23 juni 2018

Eerste ontwerpschetsen voor het masterplan Huis Van Winckel in opmaak

 
Samen met het huidige hoofdgebouw van CC Belgica moet Huis Van Winckel een nieuwe polyvalente en karakteristieke cultuursite worden in het hart van de stad, waar ook mensen kunnen werken en vergaderen binnen een aangenaam kader.

Beschermd monument

Het Huis Van Winckel aan de Kerkstraat werd in 1924 opgetrokken naar een ontwerp van de Lokerse architect Hubert De Maen. De herenwoning werd in 2003 opgenomen als beschermd monument. Het stadsbestuur wierf dat jaar de woning aan omdat het een meerwaarde betekende voor het aanpalende Cultuurcentrum Belgica en als wandelweg naar de achterliggende Infanteriekazerne.

Tot nu toe deed het Huis Van Winckel vooral dienst als tentoonstellingsruimte en vonden er kleine producties plaats. De site biedt met de tuin een oase van rust en ontmoeting, maar het gebouw heeft veel meer potentieel. Om het ten volle te kunnen benutten, moet een totaalrenovatie plaatsvinden. 

Beheersplan

In het kader van deze totaalrenovatie en de te bekomen premies van Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd er de laatste weken hard gewerkt aan een beheersplan door ir. arch. Julie De Mol van het architectenbureau ARCH&TECO en dit in nauw overleg met de brandweer, Onroerend Erfgoed en het stadsbestuur. Het beheersplan is verplicht om aanspraak te kunnen maken op de erfgoedpremie, die 80 % van de restauratiekosten zal dragen.

Masterplan

Ook de eerste voorontwerpen voor het masterplan krijgen vorm. Bij een beheersplan met masterplan wordt er nagedacht over de ambities op langere termijn en worden alle werkzaamheden die nodig zijn, opgenomen in het dossier. De voorontwerpen van het masterplan werden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van CC Belgica en werden positief onthaald. Wij ontvangen hun adviezen voor 3 juli 2018. In juli en augustus wordt er verder gewerkt aan de masterplannen en rekening gehouden met ontvangen opmerkingen en adviezen. 

Programma van eisen

Het project heeft tot doel om de publiekslokalen te centraliseren. Daarnaast moet een onthaal worden ondergebracht ter hoogte van de straatzijde. Binnen het project wordt onderzocht of ook verschillende multifunctionele lokalen voor o.a. vergaderingen, repetitieruimtes voor de academie, lezingen … een plaats kunnen vinden. Ook kleinere lokalen zoals sanitaire ruimtes, vestiaire, documentatieruimte, keukenfaciliteiten en personeelsrefter … moeten een locatie krijgen. Het project zal gerealiseerd worden met de nodige aandacht en respect voor het beschermd monument en de artistieke en historische waarde van de voormalige herenwoning, tuin en tuinpaviljoen. Een interne link tussen Huis Van Winckel en CC Belgica is een must.

Eerste schetsontwerpen

De eerste schetsontwerpen van het masterplan zijn klaar en volgende voorstellen worden gedaan:

  • De verbruikersruimte van CC Belgica wordt volledig gelokaliseerd in Huis Van Winckel. Een aaneenschakeling van doorlopende ruimtes van de voorgevel tot de tuinzijde zorgen voor een mooie openheid en een relatie met de tuin.
  • Door de verplaatsing van de verbruikersruimte ontstaat in de bestaande gebouwen van CC Belgica de opportuniteit om het onthaal open te trekken en in te plannen aan de straatzijde, waardoor het een grotere zichtbaarheid krijgt voor de bezoekers.
  • Op de verdiepingen is er aandacht voor de herverdeling van de verschillende functies die momenteel zijn opgenomen in CC Belgica, kantoorruimtes en vergaderzalen wisselen elkaar af. In de prachtige authentieke kamers van Huis Van Winckel worden vergaderruimtes voorzien die door externen kunnen gehuurd worden en daardoor ook kunnen genieten van het moois dat Dendermonde te bieden heeft.
  • De link tussen beide gebouwen wordt gecreëerd door openingen te maken op verschillende niveaus en een vloeiende circulatie tussen de 2 gebouwen.
  • Via de koetsdoorgang van Huis Van Winckel en door de tuin ontstaat een verbinding tussen de Kerkstraat en de Infanteriekazerne. De tuin wordt opnieuw aangekleed zodat het in de zomer binnen Dendermonde een unieke plaats wordt van ontmoetings-en cultuurbeleving.

Budget

Het stadsbestuur trekt 1.400.000 euro (incl. btw en subsidie) uit om deze restauratie- en inrichtingswerken uit te voeren.

Timing

Het doel is om het volledige beheersplan eind september in te dienen bij Onroerend Erfgoed om zo de premie in oktober 2018 te kunnen aanvragen en een goedkeuring tegen eind 2018 te ontvangen. We vragen om dit dossier prioritair te behandelen omdat enkele dringende werken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde niet in het gedrang brengen.

De start van de werken worden ingepland vanaf het moment dat de premies worden toegekend. Er is momenteel geen zicht op de termijn voor deze toekenning door Onroerend Erfgoed.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter