Marianne Thyssen op bezoek bij Ons 16 mei 2017

 
Europees commissaris Marianne Thyssen kwam op uitnododiging van KVLV op bezoek bij Ons. Lees meer
 
 

Gedragscode voor faire handelsrelaties is succes 25 april 2017

 
Het Belgisch Ketenoverleg agrovoeding is een privaat initiatief dat verschillende Belgische representatieve beroepsorganisaties samenbrengt, waaronder BEMEFA (Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten),  het AGROFRONT(Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l’Agriculture),  FEVIA (federatie van de Belgische voedingsindustrie), maar ook COMEOS, UNIZO en UCM die de handelssector vertegenwoordigen. Het Ketenoverleg heeft ook een gedragscode voor faire handelsrelaties die voorziet dat er jaarlijks verslag wordt uitgebracht, zonder naamsvermelding van de bedrijven die het slachtoffer zijn van een oneerlijke handelspraktijk of de vermeende dader zijn in zo'n geschil. Lees meer
 
 

CD&V zet in op een leefbare dagbladhandel 21 april 2017

 
De resolutie die door mijn collega CD&V-Kamerlid Griet Smaers en mezelf werd ingediend ter ondersteuning van de dagbladhandel, werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer. Wij vragen aan de federale regering onder meer om het overleg tussen de verschillende actoren, namelijk dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs, actief te ondersteunen zodat de daartoe opgerichte Commissie Onafhankelijke Dagbladhandel naast een overlegplatform ook een meer resultaatgerichte commissie wordt waarin de partners duidelijke engagementen opnemen. Lees meer
 
 

CD&V gaat voluit voor energiepact 14 april 2017

 
Nu de biomassacentrale in Langerlo er definitief niet komt, is er meer dan ooit nood aan een ambitieus kader om onze hernieuwbare energiedoelstellingen alsnog te halen en onze bevoorradingszekerheid te garanderen. CD&V dringt al enkele jaren aan op een interfederale energievisie en een bijhorend energiepact om de energieomslag waar te maken. Hoewel de deadline voor de ontwikkeling van een energievisie zoals opgenomen in de regeerakkoorden al ruimschoots is overschreden, komt nu ook de deadline voor het behalen van de Europese hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 angstwekkend dichtbij. Daarenboven moeten we eind dit jaar een gezamenlijk energie- en klimaatplan overmaken aan Europa. Helaas blijft het debat daarover compleet uit. Mijn collega, Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en ikzelf zijn het getalm dan ook meer dan beu en hebben zelf een voorzet klaar: door het failliet van Langerlo kunnen we kiezen voor goedkopere alternatieven. Daardoor sparen we minstens 80 miljoen uit waarmee we de energiefactuur van alle Vlamingen kunnen verlagen,  op voorwaarde dat we de EU-doelstellingen halen. Zoniet kijken we aan tegen een jaarlijkse boete van 83 miljoen. Als de ministers van energie niet snel met een energie- en klimaatplan komen, zijn ze collectief verantwoordelijk voor het feit dat de energiefactuur van onze gezinnen en bedrijven niet naar omlaag kan of zelfs verhoogt. Wachten is geen optie mee. De speeltijd is nu echt wel voorbij. Niets beslissen is schuldig verzuim. Lees meer
 
 

Meer bekendheid nodig voor mantelzorgstatuut voor zelfstandigen 8 april 2017

 
Eind 2015 vond de invoering van het statuut van mantelzorger voor zelfstandigen plaats. Dit statuut steunt de zelfstandige die tijdelijk zijn of haar activiteit moet stopzetten of terugschroeven om te zorgen voor een zwaar ziek familielid. Sinds de start op 1 oktober 2015 werden er al 56 zelfstandige mantelzorgers geregistreerd. Het hervormde statuut bewijst dus haar nut. Dat blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij bevoegd minister Borsus. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter