Lopende Zaken

 

Heraanleg Dorpsplein Baasrode van start

De heraanleg van het Dorpsplein in Baasrode is officieel van start gegaan op 2 mei 2012. Gisteren werd de allereerste imposante moeraseiken geplaatst. Dat werd meteen gekoppeld aan een gezellig volksfeestje. Vandaag starten rioleringswerken ter hoogte van de Scheepswerfstraat. Binnen negen maanden moet Baasrode over een gloednieuw Dorpsplein beschikken.
 
De voorbereidende werken op het Dorpsplein zijn al een paar weken aan de gang. Werklui maakten er de grote plantvakken klaar om de meerstammige moeraseiken die het plein moeten opfleuren een plaats te geven. Meestal vindt de groenaanplanting op het einde van werken plaats, als er nog budget over is. Maar in Baasrode doen we het omgekeerd. Daarom houden we vandaag ook een eerste boomplanting, in plaats van een eerste steenlegging.
 
Reden daarvan is het unieke karakter van het project. De tien moeraseiken en de grote honingboom die op het Dorpsplein komen, zijn een primeur in België. De plantvakken zijn zo ontworpen dat er lucht komt te zitten tussen de grondlaag en de onderkant van het wegdek. Zo kunnen de boomwortels de wegverharding niet omhoog duwen. Met liefst vijfhonderd kubieke meter ondergrondse ruimte hebben de bomen wel alle ruimte om zich te ontwikkelen. De eerste moeraseik werd gisteren geplaatst onder grote belangstelling van buurtbewoners en leerlingen van de plaatselijke basisscholen. Er werd zelfs een klein feestje gebouwd, met drankjes en fanfaremuziek. De overige moeraseiken arriveren de komende dagen. Vandaag start ook effectief de heraanleg van het Dorsplein.
 
Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de bevolking. In plaats van de grauwe grijze karakter dat het plein tot nu toe kenmerkte, gaan we voluit voor een groen dorpsplein. Aan beide zijden zijn 52 parkeerplaatsen voorzien en de nodige fietsenstallingen. Evenementen zoals kermis, carnaval en markt kunnen blijven plaatsvinden. Een strakke, moderne en rechtlijnig structuur geeft het plein extra karakter. De Baasrodenaren zullen er nog heel veel plezier aan beleven, maar natuurlijk zullen ze eerst nog enkele maanden stof moeten eten. Geen werken zonder hinder, jammer genoeg.
 
De wegen- en rioleringswerken starten aan de kant van de Scheepswerfstraat. De eerste fase zal ongeveer twee maanden duren. In die periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Scheepswerfstraat dat paalt aan het Dorpsplein. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rosstraat en de Mandekensstraat. In een tweede fase, van midden juni tot midden september, volgt de herinrichting van het Dorpsplein en de omliggende wegen. Een derde fase in het najaar vormt de wegen- en rioleringswerken aan de kant van de Palingbotterstraat. Tot slot volgt de heraanleg van de Molenberg tot een veilige schoolomgeving. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2013. De heraanleg kost 2,3 miljoen euro.

Heraanleg Dorpsplein Baasrode gestart

Heraanleg Dorpsplein Baasrode gestart

Heraanleg Dorpsplein Baasrode gestart

Heraanleg Dorpsplein Baasrode gestart

 

Plannen voor heraanleg Kalendijk zijn klaar

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft het plan klaar om de Kalendijk heraan te leggen. Het initiatief moet een oplossing bieden voor het afvalwater van zwembad Olympos dat momenteel in de Vondelbeek terechtkomt. Meteen krijgen ook de woningen in de Kalendijk gescheiden riolering. De straat wordt heraangelegd tot woonerf, met voldoende parkeerplaatsen.
 
Ettelijke duizenden liters afvalwater van het stedelijk zwembad Olympos aan de LeopoldII-laan stromen momenteel in de Vondelbeek. Die loopt ingekokerd door het natuurgebied Kalendijk en mondt uiteindelijk in de Schelde uit. Het is echter de bedoeling om de Vondelbeek volledig te saneren. We moeten er dus voor zorgen dat er geen afvalwater meer in terechtkomt.Het afvalwater van zwembad Olympos moet in de toekomst dan ook apart afgevoerd worden naar de collector in de LeopoldII-laan en vandaar naar het waterzuiveringsstation. Onder de parking van Olympos zal meteen ook het afvalwater van de nabijgelegen straat Kalendijk aangevoerd worden en vandaar afgevoerd. Daarom wordt ook in de straat een gescheiden riolering aangelegd. Het propere regenwater wordt weggeleid naar de grachten en de wallen van het Kalen-dijkgebied.
 
Meteen maakt het stadsbestuur van de gelegenheid gebruik om de Kalendijk heraan te leggen. De straat wordt ingericht als een woonerf. Dit moet voor de bewoners een mooie, aangename leefomgeving worden. Eerder maakten de inwoners al gewag van parkeermoeilijkheden in de straat, omdat de ruimte beperkt was. Daar willen we graag een mouw aan passen. Het ontwerp voorziet dan ook in meer parkeerstroken, goed voor 33 plaatsen. Overal waar de straat breed genoeg is, worden parkeervakken voorzien. Om die maximaal in te planten, werden groenelementen uit de straat geweerd. De Kalendijk wordt aangelegd worden in betonstraatstenen. Om de straat vanop de Sint-Gillislaan in te rijden, moet het verkeer over een drempel: dat maakt het duidelijk dat het om een woonerf gaat en worden automobilisten aangemaand trager te rijden. Ook de parkeerstroken die als asverschuiving fungeren hebben dat effect.Aan het einde van de Kalendijk wordt een keerpunt voor wagens voorzien. De straat wordt hiervoor enkele meters lager gemaakt.
 
We willen zo snel mogelijk werk maken van de heraanleg. Maar hier en daar moeten wat kleine grondverwervingen gebeuren om de werken te kunnen uitvoeren. Die procedure neemt heel wat tijd in beslag. De Dendermondse gemeenteraad buigt zich in juli over het rooilijn- en onteigeningsplan buigen, in september komt het eigenlijke ontwerp aan bod.
 
De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken wordt voorzien in 2014. De kostprijs van het project wordt geraamd op 800.000 euro.

 

Stad plant heraanleg van de Gaverstraat en de Smidsestraat

Eind vorig jaar liet ik weten dat de wegen- en rioleringswerken in de Gaverstraat en de Smidsestraat, in opdracht van de nv Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde, uitgesteld werden tot dit voorjaar. Alle verplaatsingen van de nutsmaatschappijen zijn ondertussen uitgevoerd, zowel in de Gaverstraat als in de Smidsestraat. De start van de wegen- en rioleringswerken door de aannemer Aclagro is voorzien op maandag 19 maart 2012. De uitvoeringstermijn bedraagt circa 12 maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 
De wegen- en rioleringswerken worden gefaseerd uitgevoerd:
Fase 1
De werken starten in de Smidsestraat en duren circa 6 maanden. De afkoppelingswerken op de private eigendommen worden in coördinatie met de wegenwerken uitgevoerd.
Fase 2
De werken aan het kruispunt Smidsestraat – Gaverstraat duren circa 1 maand.
Fase 3
De werken in de Gaverstraat zullen circa 5 maanden duren. De bewoners zullen nog een apart bericht krijgen over de planning van de afkoppelingswerken op de private eigendommen.
 
Door deze werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7 u. ’s morgens tot 16.30 u.) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk of onmogelijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.
 
Dank alvast voor het begrip en geduld !

 

Weg- en rioleringswerken in de Groeneweg en de Vijfbunderstraat

Het is nu een jaar geleden dat de bewonersvergadering over de weg- en rioleringswerken in de Groeneweg en de Vijfbunderstraat plaats vond. Het dossier werd toen in voorontwerpfase voorgesteld zodat het nog kon aangepast worden aan de opmerkingen van de bewoners.
 
Het plan moest sindsdien meermaals aangepast worden aan de opmerkingen van de subsidiërende overheid, maar vooral omdat de nutsmaatschappijen heel veel leidingen moeten verleggen in de Vijfbunderstraat. De timing is hiermee wel verlaat maar ondertussen kon de afkoppelingsdeskundige, die het stadsbestuur voor de bewoners heeft aangesteld, de nodige bezoeken afleggen om de individuele dossiers voor de afkoppeling van regenwater op privaat domein op te maken. Deze werden allemaal goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
 
Begin dit jaar heeft de ontwerper ons het definitief dossier bezorgd. De plannen van de wegen- en rioleringswerken werden op 6 februari 2012 geagendeerd om voor te leggen aan de gemeenteraad van 15 februari 2012. Het dossier is nu goedgekeurd en de uitvoeringsplannen zullen op de website te bekijken zijn. Uiteraard kan men vanaf volgende week dit dossier ook inzien bij de dienst wegen en waterlopen.

 

Herstellingswerken aan Zwarte Beek te Baasrode

De herstelling van de Zwarte Beek in Baasrode startte op 20 oktober 2011. Dat is nodig om wegverzakkingen, ongevallen en overstromingen in Baasrode, Buggenhout en Lebbeke te vermijden. De overwelving van de Zwarte Beek tussen de Reihagenstraat en Theodoor Vermijlenstraat wordt volledig vernieuwd. Die vertoont grote gebreken door slijtage. Op vele plaatsen van het traject wordt de rijweg opgebroken om buizen te herstellen. Alleen tussen het warenhuis Ami en de oude fabrieksgebouwen worden de buizen ondergronds hersteld om te vermijden dat de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen in gevaar komt.
 
De klus start in de Reihaegenstraat. Nadien worden een zijweg van het Hof ten Rode en de achterkant van warenhuis Ami aangepakt. De werkzaamheden duren vijf tot zeven maanden. Nadien wordt de Zwarte beek tussen Vitamex en de Scheepswerfstraat hersteld. Aan het project hangt een prijskaartje van 670.000 euro.

 

Geplande wegenwerken

Voor een overzicht en een update van de geplande wegenwerken in Dendermonde kan u ook steeds terecht op volgende link : http://www.dendermonde.be/productgroep.aspx?pg=2615&id=1807

 

Stad onderzoekt verlichting voor nieuw fietspad

 
Vanaf september zullen heel wat scholieren het nieuwe fietspad op de Scheldedijk tussen Zele en Dendermonde gebruiken op weg naar school. Dan is verlichting in de donkere wintermaanden aangewezen.
 
Als het donker is, lijkt het er zeker niet ongevaarlijk fietsen. Ik heb aan elektriciteitsleverancier Eandis een offerte gevraagd. Het recente gedeelte van het fietspad verlichten zal misschien makkelijk op te lossen zijn. Daar staan al verlichtingspalen van de N47. Als ze daar een dubbele armatuur aanbrengen, kan dat al voldoende zijn. Voor het oudere gedeelte van het fietspad achter de woningen moet wel nieuwe verlichting aangebracht worden. Zodra de offerte er is, gaan we de zaak bespreken op het schepencollege en in de gemeenteraad. Ik hoop er zo snel mogelijk werk van te kunnen maken. Alleen al voor de scholieren die van dit fietspad gebruik zullen maken, is verlichting een noodzaak.
 

Begraafplaatsen worden aantrekkelijker gemaakt met groenelementen

 
Het stadsbestuur van Dendermonde start met een proefproject op de begraafplaats van Grembergen. Bedoeling is de kerkhoven wat aangenamer te maken voor de bezoekers. Momenteel bestaan ze enkel uit verharde rode paadjes en weinig groen. In de toekomst moeten er meer groenelementen komen, zodat de Dendermondse kerkhoven meer ‘parkbegraafplaatsen’ worden.
 
Een eerste initiatief komt op het kerkhof van Grembergen. In een eerste fase worden het monument en het perk van de oud-strijders op deze begraafplaats schoongemaakt. De stad pleegde hierover overleg met nabestaanden van oud-strijders. Het monument ter ere van de oud-strijders zal volledig gezandstraald worden. De namen zullen opnieuw leesbaar vermeld worden. De graven van de oud-strijders worden dan weer verwijderd en vervangen door onderhoudsvriendelijke uniforme, gegraveerde tegels. Het perceel wordt verder aangevuld met graszoden.
 

Herstellingswerken gepland aan de Zwarte Beek ter hoogte van de Scheepswerfstraat

 
Het stadsbestuur Dendermonde heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de polder Vlassenbroek en met de gemeenten Buggenhout, Lebbeke en de TMVW (die instaat voor het rioolbeheer van Buggenhout en Lebbeke) waarbij Dendermonde wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur voor de uitvoering van de dringende herstellingswerken aan de Zwarte Beek in Baasrode.
 

Administratief Centrum krijgt opknapbeurt

 
Het stadsbestuur van Dendermonde plant verbouwingen in het Administratief Centrum op de Franz Courtensstraat. De gemeenteraad ging alvast principieel akkoord met de structurele verbeteringen van het gebouw.
 
Zo moet de inkom van het AC aantrekkelijker en groter worden, net als de grote hal. Bedoeling is dat ook de fietsenstalling herschikt wordt en de toegankelijkheid van het gebouw verbetert. Ook de toegangscontrole aan de ingang op de Franz Courtensstraat moet beter: de glazen toegangsdeuren tussen de gesloten en open inkom zijn een zwakke schakel op het gebied van toegangscontrole en toegankelijkheid. De informatiedienst zal bovendien verhuizen naar de burelen op de gelijkvloerse verdieping, waar vroeger de politie gehuisvest was.
 
De stad wil ook het archief beter ontsluiten en een leeszaal voorzien. Verschillende lokalen krijgen ook een betere uitrusting. De verbouwingswerken zullen zo’n 910.000 euro kosten. De stad stelt een architectenbureau aan om het project in goede banen te leiden.
 

Nieuw jeugd- en dienstencentrum in Appels

De gemeenteraad heeft op 17 maart 2010 beslist dat er een nieuw jeugd- en dienstencentrum in Appels zal worden opgericht. In overleg met de Speelplaneet en de jeugddienst heeft de dienst gebouwen een onderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties. Daarbij werden een aantal aspecten onder de loep genomen: de kostprijs, de bereikbaarheid, de oppervlakte van het terrein, … . Aan de hand van deze studie heeft het college op 22 december 2008 reeds beslist om principieel te kiezen voor de piste van de gemeenteschool Appels. De terreinen zijn eigendom van de stad. Hierdoor kan er sneller gewerkt worden. Het is ook financieel haalbaarder dan de 3 andere pistes.

Het nieuwe jeugd- en dienstencentrum zal voorzien worden met een keuken (met basisuitrusting, en eveneens een verlaagd werkblad waar 15 à 20 kinderen onder begeleiding kunnen kokkerellen), een polyvalente zaal (die dienst kan doen als speelruimte, refter, vergaderruimte, … ) en sanitair (voor 200 kinderen, aparte toiletten voor kleuters, jongens en meisjes afzonderlijk, 1 à 2 douches, 1 wc voor mindervaliden, afzonderlijke toiletten voor de vaste gebruikers ). Uiteraard wordt er ook voorzien in een EHBO lokaal en een repetitieruimte.

Daarnaast zal er eveneens een bureau burgerzaken en een bureau voor de wijkagent zijn. Beide bureaus zijn zodanig ingeplant dat spelende kinderen niet kunnen binnenwippen of overlast veroorzaken.

Dit toekomstige jeugd- en dienstencentrum heeft een polyvalente functie en toont aan dat het stadsbestuur, ook in crisistijd, duurzaam wil investeren in onze jeugd, verenigingen én in dienstverlening aan haar bevolking.

 

Buurthuis in Mespelare krijgt een facelift

 
De werken zijn begonnen voor de vernieuwing van het buurthuis in Mespelare. Tegen mei moeten de werken af zijn.
 
Er zal één en ander veranderd moeten worden: de binnenriolering wordt vervangen, er komt nieuw sanitair dat ook voor gehandicapten geschikt is en de vloer wordt vernieuwd. De grote zaal krijgt gepolierd beton en de kleine zaal keramiektegels. Hierdoor zal het buurthuis dus in een heel nieuw kleedje zitten.
 
De vernieuwing betekent voor Mespelare een grote meerwaarde die het bloeiende verenigingsleven nieuwe impulsen kan geven.
 

De Sint-Elooistraat in Grembergen krijgt een eigen buurthuis.

Het stadsbestuur neemt hiervoor het clubgebouw van Jeugdhuis Snuffel over en plant een grondige renovatie. Voortaan zullen alle verenigingen er activiteiten in kunnen organiseren.
 
Jeugdhuis Snuffel maakte al jaren gebruik van een stadsgebouw aan de Sint-Elooistraat 15. Op de site van de vroegere gemeenteschool heeft ook volksdansgroep Reynout een onderkomen. Snuffel gebruikte het lokaal als extra accommodatie voor activiteiten waar het jeugdhuis in de Hamsesteenweg zelf te klein voor was. Snuffel beheerde het lokaal, maar de jongste tijd werd het haast niet meer gebruikt.
 
Dat is niet te verwonderen. Het gebouw is door en door versleten. Het was helemaal niet aantrekkelijk meer voor de jongeren van Snuffel. En zij zagen het beheer ervan eerder als een last dan een voordeel. Daarom waren ze vragende partij om de overeenkomst met de stad te beëindigen.
 
Het stadsbestuur gaat nu in op dat verzoek. Dat wil van het lokaal, dat een dikke honderd vierkante meter groot is, een buurthuis voor Grembergen maken. Ook al op vraag van buurtbewoners en verschillende verenigingen, die vaak op zoek zijn naar een geschikte locatie voor activiteiten. Een communiefeestje, babyborrel, quiz, vergaderingen, een repetitie,… Het moet in de toekomst allemaal mogelijk zijn in de Sint-Elooistraat.
 
Maar eerst is natuurlijk wel een grondige opknapbeurt nodig. Het gebouw is niet alleen compleet versleten, ook de brandveiligheid is niet in orde. Er moet een nooduitgang komen. Bovendien voorziet de stad ook nieuw sanitair, vervanging van de gaskachels door een degelijke verwarming en een nieuwe keuken. Er komt ook nieuwe verlichting, energiezuiniger allemaal. Het gebouw wordt ook beter akoestisch geïsoleerd. Een nieuw laagje verf en wat opfrissingswerken moeten het af maken.
 
De stad wilde voor de renovatie personeel van de eigen technische dienst inschakelen, maar omdat die het al zo druk heeft, wordt gedacht aan een project met sociale tewerkstelling. In het kader van opleidingsprojecten moeten we wel volk vinden om deze klus te klaren. Het stadsbestuur heeft alleszins al de nodige budgetten op de begroting van 2010 voorzien, zodat de werken zeker dit jaar kunnen plaatsvinden.

Sint-Elooistraat krijgt buurthuis (foto: Emiel Vermeir)

 

Verwarmingsinstallaties worden vervangen in Centrum De Vliet

Tijdens de laatste gemeenteraad werd beslist om de verwarmingsinstallaties in Centrum De Vliet te vervangen. Het was namelijk al eerder gebleken dat de verwarmingstoestellen versleten zijn en dat bovendien gaskachels allesbehalve ideaal zijn qua onderhoud, rendement en veiligheid.
 
Centrum De Vliet (een sportzaal met cafetaria en sanitair) wordt gehuurd door verschillende vaste gebruikers en de Orde van de Palingboer, de harmonie en de scouts hebben er aparte lokalen. Een deel wordt ook door de brandweer ingenomen.
 
Gelet op het feit dat de verwarmingsinstallatie daardoor is versnipperd en dat het aangewezen is om voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie een studiebureau aan te stellen, heeft de gemeenteraad zijn principieel akkoord gegeven voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie. Het bestek van de studieopdracht werd dan ook goedgekeurd.
 

Sporthal Oudegem wordt energiezuiniger

Het stadsbestuur van Dendermonde wil energiebesparende maatregelen nemen voor de stedelijke sporthal in Oudegem. Uit het jongste energiecertificaat over dit gebouw blijkt immers dat er een abnormaal hoog verbruik is. Oorzaak hiervan is het feit dat heel wat onderdelen van de huidige verwarmingsinstallatie zo goed als versleten zijn. De sporthal staat dan ook bovenaan de lijst voor energiebesparende investeringen. Dit jaar zal alvast een studie opgemaakt worden voor verbeteringen.
 
Bedoeling is ook dat in de toekomst de hoofdtoegang van de sporthal een opknapbeurt krijgt. Die bevindt zich in erg slechte staat en is bovendien niet geschikt voor mindermobiele bezoekers. Ook de gevels van het complex moeten aangepakt, want die zijn zwaar beschadigd door balinslag en niet geïsoleerd.

 

Technisch Centrum op het Hoogveld breidt uit

Het Technisch Centrum van Dendermonde aan het industrieterrein Hoogveld breidt uit. Er komt een industriebouw bij dat een garage, stalling en opslagplaats zal herbergen. De stad zal dit jaar het bouwprogramma opmaken, in overleg met de technische uitvoeringsdienst en de preventieadviseur.

 

Opfrissingswerken aan de brandweerkazerne

De brandweer van Dendermonde mag zich dit jaar aan wat opfrissingswerken aan de kazerne aan de Oude Vest verwachten. Enkele verbouwingen zijn dringend nodig. Zo moet er onder andere een slaap- en kleedruimte voor dames gecreëerd worden. Bovendien kan het sanitair wel een opknapbeurt gebruiken en moet de koer gefatsoeneerd worden. De werkplaats moet ook een dampafzuiging krijgen. De garage aan de achterzijde (kant Leopold II-laan) wordt eveneens uitgebreid. De stedelijke dienst Gebouwen maakt een dossier op, zodat de werken in 2010 uitgevoerd kunnen worden.
 
De brandweerkazerne bijpost Oudegem zal ook enkele opknapwerken ondergaan. Die post heeft geen rookafzuiging en ook de luchtverwarming is defect en versleten. De dienst Gebouwen zal dit probleem samen met de brandweer onderzoeken.
 

Gedenkmonumeten voor kindergraven

Het stadsbestuur van Dendermonde wil laten onderzoeken hoe en waar er een speciaal gedenkmonument kan worden opgericht als herinnering aan kindergraven.
 
Op de begraafplaatsen worden geregeld vervallen kindergraven verwijderd bij een opruiming of een herinrichting. De stad vindt dat er een herinnering aan die verdwenen kindergraven moet komen, aangepast aan de leefwereld van kinderen. De stadsdiensten bekijken binnenkort hoe dit monument kan worden gemaakt en op welke manier dit kan gefinancierd of gesponsord worden.
 

Mespelare krijgt nieuw uitzicht

Mespelare, de kleinste deelgemeente van Dendermonde, krijgt in 2011 een nieuw uitzicht. Er is namelijk een akkoord bereikt tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Dendermonde over de aansluiting van Mespelare op het waterzuiveringsnet.
 
Die aansluiting zou gaan via de Oude Baan in Oudegem, waardoor de wateroverlast daar wordt verholpen. Alleen de huizen vlakbij Ouburg vallen buiten dit project.
 
Het stadsbestuur zal deze werken aanwenden om de straten en het kerkplein te verfraaien. Verder wordt ook het gemeenschapshuis De Mespel aangepakt met beter sanitair en een nieuwe vloer. In samenspraak met het Feestcomité gebeurt dit begin 2010. De aanbesteding moet nog gebeuren.
 

Onderhoud van het huis Van Winckel

De aanpassingswerken aan het Huis Van Winckel lopen stilaan op hun einde.

Hierbij alvast een beknopte opsomming van de werken die uitgevoerd moesten worden :
 
- Maken van een opening in de tuinmuur
- Het afbreken van het dak en de binnenmuren van het witte bijgebouwtje
- Het aanpassen van enkele raamopeningen van het witte bijgebouwtje, om er deuropeningen van te maken
- Het verwijderen van wandtegels, pleisterwerk, binnenmuren, ramen en binnendeuren
- Het verwijderen van de volledige dakconstructie van het keukengebouw
- Het verwijderen van de stookolietank en allerlei leidingen in de vroegere garage
- Het bestrijden van de huiszwam
- Het ontvochtigen van het witte bijgebouw en het keukengebouw
- Het uitbreken van de binnenriolering (incl. de archeologische begeleiding)
- Het plaatsen van nieuwe binnenriolering
- Het maken van deuropeningen t.h.v. het theaterbalkon (nooduitgang 1) en het voorpodium (nooduitgang 2)
- Het keukengebouw voorzien van een nieuw schilddak
- De constructie van een stalen loopbrug op de bovenverdieping van het keukengebouw
- De constructie van een stalen trap binnenin het witte bijgebouw
- De constructie van een open corridor in gewapend beton, vlak naast de theaterzaal
- Het plaatsen van een glazen luifel langsheen de open corridor
- Het restaureren van het witte bijgebouw, het keukengebouw en de vroegere garage (vloeren, plafonds, pleisterwerk, schrijnwerk, verlichting, … )
- Het aanpassen van de verwarmingsinstallatie in de theaterzaal
- Het uitrusten van de bijgebouwen en omgeving met veiligheidsverlichting, brandblusmiddelen, brandalarm, evacuatiepictogrammen
 

Ik ben verheugd dat de werken de laatste tijd op kruissnelheid zaten. Er is al heel wat gebeurd, zowel binnen als buiten aan het pand. Een bijgebouwtje, tegen de theatermuur, werd gereconstrueerd en kreeg een nieuw dak. Er kwamen nieuwe ramen, volgens het oorspronkelijke model en ook het keukengebouw kreeg een nieuw dak. Van dit gebouw werd ook de gevel gerestaureerd en de zolderingen werden afgewerkt met gipsplaten. Het gebouw moest ook een behandeling tegen huiszwam ondergaan. Die is heel gevaarlijk en werkt verkrotting in de hand.
 
Ook de betonnen dienstgang werd gerealiseerd langs de theatermuur en ter hoogte van het podium en balkon van Belgica werden nooddeuren geplaatst. Hiervoor werd het pand destijds aangekocht. Voor extra nooduitgangen voor Belgica. In de toekomst krijgt ook het administratief personeel van Belgica hier meer plaats en komen er extra vergaderfaciliteiten. Ook de vestiaire en de kassa van het cultuurcentrum krijgen er onderdak.
 
Bovendien wordt de nieuwe voetgangersdoorgang voor de Dendermondse binnenstad een troef. Zo kunnen voetgangers die hun wagen parkeren aan de Hollandse Kazerne makkelijk naar de Grote Markt. De garagepoort naast het Huis van Winckel wordt hiervoor opengemaakt en de gevel aan de straat gerenoveerd.
 

Nieuwe parking aan kazerne wordt ook evenementenplein

De plannen om de grauwe parkeerruimte aan de vroegere Hollandse kazerne opnieuw in te richten, zijn klaar. In totaal komen er 144 parkeerplaatsen. De parking, voorzien van het nodige groen, krijgt ook een pleinfunctie. Zo kunnen er in de toekomst ook evenementen plaatsvinden midden in het stadscentrum van Dendermonde.
 
De belofte om de ruimte tussen de Hollandse kazerne, de achterkant van cultureel centrum Belgica en de naastliggende gebouwen van de rechtbank in te richten als parking, bestaat al sinds de heraanleg van de Grote Markt. Die werd verkeersvrij, en het stadsbestuur ging op zoek naar alternatieven om bezoekers van het stadscentrum voldoende parkeerruimte aan te bieden.
 
Een overeenkomst met de Regie Der Gebouwen, eigenaar van de kazerne en het omliggende terrein, bood soelaas. Het stadsbestuur kreeg de toestemming om het terrein te gebruiken als parking. De stad kocht ook het Huis Van Winckel naast de Belgica, om daar een voetgangersverbinding tussen de nieuwe parking en de Grote Markt te maken. Ondertussen zijn de plannen klaar.
 
De grauwe, grijze parking van nu moet een groene, aangename parkeerzone midden in het stadscentrum worden. Het wordt een harmonisch geheel dat perfect aansluit bij het historische gebouw van de kazerne. Bedoeling is dat het terrein in de toekomst ook kan dienen als evenementenplein middenin de stad.
 
De parking wordt aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Het nodige groen zal het terrein afzomen. In totaal zal er ruimte zijn voor 144 parkeerplaatsen. De nieuwe parking tussen de kazerne en Belgica zal plaats bieden aan 66 auto’s. Daarbovenop komen de 45 bestaande plaatsen aan de kant van de Noordlaan en 33 tussen de kazerne en het Heilige-Maagdcollege.
 
25 van de 144 parkeerplaatsen zijn tijdens de kantooruren voorbehouden voor het personeel van Justitie. Daarbuiten zijn ze ook te gebruiken door het gewone publiek.
 
119 plaatsen zijn constant beschikbaar. De restauratie aan Huis Van Winckel is volop bezig en er wordt al werk gemaakt van de voetgangersverbinding. De plannen zijn zo op elkaar afgestemd dat eens de nieuwe parking klaar is, bezoekers heel makkelijk naar het centrum van de stad kunnen op een veilige manier. De nieuwe parking zal 342.285 euro kosten.

Foto Hendrik De Rycke

 

Parking in de Mevrouw Courtmansstraat

In de Mevrouw Courtmansstraat komen 33 extra parkeerplaatsen. Dat moet het verlies aan parking op het dorpsplein, dat in de toekomst heraangelegd wordt, compenseren. De gemeenteraad besliste al in de zomer van 2006 dat er een parkeerstrook moest komen. De stad stelde een ontwerper aan en die is nu klaar met de plannen. Het kostenplaatje wordt geraamd op 101.583 euro. De nieuwe parking komt aan de pastorie en het parochiaal centrum.
 
We hadden graag nog meer plaatsen gepland, maar dat was onmogelijk: de bomen in het parkje ernaast mogen niet gerooid worden om plaats te maken voor parking.
 
De stad kon kiezen uit twee plannen, en we hebben voor het veiligste voorstel gekozen. In de plannen staat ook een verbindingsweg voor voetgangers tussen de nieuwe parking en de Hofstraat, vlak bij het dorpsplein.
 

Heraanleg Hof ten Rode in Baasrode

De heraanleg van de wijk Hof ten Rode in Baasrode heeft groen licht gekregen. De wijk wordt nu nog gekenmerkt door een doolhof van smalle straatjes. Er is bovendien weinig groen in de buurt, pleintjes zijn in de loop der jaren verloederd, wat een grijs uitzicht veroorzaakt. Voetpaden liggen er niet al te best bij en bewoners klagen over snelheidsduivels en wildparkeerders. De heraanleg van de weginfrastructuur in het Hof ten Rode moet daar verandering in brengen.
 
De straten Hof ten Rode, Zwarte Beekstraat en Theo Vermijlenstraat, die rond de wijk lopen, zullen zo ingericht worden dat bestuurders er niet sneller dan 50 km per uur kunnen rijden. Al de andere smallere straatjes midden in de wijk worden zone dertig. Dat zal het veel aangenamer maken in deze woonwijk.
 
Overal in de wijk komen afgebakende parkeerplaatsen. Nieuwe groenvoorzieningen verspreid over de hele buurt moeten de hele wijk fleuriger doen ogen. De Meirgatstraat wordt dan weer een groene laan doorheen de hele wijk. Aan het kruispunt van deze straat met Hof ten Rode komt een plein met groenbeplantingen en grote bomen en okerkleurige betonkeien. In het hele tracé van de Meirgatstraat worden bochten gecreëerd met groen pleintjes.
 
De drie toegangen van de wijk krijgen op die een poorteffect. Zo weten bestuurders dat ze een woonwijk inrijden en dus voorzichtiger moeten rijden. Om de lagere snelheid af te dwingen, komen er ook snelheidsremmers. Dat kunnen eenvoudige bochten zijn, maar ook asverschuivingen.
 
Bedoeling is dat de werken in het voorjaar van 2010 starten. Het project kost in totaal bijna vijf miljoen euro. Dankzij subsidies moet de stad hiervan ongeveer 1,3 miljoen betalen.
 

Een modern en professioneel begraafplaatsenbeheer uitbouwen

In de periode 2008-2012 zal concreet gewerkt worden aan de uitbouw van een modern en professioneel begraafplaatsenbeheer, dat beantwoordt aan de hedendaagse behoeften en tendensen inzake lijkbezorging.
 
Conform de Vlaamse regelgeving inzake lijkbezorging, voorziet de stad Dendermonde op iedere begraafplaats columbaria, een strooiweide, urnenvelden, gewone begraafperken en concessiegronden. Onze stadsdiensten dienen de nodige voorzieningen te treffen opdat de wil van de overledene of de nabestaanden inzake lijkbezorging kan uitgevoerd worden. In 2008 en 2009 worden tevens de mogelijkheden naar een moderner ogend columbariumtype onderzocht op uitzicht, kostprijs en inplanting op de begraafplaatsen. De vrijgemaakte percelen die voor nieuwe begravingen voorzien worden, dienen gezuiverd, gesaneerd te worden, teneinde deze herbegravingen mogelijk te maken op de wettelijk voorgeschreven diepte.
 
Zo voorziet de stad financiële middelen voor de uitbreiding van columbaria en de aanleg van extra urnenvelden. Om het huidig en toekomstig ruimtegebrek aan de pakken, is het belangrijk dat grafzerken systematisch worden geruimd of plaatsen in columbarium of urnenveld worden vrijgemaakt wanneer de voorziene duurtijd verstreken is. Dit vergt een globale aanpak per begraafplaats: het uitwerken van een identieke behandeling voor diegene die in dezelfde situatie verkeren, biedt een oplossing aan het ruimtegebrek op een verantwoorde wijze.
 
In 2007 werden reeds percelen op de begraaflaatsen van Appels en Baasrode gesaneerd. Tijdens dit jaar werd op debegraafplaats van Dendermonde een perceel van +/- 1.500 m² ontruimd van grafzerken. Om opnieuw te kunnen begraven op de wettelijk voorgeschreven diepte en de plaatsing van kelders mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat deze bodem gesaneerd worden in 2008. De menselijke resten worden verzameld in een daartoe aangewezen knekelput.

De noodzaak aan saneringswerken dient voor de komende jaren permanent opgevolgd te worden.
 
Om een beter beheer of inzicht te verwerven op beschikbare ruimte op de begraafplaatsen en de concrete invulling ervan naar de komende jaren toe, is het absoluut noodzakelijk dat de bestaande toestand wordt opgemeten.

In de periode 2008-2010 worden de opmetingen van de begraafplaatsen van Dendermonde, Sint-Gillis, Grembergen, Baasrode en Briel gepland door de eigen landmeter. Andere begraafplaatsen werden reeds opgemeten.
 
Deze opmetingen dienen als basis voor de creatie van digitale kaarten in het GIS-systeem, welke zullen gelinkt worden aan de administratieve gegevens. De koppeling van de administratieve gegevens aan de graven in het GIS-pakket zal gebeuren in de periode 2008 tot 2011.
 
Bij de creatie van dergelijke toekomstplannen dient men niet alleen rekening te houden met voldoende ruimte om alle hedendaagse vormen van begraven toe te laten, maar dient men tevens oog te hebben voor efficiënte groenaanplanting. Deze toekomstplannen bepalen het ruimtelijk beleid op de begraafplaatsen. Zowel voor de plaatsaanduiding van nieuwe begravingen als voor inplanting van nieuw groen, zijn deze plannen bepalend.

 

Informatieborden aan de begraafplaatsen

Het stadsbestuur zal informatieborden voor affichering, bestand tegen weersomstandigheden, worden aan de ingang van iedere begraafplaats gezet. Momenteel ontbreken degelijke informatieborden (glazen kasten) aan de toegangen van onze 9 begraafplaatsen. In 2008 wordt aan deze nood voldaan. Deze borden worden gebruikt om allerhande nuttige informatie naar de bezoekers mee te geven: o.m. openingstijden, reglementering, vervallen concessies of op te ruimen percelen.

 

Werken aan het station te Schoonaarde

De stationsomgeving van Schoonaarde ligt er al jaren slecht bij, zowel het gekasseide deel als de parking in freesasfalt. Het gekasseide deel is als monument beschermd en werd destijds na de aanleg overgedragen aan de stad om in te staan voor het onderhoud. De parking in freesasfalt wordt beheerd door de NMBS-holding.
 
In het verleden zijn er reeds verschillende stappen gezet om tot een oplossing te komen voor de herwaardering van deze omgeving. Nu is er eindelijk een doorbraak.
 
De stad gaat samen met de NMBS-Holding een samenwerkingsovereenkomst afsluiten over de heraanleg van de stationsomgeving van Schoonaarde. Hierbij wordt het stadsbestuur aangeduid als hoofdopdrachtgever van het project.
 
De stad staat in voor de opbraak van het huidige gekasseide stationsplein en de toegangsweg vanaf de Steenweg naar Wetteren en voor de vernieuwing van de riolering op deze plaats. Er wordt tevens gezorgd voor de vernieuwing van de openbare verlichting van de gehele zone.
 
De NMBS-Holding voert de resterende opbraakwerken uit van het huidige stationsplein en van de parking in freesasfalt en legt een nieuwe riolering aan onder deze parking. Ook de aanleg van de parkeerplaatsen, het stationsplein zelf, de voetpaden rond het stationsgebouw en de verharding ter hoogte van de fietsenstallingen worden door de Holding gerealiseerd.
 
Er wordt bij de heraanleg een pendelparking voor 70 wagens voorzien.
 
Parallel met deze studie zal de NMBS-Holding de mogelijkheid laten onderzoeken om de bestaande fietsenstalling te vernieuwen en uit te breiden. Dit houdt in dat de bestaande fietsenstalling afgebroken wordt en dat er nieuwe fietsenrekken worden voorzien. Aan de voorzijde is er dan plaats voor 100 fietsen en 5 bromfietsen, aan de achterzijde voor 60 fietsen en 3 bromfietsen. Een overkapping met verlichting moet zorgen voor de nodige veiligheid.
 
Binnenkort wordt het bestek tot aanstelling van de ontwerper en de veiligheidscoördinator geagendeerd op de gemeenteraad.
 
Bekijk hier het filmpje op TV OOST.
 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter