8 april 2017

Meer bekendheid nodig voor mantelzorgstatuut voor zelfstandigen

 

Eind 2015 vond de invoering van het statuut van mantelzorger voor zelfstandigen plaats. Dit statuut steunt de zelfstandige die tijdelijk zijn of haar activiteit moet stopzetten of terugschroeven om te zorgen voor een zwaar ziek familielid. Sinds de start op 1 oktober 2015 werden er al 56 zelfstandige mantelzorgers geregistreerd. Het hervormde statuut bewijst dus haar nut. Dat blijkt uit de cijfers die ik opvroeg bij bevoegd minister Borsus.

Het nieuwe statuut van mantelzorger bestaat uit een financiële uitkering (€ 1.168,73/maand), een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen bij een volledige onderbreking gedurende drie maanden en een behoud van alle sociale rechten met inbegrip van de pensioenrechten. De uitkering wordt toegekend tot zes maanden. Een zelfstandige kan over zijn loopbaan maximaal twaalf maanden van het statuut gebruik maken. Ik ben verheugd dat de cijfers de noodzaak van het statuut aantonen: elk gezin kan getroffen worden door een tegenslag. Door dit nieuwe statuut geven we erkenning aan familieleden die een zelfstandige activiteit ontplooien, maar deze moeten stopzetten om zelf zorgtaken op te nemen voor een ziek familielid. Zoiets waardevol verdient alle ondersteuning.

De aard van de zorg kan drieledig zijn. Het zorgen voor een ernstig zieke naaste komt het vaakst voor als reden voor de toekenning van het statuut: 18 mannen en 24 vrouwen kozen ervoor. Op de tweede plek staat de zorg voor een gehandicapt kind, waardoor respectievelijk 6 mannen en 7 vrouwen in het statuut stapten. ‘De palliatieve zorg voor een naaste’ – de derde categorie – werd nog maar één keer ingeroepen. Verhoudingsgewijs houden mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen elkaar min of meer in evenwicht. Met een vrouwelijk aandeel van 57 % van de zelfstandige mantelzorgers valt het verschil tussen beide geslachten al bij al mee. Ik hoop dat de kenbaarheid van het statuut nog verhoogt: er is op vlak van informatieverspreiding reeds veel werk verricht door de socialeverzekeringsfondsen onder hun aangesloten, maar ik roep de federale regering op om het mantelzorgstatuut nog meer onder de aandacht te brengen.

Lees hier ook het artikel op Deredactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2945608

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter