8 juni 2017

CD&V is bondgenoot voor klimaatmaatregelen

 

 Net zoals vorige week hield ik vandaag een tussenkomst in de plenaire vergadering over het klimaat. Toen maakten we ons met zijn allen zorgen over de gevolgen van een mogelijke uitstap van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs: wat betekent dit voor het verdrag en zouden andere landen Trump volgen?

 Premier Michel antwoordde toen zeer vastberaden en strijdvaardig want hij zei letterlijk: “de akkoorden van Parijs zijn belangrijk, zelfs fundamenteel voor de toekomst en bijzonder ambitieus. Er kan geen twijfel aan bestaan: ons land steunt volledig de implementatie van die voor de toekomst belangrijke akkoorden, zoals gepland.”

 Uw antwoord vorige week stelde me duidelijk gerust! België blijft in het verdrag van Parijs. Maar groot was dan ook mijn verbazing toen ik dinsdagochtend in de media vernam dat niemand minder dan minister Marghem aan Europa zou vragen om de Belgische reductiedoelstelling van 35% voor broeikasgassen met enkele procenten te verlagen.

 Dit riep naast veel verontwaardiging ook vele vragen op: van waar komt dit standpunt? is dit het standpunt van de regering? is daarover overleg geweest met de bevoegde regionale ministers? De eerste minister floot zeer snel minister Marghem terug en kon snel duidelijkheid geven. Minister Marghem daarentegen heeft er enkele uren over gedaan om haar woorden of die van haar woordvoerder terug te nemen.

 Wij zijn heel erg tevreden dat de premier woord houdt en dat hij in de plenaire zitting, voor iedereen, nog eens heel duidelijk standpunt inneemt. Vorige week riep ik op om als klein land groot te zijn in klimaatinspanningen. Groot zijn in onze inspanningen voor het klimaat doen we niet door ambitieuze maar noodzakelijke doelstellingen naar beneden bij te stellen. Wel door de reductiedoelstelling aan te nemen, de hand aan de ploeg te slaan en een ambitieus beleid te voeren. De hele energiesector snakt naar duidelijkheid en naar krachtdadig beleid, dat bleek nog op de CD&V-studiedag van afgelopen dinsdag. Tegen januari 2018 moet Belgie een energie- en klimaatplan indienen. Ik dring er bij de premier op aan deze kans te grijpen om te tonen dat het ons menens is met ons klimaat. Aan CD&V heeft hij in elk geval hierbij een bondgenoot.

 Herbekijk hier mijn tussenkomst op Villa Politica (vanaf minuut 35:15 en vanaf minuut 45).

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter