Aantal vrouwelijke landbouwers in de lift 23 mei 2018

 
Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over vrouwelijk ondernemerschap aan minister Ducarme, bleken interessante cijfers over 2016: -          27,7 %, of 24.592 op 88.664, van de zelfstandigen en helpers actief in deze bedrijfstak is een vrouw;-          9,2 %, of 2.262 op 24.592, van de vrouwelijke zelfstandigen en helpers waren bestuurder van een vennootschap; -          35 % van de vrouwen, of 8.607 op 24.592, werkten onder het statuut van helper. Lees meer
 
 

Geen halte voor station in Grembergen 23 mei 2018

 
De verkeersstroom Grembergen - Dendermonde (‘s ochtends) en Dendermonde - Grembergen ('s avonds) is op heden erg druk. Ondanks het feit dat andere deelgemeenten wél een (onbewaakte) stopplaats hebben (Oudegem, Baasrode-Zuid, Sint-Gillis), heeft Grembergen geen stopplaats (meer) richting Dendermonde (en Lokeren). Lees meer
 
 

Elektronische facturatie door de overheid 23 mei 2018

 
Europa streeft ernaar dat aanbestedende overheidsinstanties elektronische facturen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de FOD’s en POD’s die werken met het Fedcom systeem voldoen aan deze norm. De FOD Justitie zal het Fedcom systeem maar ten vroegste vanaf 01/01/2019 in gebruik nemen. De FOD Justitie voldoet bijgevolg nog niet aan deze norm. Lees meer
 
 

Op zwier in Dendermonde 22 mei 2018

 
Leuke herinnering aan een van onze gezamenlijke uitstappen met de CD&V-collega's ! Lees meer
 
 

Stijgend aantal ontvankelijke klachten over bpost 22 mei 2018

 
Er bereiken ons verschillende klachten over poststukken die nooit of te laat aankomen. Ook in het verleden werden reeds klachten gesignaleerd over foutieve of laattijdige postuitreikingen.De Ombudsdienst ontving een stijgend aantal ontvankelijke klachten. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter