"Verdwijnt de correctionele rechtbank van Dendermonde ?" 7 februari 2018

 
Verdwijnt de correctionele rechtbank in Dendermonde?", die vraag werd vandaag veel gesteld en dit naar aanleiding van een persbericht vanuit N-VA. Pure paniekzaaierij en dit uit pure politieke overweging! Schandalig dat zoveel mensen vandaag daardoor bang zijn gemaakt!! N-VA roept op dat wij in overleg moeten gaan met onze Minister Geens...compleet belachelijk, alsof wij dat niet doen zonder hun oproep! Wij hebben daarvoor geen paniekzaaiend persbericht nodig van N-VA! Er zijn er die praten over verandering, maar bij de minste poging tot verandering paniekzaaien. En er zijn er die werken aan verandering, in plaats van het doen verdwijnen van de correctionele rechtbank overweegt onze Minister zelfs een pilootproject in Dendermonde! Lees meer
 
 

Aanpak van de eiercrisis 6 februari 2018

 
In het kader van de fipronilcrisis konden werkgevers een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in geval van tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, met name als gevolg van de blokkering van het bedrijf of het tekort aan grondstoffen in de voedingsindustrie. Die maatregel, die werd genomen in augustus 2017, werd verlengd tot eind december 2017. Uit het antwoord op mijn parlementaire vraag aan minister Peeters bleek dat, in de periode van augustus 2017 tot 5 december 2017, 9 werkgevers een beroep hebben gedaan op die maatregel, voor een totaal van 217 werknemers. Lees meer
 
 

Safer Internet Day 6 februari 2018

 
De Economische Inspectie ontving 8.796 meldingen in 2017 voor internetfraude. 7.903 van deze meldingen waren afkomstig van particulieren. De overige 893 werden ingediend door ondernemingen. Tussen 22 februari 2016 en 31 december 2016 heeft de Economische Inspectie via het Meldpunt 5.997 meldingen over internetfraude ontvangen. Voor 5.122 van die meldingen was de tegenpartij een natuurlijke persoon, terwijl het voor de 875 andere meldingen een onderneming betrof. Dit betekent een globale procentuele stijging van 47 % op één jaar tijd. Voor particulieren betrof de stijging 54 %, voor ondernemingen slechts 2 %. Dat blijkt uit mijn parlementaire vraag aan minister Kris Peeters. Lees meer
 
 

Studiedag energie druk bijgewoond 5 februari 2018

 
 Het klimaatbeleid beroert iedereen. Dit is geen verhaal van wereldleiders in Parijs of akkoorden en acties door de federale of Vlaamse regering. Nee, een sterk klimaat- en energiebeleid begint op lokaal niveau. Mensen, verenigingen, coöperatieves en bedrijven slaan daarbij de handen in elkaar met hun stads- of gemeentebestuur. Met 200 aanwezigen op onze studiedag debatteeden we over goede voorbeelden, over de verschillende manieren van aanpak, ove hoe efficiënter met energie omgaan, een andere en groene mobiliteit, de productie van die hernieuwbare energie ondersteunen, versneld woningen en wijken renoveren, ... Onze studiedag liet concreet zien hoe gemeenten dit aanpakken via concrete ingrepen en experten leerden ons wat de uitdagingen van de toekomst zijn.  Lees meer
 
 

Belangrijk nieuws voor onze carnavalisten en landbouwers 1 februari 2018

 
 Er was onduidelijkheid en onzekerheid over de geldende regels van tractoren die carnavalswagens trekken. Daarover is nu duidelijkheid dankzij een parlementaire vraag van mijn collega Jef Van den Bergh: 1) voor het besturen van een tractor die een carnavalswagen trekt volstaat het rijbewijs G (mits niet sneller dan 25 km/u + ifv het carnaval + gemeentelijke toelating ) 2) voor de keuring benadrukt de minister dat er een vrijstelling van technische controle is voor "folkloristische" doelstelling zoals carnaval ! Conclusie: bij carnaval : rijbewijs G volstaat en geen technische controle noodzakelijk.Goed nieuws dus! Aan allen een fijne carnaval!  Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter