30 maart 2018

Federale energiestrategie sluit nauw aan bij CD&V-energievisie

 

Ik ben tevreden dat het energiepact wordt goedgekeurd en dat bijgevolg de kernuitstap in 2025 wordt bevestigd. Voor ons waren de uitgangspunten betaalbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, zekerheid en deze zien we nu ook verankerd in de federale energiestrategie. Deze federale energiestrategie wordt uitgewerkt mét duidelijke timing. Er is immers geen tijd meer te verliezen.

Het energiepact was hét belangrijkste project in het energiehoofdstuk van het federale regeerakkoord, en dit wordt nu uitgevoerd. Bovendien heeft de Federale Regering ook een federale energiestrategie uitgewerkt mét duidelijke timing.

15 jaar na de stemming van de kernuitstapwet ligt er nu eindelijk een geloofwaardig plan op tafel om te realiseren tegen 2025. Duidelijke afspraken en een duidelijke timing is nodig om de kernuitstap te realiseren. Vanuit CD&V hadden we zelf al langer een eigen energievisie uitgewerkt. We zijn zeer tevreden dat vele elementen hiervan overgenomen zijn in de federale energiestrategie.  

Zo pleitten wij al eerder voor een nieuw capactiteitsvergoedingsmechanisme om nieuwe capaciteit aan te trekken. We zijn tevreden dat de regering hiervan werk maakt en binnenkort met een wetgevend kader komt en de onderhandelingen met de Europese Commissie opstart.

Meten is weten. Net zoals opgenomen in het regeerakkoord komt er een degelijk monitoringmechanisme in de elektriciteitswet. Een comité, samengesteld met overheden, werkgevers en industrie, zal instaan voor de monitoring van prijzen en tarieven, impact  op het klimaat, bevoorradingszekerheid en veiligheid.

Het betrekken van diverse stakeholders hierbij, was een belangrijke vereiste vanuit CD&V. Het is een goede zaak dat hier ook de werkgevers en de industrie bij betrokken worden. Dat laat toe om regelmatig terug te koppelen naar het parlement en hierover te debatteren. De wettelijke  verankering van een monitoring- en correctiemechanisme geeft het slag- en daadkracht. Het zorgt ervoor dat het geen lege doos wordt.

Naast bevoorradinsgzekerheid is ook de betaalbaarheid voor CD&V cruciaal. Om de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen te beschermen, wordt er werk gemaakt van de invoering van een energienorm. Ook hierover zal er nog wetgevend werk worden verzet. « De energienorm werd het eerst genoemd in 2014 in ons partijprogramma, het is een goede zaak dat dit ook wettelijk wordt verankerd. 

Tenslotte toont de regering ook ambitie om de off-shore windenergie verder te ontwikkelen. Nieuwe zones voor windmolenparken in de Noordzee zullen worden afgebakend. Een nieuwe aanbestedingsprocedure zal ertoe bijdragen dat de steun en de impact op de elektriciteitsfactuur zo beperkt mogelijk worden gehouden. « We moeten blijven inzetten op hernieuwbare energie, en dat op een kostenefficiente manier. De technologie staat niet stil en de markt verandert zeer snel, daar moeten we op inspelen met een nieuwe aanbestedingsprocedure. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter