte levensmiddelen evenals het percentage niet-conformiteiten m.b.t. allergenen. Hierbij worden geverifieerd of de aanwezige allergenen zijn opgenomen in de ingrediëntenlijst en of ze duidelijk zichtbaar worden vermeld (vb. vet, onderstreept…).

Voorverpakte levensmiddelen: 2015 en 2016 (tot midden september)
Aantal controles specifieke items m.b.t.  allergenen: 9.561 en 6.475
% niet conform m.b.t.
allergenen: 13,4 en 9,8

Tijdens deze inspecties werden uiteraard ook andere aspecten dan etikettering gecontroleerd. Een PV of een waarschuwing slaat altijd op het geheel van de controles uitgevoerd tijdens een inspectie. In  1588 PV’s en waarschuwingen in 2015 en in 900 PV’s en waarschuwingen in 2016 werden de niet-conformiteiten m.b.t. het geheel van de etiketteringsvereisten opgenomen (o.a. de vermelding van allergenen) opgenomen.

De top 5 van de inbreuken tegen de etikettering is de volgende:

 ·         de ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken zijn niet duidelijk zichtbaar op de ingrediëntenlijst;
·         de ingrediëntenlijst bevat niet alle nodige elementen;
·         de informatie op het etiket staat niet in de taal (talen) van het taalgebied;
·         de uiterste verbruiksdatum of de datum van minimale houdbaarheid is niet correct vermeld;
·         de naam van de verantwoordelijke van het product staat niet correct vermeld op het etiket.

 Het FAVV voorziet volgende maatregelen ter verbetering:  

·         een Quick start fiche werd op de website gepubliceerd met de belangrijkste informatie over allergenen; 

·         de voorlichtingscel heeft in de opleidingen voor operatoren een deel ingevoegd dat specifiek gewijd is aan de reglementering betreffende allergenen;  

·         tijdens de bilaterale vergaderingen met de stakeholders wordt dit thema regelmatig aangekaart en worden de vragen van de sector beantwoord
 

De resultaten van deze inspecties zijn zorgwekkend, want het gaat over de aanwezigheid van ingrediënten die mogelijk allergische reacties kunnen uitlokken. Het is van essentieel belang dat de informatie op het etiket juist is en dat de consument er kan op rekenen dat álle info op het etiket staat. Ik hoop dat het overleg met de sector ertoe zal leiden dat deze vaststellingen worden bespreoen en om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder inbreuken worden vastgesteld.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter