Studiedag energie druk bijgewoond 5 februari 2018

 
 Het klimaatbeleid beroert iedereen. Dit is geen verhaal van wereldleiders in Parijs of akkoorden en acties door de federale of Vlaamse regering. Nee, een sterk klimaat- en energiebeleid begint op lokaal niveau. Mensen, verenigingen, coöperatieves en bedrijven slaan daarbij de handen in elkaar met hun stads- of gemeentebestuur. Met 200 aanwezigen op onze studiedag debatteeden we over goede voorbeelden, over de verschillende manieren van aanpak, ove hoe efficiënter met energie omgaan, een andere en groene mobiliteit, de productie van die hernieuwbare energie ondersteunen, versneld woningen en wijken renoveren, ... Onze studiedag liet concreet zien hoe gemeenten dit aanpakken via concrete ingrepen en experten leerden ons wat de uitdagingen van de toekomst zijn.  Lees meer
 
 

Belangrijk nieuws voor onze carnavalisten en landbouwers 1 februari 2018

 
 Er was onduidelijkheid en onzekerheid over de geldende regels van tractoren die carnavalswagens trekken. Daarover is nu duidelijkheid dankzij een parlementaire vraag van mijn collega Jef Van den Bergh: 1) voor het besturen van een tractor die een carnavalswagen trekt volstaat het rijbewijs G (mits niet sneller dan 25 km/u + ifv het carnaval + gemeentelijke toelating ) 2) voor de keuring benadrukt de minister dat er een vrijstelling van technische controle is voor "folkloristische" doelstelling zoals carnaval ! Conclusie: bij carnaval : rijbewijs G volstaat en geen technische controle noodzakelijk.Goed nieuws dus! Aan allen een fijne carnaval!  Lees meer
 
 

Nieuwe lokalen voor De Appelbloesem 1 februari 2018

 
In Appels is de bouw van een nieuwe schoolvleugel voor De Appelbloesem gestart. De gemeentelijke freinetschool krijgt er zo broodnodige nieuwe klaslokalen en een directieruimte bij. Tegen Pasen moet de verhuis een feit zijn. Adgelopen maandag vierden de leerlingen alvast de officiële eerste steenlegging. Lees meer
 
 

Problemen met Tax on Web verholpen 25 januari 2018

 
Eind vorig jaar deden zich problemen voor met Tax on Web. Uit het antwoord op mijn schriftelijke parlementaire vraag aan minister van Financiën Van Overtveldt bleek dat het grootste probleem met Tax-on-web was dat de problemen zich pas toonden op het moment het systeem exceptioneel zwaar belast werd. Dit gebeurde in het bijzonder vanaf 23 oktober 2017. Lees meer
 
 

Nieuwe wijk 't Lammeken officieel en feestelijk ingehuldigd 25 januari 2018

 
Met een groot buurtfeest voor de bewoners is de nieuwe wijk 't Lammeken in Grembergen officieel ingehuldigd. Onder muzikale begeleiding van de fanfare Sint-Cecilia van Grembergen werd de nieuwe straat 't Lammeken die alle huizen in de verkaveling verbindt, ingewandeld. De wijk telt een vijftigtal eengezinswoningen en bevindt zich tussen de Veldlaan en Kleinzand in Grembergen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter