Maatregelen nodig voor voortbestaan van de krantenwinkels 27 december 2016

 
Het voortbestaan van de sector van de dagbladhandel staat vandaag onder druk. Ik diende reeds eerder een resolutie in ter ondersteuning van deze sector, en blijf pleiten voor een actief overleg tussen de dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs en de FOD Economie omwille van het achterwege blijven van een concreet resultaat. Via deze resolutie moet de regering onderzoeken hoe kranten bezorgd via dagbladhandel kunnen genieten van een federale steun analoog aan de federale steun voor het bedelen van kranten thuis door bpost. Kranten die thuis worden bezorgd genieten een aanzienlijke subsidie. Kranten die daarentegen in de dagbladhandel worden verkocht maken geen aanspraak op enige subsidie. Lees meer
 
 

Invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in België 14 december 2016

 
Dit wetsvoorstel wil de officiële tijd in België aanpassen aan de actuele stand van de wetenschap.  De lacune in de huidige wetgeving zou kunnen zorgen voor juridische onzekerheid bij elektronische transacties of aankopen van producten waarvan de prijs varieert met de tijd. Lees meer
 
 

Controles op namaakvoedsel blijven een noodzaak 9 december 2016

 
In 2015 werden in ons land 23.220 pakken van 6 flessen frisdrank, 9.720 blikken en flessen limonade (beiden uit Marokko) en 550 pakken trossen druiven van 5 kilo (uit Egypte) in beslag genomen wegens namaak van bestaande producten. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Willy Borsus op mijn schriftelijke vraag.    Lees meer
 
 

Invoering van het Centraal Register Solvabiliteit 17 november 2016

 
Vandaag stond het wetsvoorstel dat ik samen met collega Servais Verherstraeten indiende, op de agenda van de plenaire vergadering. Met dit wetsvoorstel richten we een register, genaamd Centraal Register Solvabiliteit op. Dit register is de geïnformatiseerde gegevensbank, waar het faillissementsdossier zal worden opgeslagen en bewaard. Het register bevat dus alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure. Het zullen de Ordes (Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germanophone) zijn die samen instaan voor de inrichting en het beheer van dit register. Lees meer
 
 

Overmatige schuldenlast tegengaan door actieplan 13 november 2016

 
Het is veel te eenvoudig om in warenhuizen of winkels dure spullen op krediet te kopen. Dat blijkt uit een test van VTM NIEUWS met een verborgen camera. Meer nog: in sommige gevallen krijg je nog een groter bedrag dan je eigenlijk vraagt. Winkels zijn wel verplicht om te controleren of klanten wel kunnen terugbetalen, maar dat gebeurt te weinig. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter