2 maart 2017

Meer dan 500 klachten ingediend bij platform voor online-geschillenbeslechting

 

De Europese Commissie lanceerde een platform voor online-geschillenbeslechting: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Deze nieuwe website maakt het mogelijk om klachten over online aan- of verkopen buiten de rechtbank om te regelen. Zo kan een consument of ondernemer die ontevreden is over het verloop van een online-transactie gemakkelijk een klacht indienen, zonder daarvoor een lange en dure gerechtelijke procedure te moeten starten. De website behandelt enkel geschillen tussen consumenten of ondernemers die in de EU gevestigd zijn en enkel over producten of diensten die online gekocht zijn, en dat zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. In ons land kennen we ook een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (ADR) met de Consumentenombudsdienst.

 Volgens het antwoord van minister Peeters werden er meer dan 500 klachten ingediend door Belgische consumenten. Meer dan 160 daarvan gingen over professionelen die in België gevestigd zijn. De overige klachten hadden betrekking op professionelen die in andere lidstaten gevestigd zijn.

 Er werden bijna 300 klachten geformuleerd tegen professionelen die in België gevestigd zijn (meer dan 160 daarvan door Belgische consumenten).

 De sectoren waarover de meeste klachten worden ingediend, zijn: i) kledij en schoenen; ii) luchtvaart; iii) ICT-artikelen (informatie- en communicatietechnologie); iv) diensten van mobiele telefonie en v) elektronische artikelen (niet-informaticagerelateerd).

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter