7 juli 2017

Hoog tijd voor energiepact

 

Het is schrikken als wij hartje zomer in de kranten lezen dat er deze winter mogelijk weer energieschaarste zal zijn. Ook in de winter van 2014-2015 vreesden wij voor een black-out en de activering van onze afschakelplannen. Een black-out zou niet alleen een nationale blamage zijn, één uur stroomuitval tijdens een werkdag betekent ook een verlies van maar liefst 120 miljoen euro. Dat moeten wij absoluut vermijden. Gewezen staatssecretaris Wathelet bedacht daarom in 2014 de strategische reserve, met inactieve gascentrales die kunnen worden geactiveerd bij een dreigende schaarste. Dit werd toen echter niet voorgelegd aan Europa voor een toetsing op staatssteun. Dat onderzoek loopt nu wel, maar intussen mogen we geen contracten afsluiten met die gascentrales. Ik ondervroeg minister Marghem hierover tijdens de plenaire zitting. Welke alternatieven onderzoekt de minister? Hoe staat het met het onderzoek van de Europese Commissie? Wat moeten wij doen als zij beslist dat een strategische reserve geen optie is wegens staatssteun? Wat is de impact hiervan op onze bevoorradingszekerheid ?

De minister erkende dat deze vragen belangrijk zijn: de middelen voor komende winter moeten immers ruim vooraf worden uitgetrokken. We herinneren ons allemaal nog dat we in de winter 2014-2015 vreesden voor een afschakeling. “Sindsdien hebben we niet enkel het mechanisme van de strategische reserve aangewend, maar hebben we ook het afschakelplan grondig herzien. We zijn de interconnecties blijven ontwikkelen en we hebben de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 verlengd om de elektriciteitsvoorziening te verzekeren. Wat er hier aan de hand is, is dat het door de vorige regering uitgedachte mechanisme van de strategische reserve niet bij de Europese Commissie werd genotificeerd. Die kon dan ook niet nagaan of dat mechanisme al dan niet een vorm van staatssteun is die de Europese mededingingsregels schendt. Elia en mijn administratie stelden dat er een capaciteit van 900 megawatt nodig is voor de komende winter. Sinds 18 april hebben we de offertes ontvangen en de CREG gaat nu na of de voorgestelde prijzen correct zijn. Wanneer ik het advies van de CREG ontvangen heb, zal ik een afweging moeten maken van de geschatte behoeften voor de winter enerzijds en de eisen van de Europese Commissie anderzijds. Ik zal dat zo laat mogelijk doen. We kunnen in de besprekingen met de Europese Commissie juridische middelen doen gelden om aan te tonen dat er geen sprake is van staatssteun of dat deze geen inbreuk vormt op de mededingingsregels en dat men ons in het verleden had moeten verbieden om er gebruik van te maken aangezien dit mechanisme al langer bestaat. 

In naam van de loyaliteit tussen de lidstaten mogen we de situatie in de buurlanden niet verstoren. Problemen met onze energievoorziening zouden echter gevolgen hebben voor onze buren. We vullen onze middelen om de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren, aan met de teksten over de opslag en het beheer van de vraag die we vandaag zullen aannemen. Die maatregelen kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd via het uitwisselingsplatform. In oktober zullen we weten waar we aan toe zijn in de besprekingen over een potentiële staatssteun in het kader van de strategische reserve.”

Als het systeem van de strategische reserve al eerder aan de Europese Commissie was voorgelegd, zou er nu geen onzekerheid zijn. Ik hoop dat de minister dit dossier zo snel mogelijk voorbereidt en dat zij alle mogelijke alternatieven onderzoekt, zoals het afsluiten van contracten met een opschortende clausule. We moeten te allen prijze vermijden dat we onze afschakelplannen van onder het stof moeten halen. De bevoorradingszekerheid blijft de achilleshiel van ons energiebeleid. Niet voor niets pleiten wij al sinds 2014 voor een energiepact. Ik hoop dat het er tegen eind 2017 eindelijk zal zijn.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter