14 december 2016

Invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in België

 

Mijn wetsvoorstel wil de officiële tijd in België aanpassen aan de actuele stand van de wetenschap.  De lacune in de huidige wetgeving zou kunnen zorgen voor juridische onzekerheid bij elektronische transacties of aankopen van producten waarvan de prijs varieert met de tijd.

Formeel is de tijd in België nog steeds gebaseerd op de zonnestand. De wettelijke tijd is sinds de wet van 29 april 1892 in heel België dezelfde en gedefinieerd als “het uur van den middelbaren tijd van Greenwich”. Tot 1892 gebruikte men in België een plaatselijke tijd, meestal die van een grote stad in de buurt. Intussen geven atoomklokken in de praktijk de precieze tijd aan, en kijkt men niet meer naar Greenwich (Londen) en de zonnestand aldaar. Een wereldwijd netwerk van 300 atoomklokken wordt gebruikt om uiterst precies de tijd te berekenen. Vijf van deze atoomklokken staan bij de Koninklijke Sterrewacht. UTC (Universal Time Coordinated) is de basis voor alle officiële tijden over heel de wereld. UTC is gebaseerd op een netwerk van atoomklokken en niet meer zoals vroeger op de zonnestand te Greenwich (UK).

De definitie van een uur en seconde werd in 1972 op internationaal niveau aangepast. De aanpassing op internationaal niveau in 1972 heeft tot op heden nog niet geleid tot aanpassingen in de Belgische wet.

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter