Spectaculaire stijging van bedrog met domeinnamen 19 juli 2017

 
Er werden door de Economische Inspectie van 2013 tot 2016 respectievelijk 54, 53, 328 en 2.599 domeinnamen met de extensie .be of .eu geblokkeerd. Door de Douane werden van 2013 tot 2016 respectievelijk 286, 172, 83 en 396 domeinnamen met de extensie .be of .eu geblokkeerd. Waar er in 2013 340 websites geblokkeerd werden, waren er dit in 2016 al 2.995. Dit betekent een negenvoud van het aantal in 2016 ten opzichte van 2013. De Economische Inspectie ontving in 2016 via het Meldpunt vooral meldingen over 1) schoenen, 2) kleding en textiel, 3) lederwaren, 4) juwelen, horloges en accessoires en 5) medische en andere fysieke hulpmiddelen (vooral zonnebrillen). Schoenen zijn hierbij de duidelijke nummer één met bijna de helft van alle meldingen.  Lees meer
 
 

311 meldingen over tekortkomingen bij identificatie van ondernemingen 19 juli 2017

 
Bij aankoop van goederen online kunnen consumenten te maken krijgen met onbetrouwbare verkopers. Om oplichting op het internet te voorkomen is het belangrijk dat de contactgegevens van de onderneming gemakkelijk terug te vinden zijn op de website. Daarnaast kan men ook nagaan of de onderneming een ondernemingsnummer heeft en door wie en wanneer de domeinnaam van de website geregistreerd werd. Ook moet de consument opletten met een “.be”-webadres aangezien dit niet noodzakelijk een Belgische site is.Uit het antwoord van de minister op mijn parlementaire vraag is gebleken dat de Economische Inspectie de laatste 5 jaar 311 meldingen heeft ontvangen over websites met tekortkomingen op het vlak van de identificatie van de onderneming.  Lees meer
 
 

Consument krijgt amper informatie over allergenen 14 juli 2017

 
Vorig jaar werden er 9.184 controles uitgevoerd specifiek gericht op de reglementering inzake allergenen bij voorverpakte levensmiddelen. Bij 9 % van die controles (826) werden er onregelmatigheden vastgesteld. Op de 29.225 controles op niet-voorverpakte levensmiddelen, is de niet-conformiteit nog een pak dramatischer: 56 % of meer dan de helft van de controles (16.366) leidt tot inbreuken. Dat zijn op jaarbasis meer dan 17.000 inbreuken op de wetgeving.Helaas moeten we vaststellen dat men blijft zondigen tegen de regels omtrent etikettering in het algemeen en allergenen in het bijzonder. Lees meer
 
 

Hoog tijd voor energiepact 7 juli 2017

 
Het is schrikken als wij hartje zomer in de kranten lezen dat er deze winter mogelijk weer energieschaarste zal zijn. Ook in de winter van 2014-2015 vreesden wij voor een black-out en de activering van onze afschakelplannen. Een black-out zou niet alleen een nationale blamage zijn, één uur stroomuitval tijdens een werkdag betekent ook een verlies van maar liefst 120 miljoen euro. Dat moeten wij absoluut vermijden. Gewezen staatssecretaris Wathelet bedacht daarom in 2014 de strategische reserve, met inactieve gascentrales die kunnen worden geactiveerd bij een dreigende schaarste. Dit werd toen echter niet voorgelegd aan Europa voor een toetsing op staatssteun. Dat onderzoek loopt nu wel, maar intussen mogen we geen contracten afsluiten met die gascentrales. Ik ondervroeg minister Marghem hierover tijdens de plenaire zitting. Lees meer
 
 

Voorbije 5 jaar 1205 meldingen over schadelijke producten 4 juli 2017

 
De voorbije 5 jaar kwamen er 1205 meldingen binnen bij het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie. Producenten en verdelers zijn verplicht om dit meldpunt onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer zij een product of dienst op de markt hebben gebracht dat onveilig is voor de consument. Tegenover 2012 is een stijging vast te stellen met maar liefst 59% (In 2012 ging het om 195 meldingen, terwijl vorig jaar 308 meldingen werden gedaan). Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal meldingen met 12 % (274). De voorbije vijf jaar werden 148 klachten ingediend door consumenten die met een gevaarlijk product geconfronteerd werden, dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V). Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter