Klimaatdebat in de Kamer 2 juni 2017

 
12 december 2015 was een belangrijke dag voor het mondiale klimaatbeleid. 195 landen werden het in Parijs eens over een ambitieus klimaatakkoord. Eén van de belangrijkste afspraken die in het akkoord staat ingeschreven, is de doelstelling om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden en er naar te streven om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Of anders gezegd: heel de wereld erkent de dringende nood aan een doordacht klimaatbeleid die de opwarming van de aarde zoveel als mogelijk moet beperken, bij voorkeur tot maximaal 1,5°C. Lees meer
 
 

Fraude met binaire opties 2 juni 2017

 
Belgische speculanten hebben vermoedelijk honderden miljoenen verloren met binaire opties. Het gaat om een soort casinospel op de beurs, dat vaak gepaard gaat met frauduleuze praktijken. De omvang van het probleem blijkt uit mijn parlementaire vraag aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Lees meer
 
 

Wetsontwerp voor verplichte verzekering van tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector 30 mei 2017

 
Al in een arrest van 12 juli 2007 heeft het Grondwettelijk Hof gewezen op een verschil in behandeling met betrekking tot het bestaan van een verplichte verzekering louter en alleen voor architecten. Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor het verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Deze discriminatie is het gevolg van de ontstentenis van een vergelijkbare verzekeringsplicht in het recht toepasselijk op de andere partijen die in de bouwakte voorkomen. Als fractie hebben we in het verleden dan ook een wetsvoorstel ingediend die hetzelfde doel beoogd. We zijn dan ook tevreden dat met dit wetsontwerp na bijna 10 jaar een einde wordt gesteld aan deze discriminatie door het instellen van een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, aannemer en andere dienstverleners in de sector. Lees meer
 
 

Feestelijke opening van 't Rozenhof 30 mei 2017

 
Woonzorgcentrum Sint-Antonius van Grembergen heeft een gloednieuwe ontspanningsruimte. 't Rozenhof is ingericht door de bewoners van afdeling Klaverweide zelf. Het is een lokaal geworden waar huiselijkheid en gezelligheid troef zijn, dat was het uitgangspunt.   Lees meer
 
 

Ministerraad lanceert project 'Afrekenen met winkeldieven' 16 mei 2017

 
Zowel Buurtsuper.be als ikzelf zijn verheugd over de maatregelen die de federale regering eergisteren nam tijdens haar bijzondere ministerraad over veiligheid. Vooral het voorstel dat Buurtsuper.be eerder lanceerde, om winkeliers zelf een schadevergoeding te laten regelen met winkeldieven, zonder noodzakelijke aanwezigheid van politie, is een belangrijke stap in de strijd tegen winkelcriminaliteit.  Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter