23 mei 2018

Elektronische facturatie door de overheid

 

Europa streeft ernaar dat aanbestedende overheidsinstanties elektronische facturen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering. Uit het antwoord van de minister blijkt dat de FOD’s en POD’s die werken met het Fedcom systeem voldoen aan deze norm. De FOD Justitie zal het Fedcom systeem maar ten vroegste vanaf 01/01/2019 in gebruik nemen. De FOD Justitie voldoet bijgevolg nog niet aan deze norm.

De federale instellingen voldoen nog niet aan deze Europese norm.

 De meeste federale instellingen ontvangen elektronische facturen. Het gebruikte format (CEN BII/PEPPOL BISv2) is een voorloper van de Europese norm, maar simpeler. De federale instellingen kunnen geen elektronische facturen verwerken. Daarom ontvangt Mercurius die facturen in hun plaats, zet ze om in pdf en stuurt ze per e-mail naar het door de instelling opgegeven dienstadres.

 

Hier volgt een overzicht van het aantal verwerkte facturen binnen de diensten van het algemeen bestuur:

  

 

Status

geboekt

   

FOD

# facturen

   

FOD Financiën

4080

FedPol

2469

FOD Binnenlandse Zaken

498

FOD Werkgelegenheid

212

FOD Economie

180

FOD Kanselarij

99

FOD BOSA

68

FOD Mobiliteit en Vervoer

62

FOD Volksgezondheid

17

Totaal

7685

 

 

 

En een overzicht van het aantal ontvangen elektronische facturen via Mercurius en Fedcom

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

# facturen geboekt.

57

117

323

7685

1256

9438

 

 

 

Onderstaande statistiek geeft een overzicht van het aantal facturen dat in 2017 in het Fedcom systeem geboekt is van leveranciers die in aanmerking zouden komen voor e Invoicing.

 

 

 

FOD/POD

# geboekte facturen 2017

FOD Justitie

83 548

Defensie

51 733

FedPol

33 535

FOD Financiën

32 123

FOD Binnenlandse Zaken

25 906

FOD Buitenlandse Zaken

8 926

FOD Volksgezondheid

8 596

FOD Economie

8 010

FOD Mobiliteit en Vervoer

5 456

Kanselarij

3 895

FOD BOSA

3 874

FOD Werkgelegenheid

3 367

FOD Sociale Zekerheid

3 129

POD BELSPO

856

POD Maatschappelijke Integratie

644

IPC: internationaal perscentrum

419

Mededingingsautoriteit

172

Totaal

274 189

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter