Frauduleuze webshops moeten vermeld worden op de website van de FOD Economie 18 augustus 2018

 
 “In 2016 heeft de Economische Inspectie 5.170 meldingen ontvangen over elektronische handel terwijl in 2017 zij maar liefst 11.237 meldingen hebben gekregen. In 2016 betrof de meest voorkomende klacht het niet leveren of verlenen van producten en diensten. In 2017 ging het vooral om frauduleuze praktijken. Deze tendens geldt ook voor frauduleuze webshops die namaak verkopen. Terwijl in 2014 er nog 49 meldingen waren omtrent namaak binnen de elektronische handel, steeg het aantal klachten in 2017 naar 1.286.” aldus CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Net zoals bepaald werd bij malafide reclameronselaars, moeten malafide webshops bekend gemaakt worden op de website van de FOD Economie.   Lees meer
 
 

Wetsvoorstel om telecomschulden voortaan ook te registreren! 6 augustus 2018

 
Sinds 2003 registreert de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die worden afgesloten door privé-personen, voor private doeleinden. Ook eventuele betalingsachterstanden die uit deze kredieten voortvloeien worden geregistreerd. Als bijkomend instrument in de strijd tegen overmatige schuldenlast voorziet CD&V-Kamerlid Leen Dierick via een wetsvoorstel om ook de aanhoudende wanbetalingen van onbetwiste telecomfacturen op te nemen in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Enkel wanneer de consument een afbetalingsplan heeft of in de situatie zit wanneer de dienstverlening werd onderbroken nadat de abonnee al in een minimumdienst werd geplaatst en nadat de abonnee vervolgens binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling én geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan de operator kenbaar maakt. Lees meer
 
 

Vacature parlementair medewerker voor Leen 18 juli 2018

 
Voor de ondersteuning van haar politiek werk zoekt Leen Dierick, federaal parlementslid en eerste schepen te Dendermonde dringend een parlementair medewerker.  Lees meer
 
 

Er komt een algemeen onderzoek in de sector van de dringende hersteldiensten 5 juli 2018

 
De Economische Inspectie zal een algemeen onderzoek voeren in de sector van de dringende hersteldiensten (waaronder bijvoorbeeld slotenmakers, loodgieters, enz.), dit vanaf 3 september 2018. Los van dit algemeen onderzoek vinden er regelmatig controles plaats op eigen initiatief van de controleambtenaren. Dit blijkt uit mijn parlementaire vraag. Lees meer
 
 

Omzetting PSD II-richtlijn 27 juni 2018

 
13 januari 2018 was de officiële deadline om de Europese betaalrichtlijn PSD II om te zetten in nationale wetgeving, maar door de techniciteit van de richtlijn werd er echter vertraging opgelopen bij de omzetting. De richtlijn scherpt de bescherming van de klant aan en wil innovatie en concurrentie aanmoedigen. Dat brengt onder meer de komst met zich mee van nieuwe dienstverleners op de Europese betaalmarkt. In België was de omzetting van de richtlijn nog lopende, tot op vandaag. Morgen staat deze immers op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter