3 februari 2017

Fraudeurs opsporen bij financiële instellingen

 

Er werd in het verleden vastgesteld dat er personen zijn die zich herhaaldelijk onder valse identiteit melden bij een financiële instelling. Een aantal banken zou met het idee spelen om een foto, een signalement van verdachte personen binnen een bedrijfstak of een andere vorm van persoonsgegevens onderling te willen uitwisselen, maar zij vrezen de schending van de privacywetgeving.

Ik peilde daarom bij staatssecretaris De Backer naar de mogelijke opties. Staatssecretaris De Backer is niet happig dat banken onderling namen van fraudeurs uitwisselen, zeker niet zonder wetswijziging. Dergelijke zwarte lijsten werden bovendien vaak negatief gepercipieerd in de media of bij de betrokken consumenten maar de laatste jaren is de discussie rond “zwarte lijsten” wat meer naar de achtergrond verschoven.

De Privacycommissie maakt zich zorgen over de opkomst van meer complexe geautomatiseerde verwerkingen van risicobeheer, namelijk door nieuwe technologieën die werken met “profielen”, “correlaties” en “antifraudealgoritmes”, al dan niet in het kader van projecten die men doorgaans benoemd met algemene termen zoals “big data” en/of “datamining”. In het buitenland zijn over dergelijke bigdata- of dataminingprojecten kritische rapporten verschenen. Maar ook onze Privacycommissie onderzoekt die nieuwe vormen van fraudebestrijding. In de loop van dit jaar zal ze een big- datarapport over de praktijken uitbrengen. Bedrijven zullen daarin concrete aanbevelingen vinden over wat mag en wat niet.

Ik volg deze problematiek verder van nabij op.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter