21 april 2017

CD&V zet in op een leefbare dagbladhandel

 

De resolutie die door mijn collega CD&V-Kamerlid Griet Smaers en mezelf werd ingediend ter ondersteuning van de dagbladhandel, werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer. Wij vragen aan de federale regering onder meer om het overleg tussen de verschillende actoren, namelijk dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs, actief te ondersteunen zodat de daartoe opgerichte Commissie Onafhankelijke Dagbladhandel naast een overlegplatform ook een meer resultaatgerichte commissie wordt waarin de partners duidelijke engagementen opnemen.

Uit een analyse uitgevoerd door de FOD Economie blijkt de kwetsbaarheid van de hele sector van de geschreven pers: ze kampen met teruglopende verkoop, hoge werklast, de dagprestaties zijn van lange duur, er zijn geringe winstmarges en er is toenemende concurrentie. Onder meer nieuwe tendensen en evoluties in de media zetten de sector van de dagbladhandel op de helling. De sector van de gedrukte media staat onder druk van de digitalisering en van de online kranten.

Wij vragen via deze resolutie dat de regering onderzoekt hoe een level playing field kan worden gecreëerd voor de bezorging van kranten en tijdschriften via de verschillende kanalen. Kranten die thuis worden bezorgd genieten een aanzienlijke subsidie. Kranten die daarentegen in de dagbladhandel worden verkocht maken geen aanspraak op zo’n subsidie. Daarom vragen wij meer transparantie van deze federale steun aan de pers en een evaluatie om te onderzoeken hoe deze steun meer mediumneutraal en toekomstgericht kan worden georganiseerd. Ook moet de Nationale Loterij aandacht hebben voor de dagbladhandelaars telkens hun situatie negatief beïnvloed zou kunnen worden, bijvoorbeeld via de marges op de verkoop van loterijproducten.

Bovendien is er een quasi monopolie voor distributie van kranten van de uitgevers naar dagbladhandelaars. Door de overname van AMP door BPost moet de regering er blijven op toezien dat die quasi-monopoliepositie in de distributie geen aanleiding zal geven tot machtsmisbruik ten aanzien van de dagbladhandels. De Belgische mededingingsautoriteit kan hier een belangrijke rol in spelen.

Krantenwinkels hebben in ons economische en sociaal weefsel een waardevolle rol. Ze zorgen voor een gezonde mix van opinies, een divers aanbod van kranten en tijdschriften (pluralisme van de pers). Bovendien zorgen ze voor samenhang in een wijk en hebben ze een ontmoetingsfunctie, samen met bijv. kleine dorpscafés, bakkers, ... CD&V wil de dagbladhandelaars daarom blijven ondersteunen.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter