182 klachten over niet respecteren wettelijke garantie tussen handelaars 7 september 2016

 
 De wettelijke garantietermijn waartoe de winkelier gehouden is, bedraagt 2 jaar. Wanneer de winkelier binnen de twee jaar het kapotte goed (bijv. een fototoestel) in orde brengt, kan hij verhaal doen tegen de fabrikant of tegen iedere andere tussenpersoon aan wie hij het fototoestel kocht. Dit verhaalrecht duurt twee jaar. De voorbije 5 jaar ontving de FOD Economie 182 klachten over het niet respecteren van de wettelijke garantie tussen handelaars onderling, dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg. Ook minister van Economie, Kris Peeters erkent het probleem en zegt dat hij geregeld signalen ontvangt dat er zich op dit vlak problemen stellen. Het is goed dat de minister zal nagaan hoe het respecteren van de wettelijke garantie tussen handelaars kan worden verbeterd, dit in evenwicht met de belangen van de detailhandelaar. De handelaar moet zijn verhaal tegen de fabrikant of de toeleverancier ook effectief kunnen doen gelden.  Lees meer
 
 

Etikettenfraude bij voedingsmiddelen spectaculair gestegen 4 september 2016

 
Het aantal inbreuken op de wetgeving van de etikettering van voedingswaren is in vijf jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de economische inspectie. Het gaat vooral om voedingswaren die andere ingrediënten bevatten dan op het etiket vermeld staat. In 2010 waren er 91 gevallen met foute informatie op het etiket. Vorig jaar waren het al 241 gevallen, zo blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij de bevoegde ministers. De inbreuken hebben vooral betrekking op de foutieve benaming van ons voedsel, maar het gaat ook over foute informatie over de samenstelling en de herkomst van ons eten. Het gaat onder meer over fruityoghurt zonder fruit, truffelolie zonder truffel of gevogeltegehakt waar je al heel goed moet kijken om te weten dat er ook varken in zit. Er is bv. een controle uitgevoerd bij kippengehakt, daaruit bleek dat meer dan de helft van het gehakt niet afkomstig was van kippen maar wel van varkens. Dat is geen correcte informatie en het gaat om een foutieve benaming. Dat kan dus niet. Lees meer
 
 

"2025 gaat er rap zijn" 27 augustus 2016

 
In het dossier rond de sluiting van de kerncentrales blijft ons uitgangspunt 2025. Als we eerder kunnen sluiten is dat goed, maar als het echt niet anders kan is het bespreekbaar om een centrale langer open te houden.Alles staat of valt met de alternatieven. Natuurlijk moeten we volop inzetten op hernieuwbare energie, maar 2025 gaat er heel snel zijn. Als we nog gascentrales moeten bijbouwen, om bijvoorbeeld windstille periodes op te vangen, wordt dat moeilijk. Daarom dringen wij er nogmaals bij minister Marie Christine Marghem op aan om snel een energiepact op te stellen. Het is hoog tijd dat alles nu dringend wordt becijferd en in wetten gegoten. Lees meer
 
 

EK voetbal bracht veel namaak met zich mee 26 augustus 2016

 
In de aanloop naar en tijdens het EK Voetbal van dit jaar heeft de Economische Inspectie 1.489 stuks valse EK-merchandising in beslag genomen. De reële marktwaarde bedroeg 165.880 euro. Bij zeven specifieke controles in mei, juni en begin juli werden dertig winkels en verkopers gecontroleerd, zo gaf minister van Economie Kris Peeters (CD&V) mij te kennen naar aanleiding van mijn parlementaire vraag.Er werden bij veertig controles ook vijftien keer inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht vastgesteld. Dertien inbreuken hielden verband met de verkoop van namaakkledij, twee met het onrechtmatig gebruik van de intellectuele eigendom van de Belgische voetbalbond (KBVB) om eigen merkloze producten te verkopen. De Economische Inspectie liet ook zes domeinnamen en twee profielen op sociale media intrekken, die inbreuk maakten op de intellectuele eigendomsrechten van de KBVB.   Lees meer
 
 

Nooit zoveel vrouwen actief in de landbouw 19 augustus 2016

 
Uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Landbouw, Borsus (MR) blijkt dat er de voorbije 5 jaar nooit zoveel vrouwen actief zijn geweest in de landbouwsector. Opvallend is dat  vrouwen steeds vaker kiezen voor het  statuut van zelfstandige in de plaats van het statuut van meewerkende echtgenote. In 2011 waren 12.416 vrouwen actief als zelfstandige, in 2015 steeg dit aantal met 18 % tot 14.660. Het aantal vrouwelijke meewerkende echtgenotes (maxi- en ministatuut) daalde dan weer drastisch van 9.270 in 2011 naar 7.512 in 2015. Dit staat gelijk voor een daling van 19 %.  Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter