"Oversubsidiering moet ten allen tijde worden vermeden" 12 januari 2017

 
Via een brief aan de commissievoorzitter Bedrijfsleven heb ik inzage gevraagd in een recent CREG-rapport en vraagt hierover een hoorzitting. Volgens een studie van VRT Nieuws blijkt  immers daaruit dat de Belgische offshore windparken overgesubsidieerd zouden zijn: gelijkaardige parken in Nederland zouden twee miljard minder kosten. Het parlement moet deze studie onderzoeken. De consument heeft recht op transparantie en verdient dus te weten waar die mogelijke oversubsidiëring vandaan komt. Lees meer
 
 

Vacature voor CD&V-fractiemedewerker 11 januari 2017

 
De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement wenst over te gaan tot de aanwerving van een adviseur voor de beleidsdomeinen landbouw, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening.Het betreft een voltijdse opdracht. Lees meer
 
 

877 ambachtslieden vroegen erkenning aan 11 januari 2017

 
Sinds 1 juni 2016 is er een kleine revolutie in de wereld van de ambachten: de definitie van de ambachtsman treedt dan immers in werking. De ambachtslieden die de hoedanigheid van ambachtsman willen verwerven, zullen een wettelijke erkenning kunnen aanvragen bij de FOD Economie. Van 1 juni tot en met 5 december werden 877 officiële aanvragen om erkenning ingediend. Lees meer
 
 

Maatregelen nodig voor voortbestaan van de krantenwinkels 27 december 2016

 
Het voortbestaan van de sector van de dagbladhandel staat vandaag onder druk. Ik diende reeds eerder een resolutie in ter ondersteuning van deze sector, en blijf pleiten voor een actief overleg tussen de dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs en de FOD Economie omwille van het achterwege blijven van een concreet resultaat. Via deze resolutie moet de regering onderzoeken hoe kranten bezorgd via dagbladhandel kunnen genieten van een federale steun analoog aan de federale steun voor het bedelen van kranten thuis door bpost. Kranten die thuis worden bezorgd genieten een aanzienlijke subsidie. Kranten die daarentegen in de dagbladhandel worden verkocht maken geen aanspraak op enige subsidie. Lees meer
 
 

Invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in België 14 december 2016

 
Dit wetsvoorstel wil de officiële tijd in België aanpassen aan de actuele stand van de wetenschap.  De lacune in de huidige wetgeving zou kunnen zorgen voor juridische onzekerheid bij elektronische transacties of aankopen van producten waarvan de prijs varieert met de tijd. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter