Wetsvoorstel afschaffing discriminatie man/vrouw in levensverzekeringen 27 november 2012

 
Het is verboden voor de verzekeraars om bij de bepaling van de verzekeringspremie en –uitkeringen rekening te houden met het geslacht van de verzekeringnemer. Op deze regel bestaat er in België 1 uitzondering: levensverzekeringen. Het Europees Hof heeft in maart 2011 echter geoordeeld dat er voor geen enkele verzekering nog een onderscheid mag bestaan op basis van het geslacht. De uitzondering voor levensverzekeringen moet worden opgeheven door een aanpassing van de wet vóór 21 december 2012. Lees meer
 
 

Vertraging bij aanleg van de voetpaden in de Acacialaan 27 november 2012

 
Een deel van de bestaande voetpaden in de Acacialaan werd op woensdag 21 november 2012 opgebroken zoals voorzien in de planning. Normaal gezien kon de aannemer daarna verder werken aan de aanleg van de nieuwe voetpaden. Ondertussen is echter gebleken dat Eandis de woningen nog moet overkoppelen van het oude elektriciteitsnet naar het nieuwe net dat recent door Eandis werd aangelegd. Nadien zullen ook nog nieuwe verlichtingspalen geplaatst worden. Lees meer
 
 

Actie tegen seksuele intimidatie op straat 25 november 2012

 
Samen met enkele andere CD&V-vrouwen deelde ik witte lintjes uit op de Oude Vest in Dendermonde. Lees meer
 
 

Renovatie van het sanitair in het gemeentehuis van Sint-Gillis uitgesteld 22 november 2012

 
De renovatiewerken van het sanitair in het gemeentehuis van Sint-Gillis-Dendermonde worden uitgesteld. Aanvankelijk zouden de verbouwingswerken dit voorjaar al starten, maar dat wordt nu opgeschoven naar mei. De elektriciteitswerken die aan de renovatie vooraf moeten gaan, kunnen niet direct starten. Lees meer
 
 

Hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen 19 november 2012

 
Op 14 november 2012 werd het wetsvoorstel over een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer. Dit wetsvoorstel voert een nieuwe overgangsmaatregel inzake het vervroegd rustpensioen van zelfstandigen in. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter