25 januari 2018

Nieuwe wijk 't Lammeken officieel en feestelijk ingehuldigd

 

Met een groot buurtfeest voor de bewoners is de nieuwe wijk 't Lammeken in Grembergen officieel ingehuldigd. Onder muzikale begeleiding van de fanfare Sint-Cecilia van Grembergen werd de nieuwe straat 't Lammeken die alle huizen in de verkaveling verbindt, ingewandeld. De wijk telt een vijftigtal eengezinswoningen en bevindt zich tussen de Veldlaan en Kleinzand in Grembergen.

In 2009 werd de verkavelingsvergunning voor dit project door de stad goedgekeurd. In eerste instantie werd de wegenis aangelegd, goed voor een budget van 36.000 euro. Daarna konden de huizen er komen.

Recent volgde de eindfase van deze woonsite: de aanleg van de groene bermen. Het resultaat is alleszins een geslaagd wooninbreidingsproject. De verkaveling bevindt zich dicht bij het centrum en de Zeelsebaan en er staan mooie woningen.

Het is fijn om zien dat de bewoners het er al goed met elkaar kunnen vinden. Ze daagden massaal op voor een buurtfeest en weten nu al dat dit de start is van een mooie jaarlijkse traditie. Er vonden ook al eerder een paar geslaagde feestjes plaats.

De naam 't Lammeken is niet zomaar gekozen. Die is gebaseerd op een herberg die vroeger op deze locatie gevestigd was, pal naast een vroegere textielfabriek die zich uitstrekte langs beide kanten van de Zeelsebaan.In de volksmond wordt deze plek nog altijd aangeduid met Lammeken.

Ondertussen is duidelijk dat het bevolkingsaantal in Grembergen flink in de lift zit. De jongste tien jaar alleen al groeide het aantal inwoners met liefst 850. Daarmee is de kaap van 7.100 bewoners bereikt. Door nieuwe verkavelingen, zoals 't Lammeken, de Matexi-wijk rond de Fernand Khnopffstraat en de nieuwe woonsite aan de Valère Onselaerestraat, zijn er veel jonge gezinnen in Grembergen bijgekomen. Daardoor boomen scholen en verenigingen, en da’s aangenaam !

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter