1 juli 2017

136 inbreuken bij verkopers van e-sigaret

 

Bij controles in dampwinkels zijn sinds januari dit jaar 136 inbreuken tegen de wetgeving over de e-sigaret met nicotine vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die ik ontving in het antwoord op mijn parlementaire vraag aan minister De Block.

De winkels gaan vooral in de fout bij de etikettering van de e-sigaretten met nicotine. Bij 56 controles die specifiek daarop gericht waren, bleken 46 winkels niet in orde met de taal van het etiket of de gezondheidswaarschuwing. Ze zondigen ook regelmatig tegen de reclameregels: op dat vlak werden 45 inbreuken vastgesteld. Het laten proeven in de winkel en het gratis geven van stalen of kortingen is verboden. Ook de samenstelling van de e-sigaretten was in 13 gevallen niet correct: het nicotinegehalte bleek te hoog.

De vijf voornaamste inbreuken in gespecialiseerde e-sigaretwinkels zijn:

- een etikettering van navulverpakkingen die niet opgesteld is in de 3 landstalen, laat staan in de taal van het taalgebied waar de producten te koop worden aangeboden; 
- het ontbreken van verplichte informatie in de etikettering (gezondheidswaarschuwing, de vermelding om het product buiten bereik van kinderen te houden, …); 
- verboden reclametechnieken (proeven, gratis geven van monsters, het geven van kortingen, …);
- het toestaan om e-sigaretten te roken in de winkels;
- navulverpakkingen met een te hoge nicotineconcentratie of een te groot volume aan nicotineoplossing. 

 De verkopers scoren wél goed als het gaat over verbod op verkoop aan min-16-jarigen: in slechts 1 geval op 75 controles werd dat verbod niet gerespecteerd.

In de loop van 2016 werd het gebruik van e-sigaretten steeds populairder en werden zowat overal gespecialiseerde e-sigaretwinkels of dampwinkels geopend. Dankzij de controles van de Tabak- en Alcoholcontroledienst op de etikettering en de samenstelling van e-sigaretten met nicotine wordt gewaakt over de volksgezondheid. Ik blijf voor deze doorgedreven controles pleiten. Het aantal inbreuken en proces verbalen, namelijk 30, bewijst hun nut.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter