Nieuwe brandweerkazerne 13 juni 2018

 
De stad Dendermonde treedt op als bouwheer voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, die voor 35 % zonaal en 65 % lokaal zal zijn. De hulpverleningszone Oost en het stadsbestuur sloten hiervoor in 2017 een overeenkomst af. Deze legt een indicatieve financiële verdeelsleutel vast, die de studie- en bouwkosten voor de beide partijen verdeelt volgens de ingenomen oppervlakte, namelijk 65 % lokale en 35 % zonale functies. Lees meer
 
 

Zomer- en wintertijd 9 juni 2018

 
Telkens als de zomer- of wintertijd ingaat, rijst de vraag of die regeling behouden moet blijven. Elk jaar in de lente wordt de klok één uur vooruitgezet, waarna die zes maanden later opnieuw één uur wordt teruggedraaid. Het idee om de officiële tijd één uur op te schuiven dateert echter niet van gisteren; in België werd die regeling immers al in 1977 ingesteld. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hadden in 1916 al met een dergelijk systeem geëxperimenteerd, wegens de dwingende noodzaak zoveel mogelijk energie te besparen om de oorlogsinspanning op peil te houden. Na de Tweede Wereldoorlog verdween die tijdsaanpassing weer, maar vanaf de jaren ‘70 werd zij in sommige landen in de wereld geleidelijk opnieuw ingevoerd, als gevolg van de opeenvolgende oliecrisissen. De plotse stijging van de olieprijzen en de wereldwijde bewustwording rond de milieu-uitdagingen hebben de aanzet gegeven voor een lange zoektocht naar duurzamere energieconsumptiemodellen. Het principe dat een bij wet vastgesteld uur kan worden bepaald en dat in de loop van het jaar schommelt, sluit aan bij de wil om zuiniger om te springen met de energiebronnen waarover een land beschikt, en zodoende de energiegerelateerde kosten beter in de hand te houden. Lees meer
 
 

Erbarmelijke communicatie door minister Ducarme 7 juni 2018

 
Niet alleen de Harelbeekse traiteur, maar ook de getroffen scholen en ouders zijn niet te spreken over de late communicatie van minister van Landbouw Denis Ducarme. Die liet woensdagavond weten dat het cateringbedrijf Esthio vandaag toch niet mag leveren aan scholen. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer donderdagnamiddag was er tevens kritiek te horen vanuit politieke hoek. CD&V Kamerlid Leen Dierick noemde de communicatie erger dan destijds met de Fipronilcrisis. “Het is een schoolvoorbeeld van hoe communicatie echt niet moet lopen.”, wierp het Oost-Vlaams Kamerlid Minister Ducarme voor de voeten.  Lees meer
 
 

Feestelijke opening van De Kroon 29 mei 2018

 
Meer dan twintig organisaties en diensten rond kinderen en opvoeden samen onder één dak. Dat is het Huis van het Kind De Kroon in Dendermonde. Nu alles klaar is, was het tijd voor de officiële opening met een groot gezinsfestival.Meer dan zes miljoen euro. Zoveel heeft het nieuwe Huis van het Kind De Kroon op de Kroonveldlaan in Dendermonde gekost. De eerste steen werd in november 2016 gelegd. Een goed jaar later was de bouw voltooid en konden de diensten beginnen verhuizen. Nu iedereen effectief zijn intrek heeft genomen in het nieuwe complex, is De Kroon helemaal klaar. Liefst 24 diensten hebben hun thuis op de nieuwe campus, waar we letterlijk het hele aanbod voor jonge ouders en kinderen bundelen.   Lees meer
 
 

Sterke stijging van het aantal vastgestelde inbreuken bij garagehouders 29 mei 2018

 
Het aantal inbreuken dat de Economische Inspectie van de FOD Economie vaststelt bij garagehouders is de afgelopen jaren gestegen van 547 in 2015 tot 917 in 2017. Dit resulteerde ook in een toename van het aantal pro justitia's van 392 in 2015 tot 604 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters op mijn schriftelijke vraag. De meeste inbreuken hadden betrekking op de wetgeving met betrekking tot Car-Pass, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de prijsaanduiding, verboden contante betalingen en de garantie. Ook het aantal klachten dat de Economische Inspectie ontving, steeg de voorbije jaren van 509 in 2015 tot 689 in 2017. Vooral frauduleuze praktijken, het niet toekennen van de wettelijke garantie, veroorzaakte schade, het niet leveren van producten en ongevraagde reclame kwamen hierbij aan bod.   Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter