8 november 2016

Niet langer naar griffie bij faillissementsdossiers

 

Wie een faillissementsdossier wil raadplegen, hoeft daarvoor vanaf volgend jaar niet meer langs te lopen bij de griffie. Er komt immers een geïnformatiseerde gegevensbank - het Centraal Register Solvabiliteit - waarin op termijn alle stukken zullen zitten die op de faillissementsprocedure betrekking hebben. De Kamercommissie Handelsrecht heeft daarvoor vandaag unaniem het wetsvoorstel dat Servais Verherstraeten en ikzelf indienden, goedgekeurd.

Alle mogelijke schuldeisers - banken, werknemers of leveranciers - hebben belang bij deze digitale procedure. Ook voor curatoren en griffies betekent dit dat ze niet onnodig betrokken worden in een papiermolen en kunnen ze zich concentreren op hun kerntaken. Dankzij dit register vallen heel wat efficiëntiewinsten te boeken".

De Ordes van de Balies zullen instaan voor de inrichting en het beheer van het register. De gegevens zijn toegankelijk voor wie betrokken is bij het faillissement: magistraten, griffiers, openbaar ministerie, parketsecretarissen, curatoren en rechters-commissarissen, net als de gefailleerde, de schuldeisers en hun advocaten. Steeds met respect voor de privacy. De bewaartermijn van de gegevens bedraagt 30 jaar na het afsluiten van het faillissement.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) past de oprichting van deze databank binnen de informatisering van justitie. Hij wijst erop dat de faillissementsprocedure efficiënter wordt afgehandeld en de griffies ontlast worden van de verwerking van zo'n 200.000 papieren neerleggingen per jaar.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter