CD&V gaat voluit voor energiepact 14 april 2017

 
Nu de biomassacentrale in Langerlo er definitief niet komt, is er meer dan ooit nood aan een ambitieus kader om onze hernieuwbare energiedoelstellingen alsnog te halen en onze bevoorradingszekerheid te garanderen. CD&V dringt al enkele jaren aan op een interfederale energievisie en een bijhorend energiepact om de energieomslag waar te maken. Hoewel de deadline voor de ontwikkeling van een energievisie zoals opgenomen in de regeerakkoorden al ruimschoots is overschreden, komt nu ook de deadline voor het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 angstwekkend dichtbij. Daarenboven moeten we eind dit jaar een gezamenlijk energie- en klimaatplan overmaken aan Europa. Helaas blijft het debat daarover compleet uit. Mijn collega, Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en ikzelf zijn het getalm dan ook meer dan beu en hebben zelf een voorzet klaar: door het failliet van Langerlo kunnen we kiezen voor goedkopere alternatieven. Daardoor sparen we minstens 80 miljoen uit waarmee we de energiefactuur van alle Vlamingen kunnen verlagen,  op voorwaarde dat we de EU-doelstellingen halen. Zoniet kijken we aan tegen een jaarlijkse boete van 83 miljoen. Als de ministers van energie niet snel met een energie- en klimaatplan komen, zijn ze collectief verantwoordelijk voor het feit dat de energiefactuur van onze gezinnen en bedrijven niet naar omlaag kan of zelfs verhoogt. Wachten is geen optie mee. De speeltijd is nu echt wel voorbij. Niets beslissen is schuldig verzuim. Lees meer
 
 

Meer bekendheid nodig voor mantelzorgstatuut voor zelfstandigen 8 april 2017

 
Eind 2015 vond de invoering van het statuut van mantelzorger voor zelfstandigen plaats. Dit statuut steunt de zelfstandige die tijdelijk zijn of haar activiteit moet stopzetten of terugschroeven om te zorgen voor een zwaar ziek familielid. Sinds de start op 1 oktober 2015 werden er al 56 zelfstandige mantelzorgers geregistreerd. Het hervormde statuut bewijst dus haar nut. Dat blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij bevoegd minister Borsus. Lees meer
 
 

Consument wordt onvoldoende geïnformeerd over allergenen 7 april 2017

 
Sinds december 2014 zijn aanbieders van onverpakte voeding verplicht om de aanwezigheid van allergenen (gluten, pinda's, schaaldieren, enz.) te melden aan hun klanten. Bij een controle moet kunnen aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie hetzij schriftelijk beschikbaar is voor de consument op de plaats van de verkoop, ofwel onmiddellijk ter plaatse mondeling aan de consument kan meegedeeld worden. Ook het personeel moet hiervan dus voldoende op de hoogte zijn. De eerste controles met betrekking tot de correcte overdracht van allergeneninformatie voor onverpakte voeding zijn gestart in 2015. Er werden de voorbije twee jaar meer  dan 50.000 controles uitgevoerd. Uit de uitgevoerde controles blijkt dat de consument onvoldoende geïnformeerd wordt. In Vlaanderen bleek 86 % van de pitazaken, 78 % van de frituristen en 73 % van de restaurants niet in orde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren volgde amper 6% van de pitazaken wel de regelgeving. Lees meer
 
 

Spectaculaire stijging van bedrog met domeinnamen 6 april 2017

 
Er werden door de Economische Inspectie van 2013 tot 2016 respectievelijk 54, 53, 328 en 2.599 domeinnamen met de extensie .be of .eu geblokkeerd. Door de Douane werden van 2013 tot 2016 respectievelijk 286, 172, 83 en 396 domeinnamen met de extensie .be of .eu geblokkeerd. Waar er in 2013 340 websites geblokkeerd werden, waren er dit in 2016 al 2.995. Dit betekent een negenvoud van het aantal in 2016 ten opzichte van 2013. Lees meer
 
 

Geen verschil in kwaliteit tussen goedkope en duurste olieproducten 4 april 2017

 
In 2015 en in 2016 werden respectievelijk 5.247 en 8.610 stalen genomen in tankstations. In 2015 waren 242 stalen niet conform (4,6 %), in 2016 daalde dit tot 296 of 3,4 %. Goed nieuws is dat er geen verschillen in kwaliteit werden vastgesteld tussen de goedkope en de duurste olieproducten. De top 5 van de benzine- en dieselinbreuken waren hoofdzakelijk parameters met betrekking tot problemen met verontreiniging of met seizoensveranderingen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter