FOD Economie ontving in eerste 9 maanden van 2017 61 klachten over immokantoren 25 mei 2018

 
De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving in de eerste 9 maanden van 2017 61 klachten over immokantoren. Dit resulteerde in 13 controles ter plaatse en de vaststelling van twee inbreuken. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters op mijn schriftelijke vraag. Lees meer
 
 

Controle van weegtoestellen in slachthuizen 24 mei 2018

 
Naar aanleiding van de vleesfraude bij Veviba werkte het Agrofront een maatregelenpakket uit om de rundveebedrijven te ondersteunen. Ze stellen onder meer voor om de frequentie van de ijking van weegtoestellen in slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven op te drijven. Het wantrouwen van het Agrofront blijkt niet ongegrond te zijn. “In 2015, 2016 en 2017 werden er gerichte controles georganiseerd. Bij in totaal 859 controles werden 19 weeginstrumenten afgekeurd en kregen 69 weeginstrumenten een waarschuwing omwille van kleine technische mankementen”, antwoordde federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters op mijn parlementaire vraag. Lees meer
 
 

Aantal vrouwelijke landbouwers in de lift 23 mei 2018

 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over vrouwelijk ondernemerschap aan minister Ducarme, bleken interessante cijfers over 2016: -          27,7 %, of 24.592 op 88.664, van de zelfstandigen en helpers actief in deze bedrijfstak is een vrouw;-          9,2 %, of 2.262 op 24.592, van de vrouwelijke zelfstandigen en helpers waren bestuurder van een vennootschap; -          35 % van de vrouwen, of 8.607 op 24.592, werkten onder het statuut van helper. Lees meer
 
 

Geen halte voor station in Grembergen 23 mei 2018

 
De verkeersstroom Grembergen - Dendermonde (‘s ochtends) en Dendermonde - Grembergen ('s avonds) is op heden erg druk. Ondanks het feit dat andere deelgemeenten wél een (onbewaakte) stopplaats hebben (Oudegem, Baasrode-Zuid, Sint-Gillis), heeft Grembergen geen stopplaats (meer) richting Dendermonde (en Lokeren). Lees meer
 
 

Elektronische facturatie door de overheid 23 mei 2018

 
Europa streeft ernaar dat aanbestedende overheidsinstanties elektronische facturen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de FOD’s en POD’s die werken met het Fedcom systeem voldoen aan deze norm. De FOD Justitie zal het Fedcom systeem maar ten vroegste vanaf 01/01/2019 in gebruik nemen. De FOD Justitie voldoet bijgevolg nog niet aan deze norm. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter