24 mei 2018

Controle van weegtoestellen in slachthuizen

 

Naar aanleiding van de vleesfraude bij Veviba werkte het Agrofront een maatregelenpakket uit om de rundveebedrijven te ondersteunen. Ze stellen onder meer voor om de frequentie van de ijking van weegtoestellen in slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven op te drijven. Het wantrouwen van het Agrofront blijkt niet ongegrond te zijn. “In 2015, 2016 en 2017 werden er gerichte controles georganiseerd. Bij in totaal 859 controles werden 19 weeginstrumenten afgekeurd en kregen 69 weeginstrumenten een waarschuwing omwille van kleine technische mankementen”, antwoordde federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters op mijn parlementaire vraag.

Het wantrouwen van het Agrofront blijkt dus niet ongegrond te zijn. Minister Peeters wijst er verder op dat de ijkingen nu al niet meer uitgevoerd worden door de FOD Economie, maar door private keurinstellingen. Een mededeling die ik toejuich. Verder laat de minister onderzoeken of de wettelijk verplichte vierjaarlijkse herijking van de weeginstrumenten kan vervangen worden door een tweejaarlijkse controle, zoals het Agrofront waarin Boerenbond, ABS en het Waalse FWA vertegenwoordigd zijn, voorstelt.

Over controles bij Veviba zelf, kan de minister het volgende kwijt: “Wat de economische overtreding door Veviba betreft, de weeginstrumenten bij Veviba zijn doorgaans in orde. In het kader van de bevoegdheden van de FOD Economie werden er in 2017 bij Veviba 15 weeginstrumenten gecontroleerd waarvan er één niet in orde was. De meetfout lag buiten de toegelaten toleranties. De fout was te wijten aan normale drift en niet aan manipulatie of fraude. Het toestel werd uiteraard wel afgekeurd.”

Lees hier het artikel in Vilt.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter