6 februari 2017

Dominante positie in de hotelsector

 

De hotelsector in ons land is vaak aangewezen op tussenpersonen voor het verhuren van hotelkamers. De Minister maakte zich in juni vorig jaar zorgen over de dominante positie van online reserveringscentrales in het bijzonder Booking.com. Zij leggen namelijk zware contractuele clausules op bijvoorbeeld de zogenaamde pariteitsclausule die voorziet in een verbod om via een ander kanaal bv. hun eigen website een prijs aan te bieden die lager is dan de prijs die wordt aangeboden via Booking.com. De Franse, Italiaanse en Zweedse mededingingsautoriteiten hebben in het licht van deze dominante positie in nauw overleg met de Europese Commissie samengewerkt en enkele concrete engagementen verkregen. Wel behouden zij de strikte pariteit tussen de prijzen en de reserveringsvoorwaarden. Hiermee wordt volgens Booking. com gegarandeerd dat de hotels dezelfde tarieven en voorwaarden aanbieden op Booking.com als op hun eigen website.

Uit het antwoord van de Minister op mijn schriftelijke vraag blijkt dat in Frankrijk net zoals in Duitsland de hotelhouders wel vrij zijn om voordeligere tarieven en voorwaarden aan te bieden dan diegene die worden aangeboden via de onlinereserveringscentrales. Dit is nog steeds niet mogelijk in ons land. Ook de onderhandelingen van alle hotelfederaties met Booking.com hebben niet uitgemond in voordelen die vergelijkbaar zijn met de voordelen die de Franse en Duitse hotelhouders al genieten.

Ik diende dan ook een nieuwe vraag in om bij de Minister te horen wanneer hij een overleg heeft gehad met de hotelsector en Booking.com om deze problematiek te bespreken, en wat het resultaat van deze besprekingen is.

De Minister verklaarde dat indien onderhandelingen niet mogelijk maken om dezelfde voorwaarden te bekomen zoals in Frankrijk, hij ter beschikking blijft om de Belgische mededingingsautoriteit te vragen een onderzoek in te stellen. Ik dring er dan ook op aan dat minister Borsus de onderhandelingen zeer nauw opvolgt, en dringend zou overleggen met minister Peeters  om te kijken hoe de problemen kunnen worden aangepakt waarmee de hotelhouders worden geconfronteerd in hun contractuele relatie met Booking.com en, algemener, in hun relatie met alle “online travel agencies”. In mijn ogen moet de piste van een wetswijziging overwogen worden, zoals die van het beroep op de mededingingsautoriteit.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter