7 april 2017

Consument wordt onvoldoende geïnformeerd over allergenen

 

Sinds december 2014 zijn aanbieders van onverpakte voeding verplicht om de aanwezigheid van allergenen (gluten, pinda's, schaaldieren, enz.) te melden aan hun klanten. Bij een controle moet kunnen aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie hetzij schriftelijk beschikbaar is voor de consument op de plaats van de verkoop, ofwel onmiddellijk ter plaatse mondeling aan de consument kan meegedeeld worden. Ook het personeel moet hiervan dus voldoende op de hoogte zijn. De eerste controles met betrekking tot de correcte overdracht van allergeneninformatie voor onverpakte voeding zijn gestart in 2015. Er werden de voorbije twee jaar meer  dan 50.000 controles uitgevoerd. Uit de uitgevoerde controles blijkt dat de consument onvoldoende geïnformeerd wordt. In Vlaanderen bleek 86 % van de pitazaken, 78 % van de frituristen en 73 % van de restaurants niet in orde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren volgde amper 6% van de pitazaken wel de regelgeving.

Bij het opleggen van pv’s en waarschuwingen wordt het geheel van vaststellingen in rekening gebracht. Elke ongunstige controle die geleid heeft tot een maatregel wordt gevolgd door een hercontrole binnen een termijn afgestemd op de vastgestelde inbreuken. Tijdens deze hercontrole wordt nagegaan of het geheel van vastgestelde inbreuken werd gecorrigeerd.  Omdat de reglementering relatief nieuw is leiden vastgestelde niet-conformiteit m.b.t. allergeneninformatie niet tot een PV of waarschuwing. De aanbieders van onverpakte voeding moesten de kans krijgen om zich aan te passen aan deze nieuwe regelgeving.Vorig jaar waren er relatief weinig klachten van consumenten over het ontbreken van allergeneninformatie m.b.t niet-voorverpakte producten. 18 daarvan hadden betrekking op operatoren in de horeca, 6 op operatoren in de distributie en 1 op een grootkeuken. 15 klachten bleken gegrond. Wanneer alle betrokken operatoren een eerste controle hierop gehad hebben, en van deze  reglementering op de hoogte  zijn, zullen de maatregelen worden verstrengd om hen verder aan te sporen de nodige initiatieven te nemen om zich in orde te stellen. In overleg met de betrokken sectoren zal besproken worden welke acties er nog kunnen genomen worden om de operatoren beter te sensibiliseren, bijvoorbeeld door dit thema op te nemen in specifieke opleidingen.

Lees hier ook het artikel in De Tijd: http://www.tijd.be/nieuws/archief/9-op-10-pitazaken-ongeschikt-voor-mens... dierick

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter