12 december 2017

Hét momentum voor een breed gedragen energiepact is NU!

 

CD&V is tevreden dat er eindelijk een ontwerp energievisie is van de 4 energieministers. “Deze visie komt in grote lijnen overeen met onze energievisie, onder meer wat betreft de samenstelling energiemix, financiering klimaat- en mobiliteit, participatie, energienorm voor bedrijven en gezinnen”, zeggen Leen Dierick en Robrecht Bothuyne, energiespecialisten van CD&V.

“Wij kunnen ons terugvinden in de uitgangspunten van deze visie. Voor CD&V is het dan ook positief en belangrijk dat deze visie ruimer gaat dan alleen maar de discussie over de energiemix”, klinkt het bij de parlementsleden. Deze visie moet nu verder besproken worden in de verschillende regeringen.

“CD&V wil dat er nu snel geschakeld wordt binnen de verschillende regeringen zodat deze visie wordt uitgewerkt tot een goed becijferd plan o.a. m.b.t. energiebesparing, productiecapaciteit en financiering van dit alles. We rekenen hiervoor op de energieministers om de nodige wetenschappelijke onderbouwing te voorzien en om een duidelijk beeld van de kosten-baten te kennen”, benadrukken Bothuyne en Dierick. Daarna moet dit verder onderhandeld worden met de stakeholders en de verschillende parlementen om zo te komen tot een echt energiepact.

CD&V stelt bovendien met tevredenheid vast dat er zowel binnen de meerderheid als bij de oppositie positief wordt gereageerd op de visie van de ministers en dat er velen zich scharen achter de uitgangspunten. “Dit is een opportuniteit die we moeten grijpen om een breed gedragen energiepact af te sluiten en om duidelijkheid te geven aan de investeerders en dit over de legislaturen heen”, aldus de CD&V’ers.

“Wat de energiemix betreft, is het duidelijk dat er gascentrales moeten bijgebouwd worden. Hiervoor moet een ondersteuningsmechanisme worden uitgewerkt. Er is geen tijd te verliezen, de gesprekken hierover moeten zo snel mogelijk opgestart worden met de Europese Commissie”, zegt Leen Dierick.  “Nieuw te bouwen gascentrales zullen ook nodig zijn om de productie van vervuilende steen-en bruinkoolcentrales te vervangen", bevestigt Ivo Belet.

"Dat betekent ook binnen het ETS systeem (EU-emissiehandelssysteem) extra CO2-reducties." Uit alle bevragingen blijkt dat er een ruim draagvlak is voor een hernieuwbaar energiesysteem waarbij energiebesparing en hernieuwbare energie de basisingrediënten zijn”, zegt Robrecht Bothuyne. “De gascentrales zijn het sluitstuk van de energiemix van de toekomst”, besluiten de parlementsleden.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter