Wetsontwerp federale bijdragen 24 februari 2018

 
Afgelopen plenaire vergadering stond het wetsontwerp "federale bijdrage" op de agenda. Met dit wetsontwerp wordt een oplossing gecreëerd voor de eindafnemers (consumenten en bedrijven) die jarenlang aan de distributienetbeheerders te veel aan federale bijdragen hebben betaald. Het ontwerp zal de distributienetbeheerders toelaten om de teveel ontvangen federale bijdragen voor de jaren 2009 t.e.m. 2017 terug te betalen aan alle eindafnemers die op het distributienet zijn aangesloten. Ik heb hierover al vele vragen gesteld en steeds aangedrongen op een snelle oplossing. Niemand betaalt graag te veel. Wat onterecht is aangerekend, moet terug uitbetaald worden. Lees meer
 
 

Gezellige nieuwjaarsreceptie van regio Sint-Niklaas - Dendermonde 14 februari 2018

 
In een afgeladen zaal 't Sestich in de bib van Dendermonde werden de beste nieuwjaarswensen met elkaar uitgedeeld. Met een hapje en een drankje, de begeesterende toespraken van regiovoorzitter Hendrik Verwaeren, nationaal voorzitter Wouter Beke en burgemeester Piet Buyse én de aanwezigheid van minister Joke Schauvliege werd het een nieuwjaarsreceptie die uitblonk in gezelligheid. Lees meer
 
 

"Verdwijnt de correctionele rechtbank van Dendermonde ?" 7 februari 2018

 
Verdwijnt de correctionele rechtbank in Dendermonde?", die vraag werd vandaag veel gesteld en dit naar aanleiding van een persbericht vanuit N-VA. Pure paniekzaaierij en dit uit pure politieke overweging! Schandalig dat zoveel mensen vandaag daardoor bang zijn gemaakt!! N-VA roept op dat wij in overleg moeten gaan met onze Minister Geens...compleet belachelijk, alsof wij dat niet doen zonder hun oproep! Wij hebben daarvoor geen paniekzaaiend persbericht nodig van N-VA! Er zijn er die praten over verandering, maar bij de minste poging tot verandering paniekzaaien. En er zijn er die werken aan verandering, in plaats van het doen verdwijnen van de correctionele rechtbank overweegt onze Minister zelfs een pilootproject in Dendermonde! Lees meer
 
 

Aanpak van de eiercrisis 6 februari 2018

 
In het kader van de fipronilcrisis konden werkgevers een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, met name als gevolg van de blokkering van het bedrijf of het tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Die maatregel, die werd genomen in augustus 2017, werd verlengd tot eind december 2017. Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag aan minister Peeters bleek dat, in de periode van augustus 2017 tot 5 december 2017, 9 werkgevers een beroep hebben gedaan op die maatregel, voor een totaal van 217 werknemers. Lees meer
 
 

Safer Internet Day 6 februari 2018

 
De Economische Inspectie ontving 8.796 meldingen in 2017 voor internetfraude. 7.903 van deze meldingen waren afkomstig van particulieren. De overige 893 werden ingediend door ondernemingen. Tussen 22 februari 2016 en 31 december 2016 heeft de Economische Inspectie via het Meldpunt 5.997 meldingen over internetfraude ontvangen. Voor 5.122 van die meldingen was de tegenpartij een natuurlijke persoon, terwijl het voor de 875 andere meldingen een onderneming betrof. Dit betekent een globale procentuele stijging van 47 % op één jaar tijd. Voor particulieren betrof de stijging 54 %, voor ondernemingen slechts 2 %. Dat blijkt uit mijn parlementaire vraag aan minister Kris Peeters. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter