3 juli 2017

Grote stijging van aantal registraties op bel-me-niet-meer

 

Sinds 1 juli 2015 is er voor álle telefoonabonnees één centraal registratiepunt om telefoontjes met ongewenste reclame te weren: "www.bel-me-niet-meer.be". En dat bleek erg in trek: de website bleek een groot succes. Bedrijven die de mensen toch blijven lastigvallen, krijgen eerst een vermaning. Blijven ze telefoneren, dan riskeren ze een boete tot 60.000 euro. Tot mei 2017 registreerden zich reeds 1.172.967 personen, waarvan 655.026 vaste nummers en 517.941 gsm-nummers. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2013, het jaar van de invoering van deze website. Toen registreerden zich 279.219 personen. Ook het aantal klachten over de niet-naleving van deze lijst steeg exponentieel: van 1.209 in 2013 naar 3.698 tot mei 2017, wat een verdrievoudiging betekent.

Het groot aantal nummers op de lijst en de voortdurende toename ervan bewijzen dat er bij de consument een behoefte bestaat en dat de lijst ruim bekend is.  

Ik ben zeer tevreden dat de FOD een folder met uitleg over de verplichting om de lijst te raadplegen per mail heeft verstuurd aan 2.000 bedrijven, en dat dit initiatief zal worden herhaald.

  

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter