Meer dan 500 klachten ingediend bij platform voor online-geschillenbeslechting 2 maart 2017

 
De Europese Commissie lanceerde een platform voor online-geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Deze nieuwe website maakt het mogelijk om klachten over online aan- of verkopen buiten de rechtbank om te regelen. Zo kan een consument of ondernemer die ontevreden is over het verloop van een online-transactie gemakkelijk een klacht indienen, zonder daarvoor een lange en dure gerechtelijke procedure te moeten starten. De website behandelt enkel geschillen tussen consumenten of ondernemers die in de EU gevestigd zijn en enkel over producten of diensten die online gekocht zijn, en dat zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. In ons land kennen we ook een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (ADR) met de Consumenten Lees meer
 
 

Online verkoop zit in de lift 27 februari 2017

 
Online verloop zit enorm in de lift. Dit blijkt ook uit de cijfers die ik opvroeg bij minister Peeters. De stijging is duidelijk merkbaar in alle categorieën, maar zeker bij vrouwen en ouderen. Lees meer
 
 

Eén op de twee televerkopers geeft de consument geen of zeer onvolledige informatie 24 februari 2017

 
Uit onderzoek is gebleken dat televerkopers niet altijd de wettelijke voorschriften over de informatieverplichting naleven. In 9 op de 16 gevallen (56%) werden één of meerdere inbreuken vastgesteld. De meeste inbreuken hadden betrekking op het niet of zeer onvolledig informeren van de consument in de precontractuele fase. Essentiële informatie waaronder het bestaan van het wettelijk herroepingsrecht voor de consument, komen in het telefonisch verkoopgesprek vaak niet of nauwelijks aan bod. Ook wordt het commerciële doel van de oproep (het afsluiten van een koop) vaak verhuld. Verder communiceert de televerkoper niet altijd duidelijk over zijn identiteit of die van het callcenter. Ook bij de koopbevestiging op een duurzame drager (mail, brief) wordt de consument niet altijd gewezen op het bestaan van het herroepingsrecht. De televerkoper laat ook soms nog na om het wettelijk voorgeschreven herroepingsformulier ter beschikking te stellen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Peeters op mijn parlementaire vraag. Lees meer
 
 

Stickers huis-aan-huisverkopers 24 februari 2017

 
Vijf consumentenverenigingen bonden vorig jaar de strijd aan met huis-aan-huisverkopers van gas- en elektriciteitscontracten. Het gaat om Test-Aankoop, de vzw Samenlevingsopbouw, het Brusselse informatiecentrum InforGazElec, de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FDMB) en het Waalse RWADE. De vijf hadden een sticker ontwikkeld die opdringerige verkopers moet afschepen. Lees meer
 
 

5.000 schoonheidscentra extra in 5 jaar tijd 16 februari 2017

 
De afgelopen vijf jaar zijn er in ons land een kwart meer centra (kuuroorden, sauna’s, beautysalons en zonnebankstudio’s) bijgekomen. In 2012 waren er nog 21.239 centra actief, in 2016 al 26.300 (+24 %). Hoewel er dus een significante stijging is, zijn er nauwelijks klachten: in 2014 43, en verder in dalende trend in 2015 naar 35 en in 2016 naar 18. De top 5 van de klachten wordt aangevoerd door frauduleuze praktijken en productveiligheid. Op de eerste plaats in de top 5 van de inbreuken, vastgesteld bij controles, staat de prijsaanduiding. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter