10 maart 2018

CD&V heeft 6 locaties voor gascentrales

 

Het is gewoon niet haalbaar om voldoende gascentrales te bouwen tegen het moment dat de laatste kerncentrale sluit. Die stelling vormt de kern van het verzet van de N-VA tegen de kernuitstap, samen met de vrees voor hogere elektriciteitsprijzen. Maar mijn collega Robrecht Bothuyne en ik spreken dat ronduit tegen, met voorbeelden in de hand. Wij kunnen zes plaatsen opsommen waar nu al een gascentrale staat die tegen 2025 vervangen of gemoderniseerd kan worden. Twee van de zes zijn nu al gesloten. Ze worden alleen nog achter de hand gehouden voor noodgevallen - de zogenaamde strategische reserve.

Daarnaast zien wij oog mogelijkheden op terreinen in de Antwerpse haven, waar nog plaats is voor een bijkomende gascentrale, en kan volgens ons ook de grote gascentrale van het Nederlandse Maasbracht worden ingeschakeld.

Het zou dus geen enkel probleem mogen zijn om in de noodzakelijke productiecapaciteit te voorzien. Deze sites hebben bovendien het voordeel dat ze al vlak bij het gas- en hoogspanningsnetwerk liggen en over de nodige vergunningen beschikken. 

Volgens ons zijn er nog alternatieven genoeg, ook in Wallonië. Maar het moet nu wel vooruitgaan. Als we nu niet ingrijpen, staat België straks met zijn rug tegen de muur en zal het verlengen van de levensduur van de kernreactoren nog de enige optie zijn. Om de betaalbaarheid van de energiefactuur te garanderen, rekenen wij op de energienorm die onverantwoorde prijsverschillen tussen elektriciteit bij ons en de buurlanden moet corrigeren. De sociale partners moeten in de CD&V-visie advies leveren over een rechtvaardige verdeling van de lasten.

Tegelijk rekent CD&V op meer ambitie en meer middelen voor energie-efficiëntie om de CO 2-doelstellingen te halen. Mijn collega Robrecht Bothuyne en ik pleiten ervoor om de bestaande premies niet af te bouwen. Wij pleiten ook voor afspraken met de leasingsector over een stabiel fiscaal kader in ruil voor een duidelijke keuze voor elektrische auto's. 

Lees hier ook het artikel in De Standaard !

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter