27 december 2016

Maatregelen nodig voor voortbestaan van de krantenwinkels

 

Het voortbestaan van de sector van de dagbladhandel staat vandaag onder druk. Ik diende reeds eerder een resolutie in ter ondersteuning van deze sector, en blijf pleiten voor een actief overleg tussen de dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs en de FOD Economie omwille van het achterwege blijven van een concreet resultaat. Via deze resolutie moet de regering onderzoeken hoe kranten bezorgd via dagbladhandel kunnen genieten van een federale steun analoog aan de federale steun voor het bedelen van kranten thuis door bpost. Kranten die thuis worden bezorgd genieten een aanzienlijke subsidie. Kranten die daarentegen in de dagbladhandel worden verkocht maken geen aanspraak op enige subsidie.

Van de distributie van de geschreven pers naar de krantenwinkels een dienst van algemeen economisch belang maken (DAEB), met subsidies, zou een oplossing kunnen betekenen voor de dagbladsector. Ik verzocht bevoegd minister De Croo dan ook om een dossier inzake de subsidie van de distributie naar krantenwinkels op te maken en voor te leggen aan de EU, om op die manier de bezorging van papieren kranten via dagbladhandels te laten kwalificeren als een dienst van algemeen economisch belang.

Helaas heeft minister De Croo op dit ogenblik geen plannen om dit voor te leggen aan de Europese Unie. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de EU de distributie van kranten naar de dagbladhandel als een dienst van algemeen economisch belang zou erkennen.

Krantenwinkels hebben in ons economische en sociaal weefsel een waardevolle rol. Ze zorgen voor een gezonde mix van opinies, een divers aanbod van kranten en tijdschriften. Bovendien zorgen ze voor samenhang in een wijk en hebben ze een ontmoetingsfunctie, … CD&V wil daarom de dagbladhandelaars blijven ondersteunen. De dagbladhandel heeft het de laatste jaren echter om vele redenen financieel moeilijk. Ik betreur dan ook dat de minister zelfs geen poging wil ondernemen om samen met de sector een dossier op te maken met betrekking tot de subsidie van de distributie naar krantenwinkels, de erkenning als dienst van algemeen economisch belang en voor te leggen aan de Europese Unie.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter